ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stun*

S T AH1 N   
291 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stun, -stun-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stun[VT] ทำให้สลบ, See also: ทำให้สิ้นสติ, ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. anesthetize, deaden
stun[VT] ทำให้ตะลึงงัน, See also: ทำให้งง, Syn. amaze, daze, shock
stung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stunk[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink
stunt[N] การแสดงโลดโผน, See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. dangerous feat
stunt[VI] ทำการแสดงโลดโผน, See also: แสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. perform dangerous feat
stunt[VT] หยุดยั้งการเจริญเติบโต, Syn. dwarf, retard, shorter
stunt[N] สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
stunned[ADJ] มึน, See also: ตกตะลึง, งงงัน, Syn. amazed, dazed, shocked
stunner[SL] ผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์
stunner[N] ผู้ทำให้สลบ, See also: สิ่งที่ทำให้สลบ
stunner[N] สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. excellent or impressive thing
stunner[N] ผู้หญิงที่สวยมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. beauty
stunning[ADJ] น่าประหลาดใจ, See also: น่างงงวย, น่าทึ่ง, Syn. striking, remarkable, astonishing
stuntman[N] ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat
stuntwoman[N] ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat
pull a stunt[IDM] แสดงโชว์เพื่อเป็นจุดเด่น, See also: แสดงโชว์เพื่อเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stun(สทัน) vt. ทำให้สลบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ. n. การทำให้สลบ (งงงวย,ประหลาดใจ,หูอื้อ) ,การถูกทำให้สลบ,ความงงงวย,ความรู้สึกประหลาดใจ,เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย
stung(สทัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stun(vt) ทำให้สลบ,ทำให้มึนงง,ทำให้หูอื้อ,ทำให้งง
stung(vt) pt และ pp ของ sting
stunk(vi) pt และ pp ของ stink
stunt(n) การแสดงผาดโผน
stunt(vt) ขัดขวาง,หยุดยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stunตีให้หมดสติ, ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three hours.Drei Stunden. Funny Face (1957)
Stunt man!Stuntwoman! The Invitation (1973)
hours?Stunden? Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
Stunner!Stunner! Avalon (2001)
Nine hours.- Neun Stunden. Passage: Part 1 (2002)
line 31Etwa 40 Stunden Geduld. The Lives of Others (2006)
Two?2 Stunden? Gravity (2007)
Great job.Tolle Leistung. Revolution (2014)
How did he do such fantastic stunts with such little feet?ทำไมเขาเล่นบทบู๊เก่งชะมัด ทั้งที่เท้าเล็กแค่นี้ Blazing Saddles (1974)
For what you apparently thought was a very clever stunt.สิ่งที่คุณคิดนั้นเป็นอะไรที่อัจฉริยะมาก Oh, God! (1977)
I have enough problems without you pulling some kind of a stunt.ฉันมีปัญหามากพอโดยที่คุณไม่ ดึงชนิดของการแสดง ความสามารถบางอย่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Birds shat on his head, bees stung him... but he didn't budge.พวกนกจะขี้ใส่หัวเขา, ผึ้งจะต่อยเขา... แต่เขาก็ไม่เคลื่อนไหว. Cinema Paradiso (1988)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
- It's stunning.- มันสวยงาม Wild Reeds (1994)
Andy got two weeks in the hole for that little stunt.แอนดี้ได้สองสัปดาห์ในหลุมที่แสดงความสามารถเล็ก ๆ น้อย ๆ The Shawshank Redemption (1994)
This was not a publicity stunt.นี่ไม่ใช่การโปรโมทนะ In the Mouth of Madness (1994)
We did send Cane away on a publicity stunt... only he never showed up.เราส่งเคนไปให้ไกลจากการออกโฆษณาต่างๆ แต่เขากลับไม่เคยปรากฎตัวอีกเลย In the Mouth of Madness (1994)
- Was he wearing a stunning blue suit?- เขาใส่ เขาใส่สูทสีฟ้าสดหรือเปล่า The One with George Stephanopoulos (1994)
- I've set my laser from stun to kill.- ฉันจะใช้เลเซอร์ฆ่าพวกมันเอง Toy Story (1995)
Another stunt like that, cowboy, you're gonna get us killed.การทำโลดโผนแบบนั้นนะ คาวบอย นายจะทำให้พวกเราถูกฆ่า Toy Story (1995)
You look like Lucy's stunt double.คุณมีลักษณะเหมือนของลูซี่แสดงความสามารถสอง The Birdcage (1996)
