ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

re-prove

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -re-prove-, *re-prove*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
re-prove(รีพรูฟว') vt.,vi. พิสูจน์อีก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprove \Re*prove"\ (r?-pr??v"), v. t. [imp. & p. p. {Reproved}
   (-pr??vd"); p. pr. & vb. n. {Reproving}.] [F. r['e]prouver,
   OF. reprover, fr. L. reprobare. See {Reprieve}, {Reprobate},
   and cf. {Reproof}.]
   1. To convince. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he is come, he will reprove the world of sin,
       and of righteousness, and of judgment. --John xvi.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To disprove; to refute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reprove my allegation, if you can.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To chide to the face as blameworthy; to accuse as guilty;
    to censure.
    [1913 Webster]
 
       What if thy son
    [1913 Webster]
 
       Prove disobedient, and, reproved, retort,
       "Wherefore didst thou beget me?"   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To express disapprobation of; as, to reprove faults.
    [1913 Webster]
 
       He neither reproved the ordinance of John, neither
       plainly condemned the fastings of the other men.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reprehend; chide; rebuke; scold; blame censure.
 
   Usage: {Reprove}, {Rebuke}, {Reprimand}. These words all
      signufy the expression of disapprobation. To reprove
      implies greater calmness and self-possession. To
      rebuke implies a more excited and personal feeling. A
      reproof may be administered long after the offience is
      committed, and is usually intended for the reformation
      of the offender; a rebuke is commonly given at the
      moment of the wrong, and is administered by way of
      punishment and condemnation. A reprimand proceeds from
      a person invested with authority, and is a formal and
      offiscial act. A child is reproved for his faults, and
      rebuked for his impudence. A military officer is
      reprimanded for neglect or violation of duty.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

re ( R EY1)-prove ( P R UW1 V)

 


  

 
re
 • หลัง: อีก [Lex2]
 • คำย่อของ regarding[Lex2]
 • กรณีของ (คำย่อของ in re): เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium[Lex2]
 • (เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ [Hope]
 • /R EY1/ [CMU]
 • /R IY1/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪ/ [OALD]
 • (in) /riː/ [OALD]
prove
 • พิสูจน์: ตรวจสอบ [Lex2]
 • (พรูฟว) vt. พิสูจน์,พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง,ทดสอบความถูกต้อง,ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง,แสดงว่า ###SW. provability n. provable adj. provably adv. ###S. confirm,substantiate [Hope]
 • (vi) ปรากฏว่า,แสดงว่า [Nontri]
 • (vt) พิสูจน์,ทดสอบ,ทำให้เห็นจริง,ทดลอง [Nontri]
 • /P R UW1 V/ [CMU]
 • (v) /pr'uːv/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top