Celsius, let's start with the premise... that when you see this stunning, smoldering creature... she transcends your desire to chew.เซลเซียสขอเริ่มต้นด้วยหลักฐาน ... ที่เมื่อคุณเห็นที่สวยงาม, สิ่งมีชีวิตที่คุกรุ่นนี้ ... เธอฟันฝ่าความต้องการของคุณที่จะเคี้ยว เธอ electrifies คุณ! The Birdcage (1996)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
- Stunning!- น่าทึ่ง! James and the Giant Peach (1996)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
The President called the message from Vega "a stunning insight into our universe... "ประธานที่เรียกว่าข้อความ จากเวก้า ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
23 hours ago, the world was stunned by the announcement of the existence of another Machine and its passenger, Eleanor Ann Arroway.23 ชั่วโมงที่ผ่านมาโลก ตะลึงโดยการประกาศ การดำรงอยู่ของเครื่องอื่น Contact (1997)
Yeah, but you should have seen her. She was a stunner.เธอน่าจะได้เห็นเธอนะ เธอมีเสน่ห์มาก Good Will Hunting (1997)
- Monica got stung by a jellyfish.- โมนิก้า โดนแมงกะพรุนน่ะสิ The One with the Jellyfish (1997)
I got stung.ฉันไปโดนมัน The One with the Jellyfish (1997)
Stung bad.โดนหนักซะด้วย The One with the Jellyfish (1997)
And I haven't since, with the exception of Bogey's party and my stunning digestive pyrotechnics.แล้วฉันก็ไม่เคยทำตามใครเลย ยกเว้นที่ปาร์ตี้ของโบกี้ ที่ท้องฉันผิดพลาดทางเทคนิค 10 Things I Hate About You (1999)
Yesterday, I met this stunning blond woman...เมื่อวาน ฉันเพิ่งเจอ หญิงมา แจ่มมาก... The Story of Us (1999)
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
We were just talking about how stunningly beautiful you are, really.รู้ไหมคุณทำให้ฉันกลายเป็นพวก ..คลั่งไคล้ .. ดารา Rock Star (2001)
The fury of Hurricane Noelani stunned weather experts yesterday slamming into the island chain with a cataclysmic force never before witnessed.ความรุนแรงของเฮอร์ริเคนโนลานี ทำเอานักพยากรณ์อากาศต้องอึ้ง ... พายุโถมเข้าสู่ญี่ปุ่น... ... ซึ่งไม่ได้เตรียมการรับมือพลังมหันตภัย The Day After Tomorrow (2004)
My, what a stunning, young man, you are.โอ้ ช่างเป็นชายหนุ่มรูปงามจริงๆ Howl's Moving Castle (2004)
Greetings. Samantha, you look absolutely stunning today, as per usual.ไง ซาแมนธา เธอดูสวยเลิศไปเลยนะวันนี้ ต่างจากปกติ A Cinderella Story (2004)
I have a stun gun in here!ฉันมีเครื่องช๊อตไฟฟ้านะ Eating Out (2004)
A stuntman, more likely!ฉันดูแล้ว เขาคงอยากเป็น บรูชลี มากกว่า Kung Fu Hustle (2004)
The next thing they show is some stupid redneck in handcuffs who looks absolutely stunned that this is happening to him.ต่อมาเราก็จะเห็น กรรมกรโง่ๆ โดนใส่กุญแจมือ เขาดูตกใจมาก ที่เรื่องนี้เกิดขี้นกับเขา Crash (2004)
Stunt by LEE Eung Jun(Fighters)Stunt by LEE Eung Jun(Fighters) Romance of Their Own (2004)
If you pull such a stunt again, I'm telling your mother.ถ้าเธอยังเล่นละครอยู่ ฉันจะไปบอกแม่ของเธอ Sweet 18 (2004)
I guess he was just stunned.สังสัยแค่งงไปเท่านั้นเอง Pilot (2004)
Is that so hard to believe? Oh, no, no. I'm, I'm just stunned.นั่นมันเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อนักหรือไงกัน โอ้ ไม่ๆๆๆ ฉันแค่อึ้ง Mr. Monk and the Blackout (2004)
A stunt like that is... thuggish and obvious.A stunt like that is... thuggish and obvious. Crusade (2004)
Lukuisat - sairastuneet ja puhtaan veden saatavuus.แต่โดยการเตรียมการ, จำนวน, โรคภัยไข้เจ็บ และตัวแปรของกองทัพ. Kingdom of Heaven (2005)
You're on the graveyard tonite because it was meant to be so I'm now just do the stuntเธออยู่ที่สุสานคืนนี้ เพราะมันต้องเป็นอย่างนั้น ฉันจะแสดงความสามารถให้ดู Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I'm surprised they still speak to you after that stunt with Carl Smith.ชั้นแปลกใจนะที่เขายังพูดกับคุณ หลังจาก สตันท์คนนั้น คาร์ล สมิท Walk the Line (2005)
After that stunt you pulled on the bus... the only place you're allowed to speak to me is on stage.หลังที่ทำอะไรบ้าๆ เมื่อคืนนี้ ที่เดียวที่อนุญาต ให้พูดกับชั้นได้คือบนเวที Walk the Line (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stunHis conscience stung him.
stunThe clown's stunts were highly amusing to the boys.
stunOuch!! I've been stung by a bee!!
stunIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
stunThat's just a cheap publicity stunt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
แสบ[V] sting, See also: be stung, Syn. เจ็บแสบ, Example: พรรคฝ่ายค้านเขียนบทความนี้ได้แสบถึงใจทีเดียว, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
ตะลึงงัน[V] be stunned, See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked, Syn. ตกตะลึง, Example: กลุ่มคนที่เข้าไปมุงดูต่างตะลึงงันอยู่กับภาพคนตายตรงหน้า, Thai definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
งงงวย[V] be stunned, See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished, Syn. หลงงงงวย, Example: เขางงงวยไปชั่วขณะ เมื่อเห็นความงามของเธอในระยะประชิด, Thai definition: รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ
งงงวย[V] be stunned, See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: ข้าพเจ้างงงวยกับภาพที่ได้เห็นจนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
แคระ[V] be dwarfed, See also: be stunted, be undersized, Syn. แคระแกร็น, เล็กแกร็น, Ant. ใหญ่โต, Example: ตัวอย่างโรคที่เกิดจากยีนส์ลักษณะเด่นออโตโซมัล ได้แก่ คนเตี้ยแคระที่มีแขนขาสั้น, Thai definition: เตี้ยเล็กผิดธรรมดา
งง[V] stun, See also: daze, astonish, astound, Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง, Example: ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่
งัน[V] stun, See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise, Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน, Ant. ดำเนินต่อไป, Example: พอได้ยินเสียงเพลงจากนักร้องคนโปรด เขาถึงกับงันไปเลย
โงเง[V] be stunned, See also: be giddy, be unconscious, Syn. งัวเงีย, Example: เปิดเทอมวันแรกเด็กน้อยก็เดินโงเงไปห้องน้ำด้วยความขี้เกียจ, Thai definition: อาการที่ลุกขึ้นนั่งหรือยืนโงกเงกของคนที่มึนงงหรือเพิ่งตื่นนอนใหม่
มึนงง[V] be giddy, See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused, Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน, มึน, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากพิษสุรา ยาเสพติดหรือสารพิษเคมี จะตกใจ มึนงงและกระทบใจง่าย บางรายมีอาการหลงผิดและประสาทหลอน, Thai definition: งงจนทำอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก
ตะลึง[V] be dumbfound, See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be sp, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงเมื่อเห็นความงามของธรรมชาติ ที่ยังคงสวยสดงดงามราวกับภาพวาด, Thai definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
ตาค้าง[V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
ใจหาย[V] be stunned with fear, See also: be startled, be frightened, be dismayed, have one's heart in one's mouth, Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ, Example: ผู้โดยสารรถเมล์ทุกคนใจหายเมื่อเห็นชายฉกรรจ์ถือปืนขึ้นมาบนรถ, Thai definition: ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว, ใจหายใจคว่ำ
ใจหายวาบ[V] be badly frightened, See also: have one's heart in one's mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety, Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย, ตกใจ, Example: เขารู้สึกใจหายวาบเมื่อถูกอาจารย์ใหญ่เรียกตัวไปพบ
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกร็น[ADJ] dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
จังงัง[V] be dazed, See also: be stunned, Syn. นิ่งงัน, ตะลึง, ตกตะลึง, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอจังงังไปชั่วขณะ, Thai definition: อาการที่ตกตะลึงนิ่งงันอยู่
จิกปีก[V] be dazed, See also: be stunned, Syn. งง, Thai definition: งงจนไม่รู้จะทำอะไรได้
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ค่อม[ADJ] dwarf, See also: diminutive, stunted, hunchbacked, stoop-shouldered, Syn. เตี้ย, Thai definition: ที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   
ใจหาย[v.] (jaihāi) EN: be stunned with fear   
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned   
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned   FR: être stupéfait
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied   FR: stupéfait ; abasourdi
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung   
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable   FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   
วับ[adv.] (wap) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUN    S T AH1 N
STUNT    S T AH1 N T
STUNG    S T AH1 NG
STUNK    S T AH1 NG K
STUNS    S T AH1 N Z
STUNTS    S T AH1 N T S
STUNTZ    S T AH1 N T S
STUNTED    S T AH1 N T IH0 D
STUNNED    S T AH1 N D
STUNNER    S T AH1 N ER0
STUNNING    S T AH1 N IH0 NG
BOYDSTUN    B OY1 D S T AH0 N
STUNNINGLY    S T AH1 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stun    (v) stˈʌn (s t uh1 n)
stung    (v) stˈʌg (s t uh1 g)
stunk    (v) stˈʌŋk (s t uh1 ng k)
stuns    (v) stˈʌnz (s t uh1 n z)
stunt    (v) stˈʌnt (s t uh1 n t)
stunts    (v) stˈʌnts (s t uh1 n t s)
stunned    (v) stˈʌnd (s t uh1 n d)
stunner    (n) stˈʌnər (s t uh1 n @ r)
stunted    (v) stˈʌntɪd (s t uh1 n t i d)
stunners    (n) stˈʌnəz (s t uh1 n @ z)
stunning    (v) stˈʌnɪŋ (s t uh1 n i ng)
stunting    (v) stˈʌntɪŋ (s t uh1 n t i ng)
stunningly    (a) stˈʌnɪŋliː (s t uh1 n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特技[tè jì, ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, ] special effect; stunt, #15,717 [Add to Longdo]
目瞪口呆[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, ] dumbstruck; stunned; stupefied, #16,377 [Add to Longdo]
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] stunt, #18,756 [Add to Longdo]
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] stunning, #19,398 [Add to Longdo]
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy, #23,925 [Add to Longdo]
惊愕[jīng è, ㄐㄧㄥ ㄜˋ, / ] to stun; to shock and amaze; stupefied; astonishment, #24,817 [Add to Longdo]
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted, #26,936 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] stunned and speechless, #93,997 [Add to Longdo]
科什图尼察[Kē shí tú ní chá, ㄎㄜ ㄕˊ ㄊㄨˊ ㄋㄧˊ ㄔㄚˊ, / ] Kostunica; Vojislav Kostunica (1944-), Serbian politician, prime minister from 2004, #119,739 [Add to Longdo]
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] poor and with low expectations; poverty stunts ambition, #135,616 [Add to Longdo]
惊遽[jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] in a panic; stunned, #834,752 [Add to Longdo]
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman [Add to Longdo]
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, / ] stunned; dumbstruck [Add to Longdo]
震眩弹[zhèn xuàn dàn, ㄓㄣˋ ㄒㄩㄢˋ ㄉㄢˋ, / ] stun grenade [Add to Longdo]
惊急[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] stunned and anxious [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abflug {m} | Abflüge {pl} | eine Stunde vor Abflugtakeoff; take-off | takeoffs | an hour before take-off [Add to Longdo]
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abrüstung {f}disarmament [Add to Longdo]
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference [Add to Longdo]
Abtastung {f}scanning [Add to Longdo]
Abtastung {f}sensing [Add to Longdo]
Abtastung {f} im Gegentaktpush-pull scanning [Add to Longdo]
Abwasserbelastung {f}waste water load [Add to Longdo]
Abzapfpunkt {m} für reduzierte Leistungreduced power tapping [Add to Longdo]
Achtstundentag {m}eight hour day [Add to Longdo]
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator [Add to Longdo]
Allzeithoch {n}; Höchststand {m}; Höchstleistung {f}all-times high [Add to Longdo]
Amperestunde {f}ampere hour; ampere-hour [Add to Longdo]
Amplitudentastung {f}amplitude shift keying [Add to Longdo]
Anschaltkosten {pl} je Stundeconnect hour charges [Add to Longdo]
Anschlussleistung {f} [electr.]installed load; installed power [Add to Longdo]
Arbeitsstunde {f}man-hour [Add to Longdo]
Anwesenheitsliste {f} | Anwesenheitslisten {pl} | Führung einer Anwesenheitsliste (zu Beginn einer Unterrichtsstunde)attendance list | attendance lists | attendance; roll call [Add to Longdo]
Apparat {m}; Gerät {n}; Vorrichtung {f}; Ausrüstung {f} | Apparate {pl}; Geräte {pl}; Vorrichtungen {pl}; Ausrüstungen {pl}apparatus | apparatuses [Add to Longdo]
Apparatur {f}; Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}equipment [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f}efficiency [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Fabrik)output [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Person; von Technik)performance [Add to Longdo]
Arbeitsbeanspruchung {f}; Arbeitslast {f}; Arbeitsbelastung {f}; Arbeitspensum {n}workload [Add to Longdo]
Arbeitsstunde {f}working hour [Add to Longdo]
Arbeitsüberlastung {f}overwork [Add to Longdo]
Asynchron-Belastungsmaschine {f} [techn.]asynchronous load machine [Add to Longdo]
Aufforstung {f}; Wiederaufforstung {f}reforestation; afforestation [Add to Longdo]
Auflistung {f}listing [Add to Longdo]
Auflistung {f}; Aufstellung {f}account [Add to Longdo]
Aufnahmeleistung {f}input power [Add to Longdo]
Aufrüstung {f}rearmament [Add to Longdo]
Aufrüstung {f}; Rüstung {f} | Aufrüstungen {pl}; Rüstungen {pl}armament | armaments [Add to Longdo]
Ausdünstung {f}; Verdampfung {f} | Ausdünstungen {pl}; Verdampfungen {pl}evaporation | evaporations [Add to Longdo]
Ausgangsleistung {f}power output [Add to Longdo]
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung {f}financial settlement and compensatory payment [Add to Longdo]
Ausgleichsleistung {f}; Ausgleichszahlung {f}adjustment payment; compensatory payment [Add to Longdo]
Auslastung {f}usage rate; fill rate [Add to Longdo]
Auslistung {f}dump [Add to Longdo]
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment [Add to Longdo]
Ausrüstung {f}machinery; plant [Add to Longdo]
Ausrüstung {f}rig [Add to Longdo]
Ausrüstung {f}equipage [Add to Longdo]
Ausrüstung {f} [textil.] | Ausrüstung im Schlauchfinishing | tubular finishing [Add to Longdo]
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels) [Add to Longdo]
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
スーツアクター[, su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタン[, sutan] (n) stun; (P) [Add to Longdo]
スタンガン[, sutangan] (n) stun gun; (P) [Add to Longdo]
スタンツ[, sutantsu] (n) stunts [Add to Longdo]
スタント[, sutanto] (n) stunt [Add to Longdo]
スタントカー[, sutantoka-] (n) stunt car [Add to Longdo]
スタントカイト[, sutantokaito] (n) stunt kite [Add to Longdo]
スタントマン[, sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
気絶させる[きぜつさせる, kizetsusaseru] (v1) to stun; to make someone swoon [Add to Longdo]
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt [Add to Longdo]
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]
人気取り[にんきとり, ninkitori] (n) bid for popularity; publicity stunt [Add to Longdo]
大番狂わせ[おおばんくるわせ, oobankuruwase] (n) (See 番狂わせ) totally unexpected result; stunning upset [Add to Longdo]
宙乗り[ちゅうのり, chuunori] (n) midair stunt; aerial stunts [Add to Longdo]
梯子乗り[はしごのり, hashigonori] (n) ladder-top stunts [Add to Longdo]
動転;動顛[どうてん, douten] (n,vs) (1) (See 気が動転する) being upset; being surprised and stunned; (2) transition; changing; moving [Add to Longdo]
売名行為[ばいめいこうい, baimeikoui] (n) act of self-advertisement; publicity stunt [Add to Longdo]
片輪走行[かたりんそうこう, katarinsoukou] (n,vs) driving on two wheels; ski (driving stunt); skiing [Add to Longdo]
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression [Add to Longdo]
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned [Add to Longdo]
蜂に刺される[はちにさされる, hachinisasareru] (exp,v1) to be stung by a bee [Add to Longdo]
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man [Add to Longdo]
目が点に成る[めがてんになる, megatenninaru] (exp,v5r) to be stunned and utterly surprised (at something) [Add to Longdo]
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant [Add to Longdo]
離れ業;離れ技[はなれわざ, hanarewaza] (n) stunt; feat [Add to Longdo]
矮化[わいか, waika] (n) dwarfing; stunting [Add to Longdo]
矮小;わい小[わいしょう, waishou] (adj-na,n) diminutive; pygmy; pigmy; stunted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] Leistung, Verdienst [Add to Longdo]
功績[こうせき, kouseki] Verdienst, Leistung [Add to Longdo]
堅塁[けんるい, kenrui] -Festung [Add to Longdo]
[るい, rui] FESTUNG, MAL (BEIM BASEBALL) [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
実績[じっせき, jisseki] wirkliche_Erfolge, wirkliche_Leistungen [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] Dienstunfaehigkeit, Invaliditaet [Add to Longdo]
憤慨[ふんがい, fungai] Entruestung, -Zorn [Add to Longdo]
成績[せいせき, seiseki] Leistung, Resultat, Ergebnis [Add to Longdo]
敵塁[てきるい, tekirui] feindliche_Festung, feindliche_Stellung [Add to Longdo]
日時[にちじ, nichiji] Zeit, Datum, Tag_und_Stunde [Add to Longdo]
[とき, toki] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時刻[じこく, jikoku] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時間[じかん, jikan] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時間表[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]
業績[ぎょうせき, gyouseki] Arbeit, Ergebnis, Leistung [Add to Longdo]
武装[ぶそう, busou] Ruestung, Kriegsruestung, Bewaffnung [Add to Longdo]
残業[ざんぎょう, zangyou] Ueberstunden [Add to Longdo]
毎時[まいじ, maiji] jede_Stunde, stuendlich, pro_Stunde [Add to Longdo]
無為[むい, mui] Nichtstun, Untaetigkeit [Add to Longdo]
猶予[ゆうよ, yuuyo] Aufschub, Stundung, Verzoegerung [Add to Longdo]
短針[たんしん, tanshin] der_kleine_Zeiger, Stundenzeiger [Add to Longdo]
[せき, seki] LEISTUNG, ERRUNGENSCHAFT, SPINNEN [Add to Longdo]
能率[のうりつ, nouritsu] Leistungsfaehigkeit [Add to Longdo]
臨終[りんじゅう, rinjuu] Todesstunde [Add to Longdo]
荒廃[こうはい, kouhai] Verwuestung, Verheerung [Add to Longdo]
軍備[ぐんび, gunbi] militaerische_Ruestung, militaerische_Bereitschaft [Add to Longdo]
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] Abruestung [Add to Longdo]
輝かしい[かがやかしい, kagayakashii] -hell (Zukunft);, -glaenzend (Leistung) [Add to Longdo]
長時間[ちょうじかん, choujikan] lange_Zeit, viele_Stunden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, n.
   The condition of being stunned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, v. t. [imp. & p. p. {Stunned}; p. pr. & vb. n.
   {Stunning}.] [OE. stonien, stownien; either fr. AS. stunian
   to resound (cf. D. stenen to groan, G. st["o]hnen, Icel.
   stynja, Gr. ?, Skr. stan to thunder, and E. thunder), or from
   the same source as E. astonish. [root]168.]
   1. To make senseless or dizzy by violence; to render
    senseless by a blow, as on the head.
    [1913 Webster]
 
       One hung a poleax at his saddlebow,
       And one a heavy mace to stun the foe. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To dull or deaden the sensibility of; to overcome;
    especially, to overpower one's sense of hearing.
    [1913 Webster]
 
       And stunned him with the music of the spheres.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To astonish; to overpower; to bewilder.
    [1913 Webster]
 
       William was quite stunned at my discourse. --De Foe.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 STUN
     Simple Traversal of UDP through NAT (SIP, UDP, NAT, VoIP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top