ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be astonished

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be astonished-, *be astonished*, be astonish, be astonishe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Swanney's dead now, of course. - Be astonished if he wasn't.- แน่ละ ตอนนี้สแวนนีย์ตายไปแล้ว T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be astonishedShould he know the fact, he would be astonished.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหัศจรรย์ใจ[V] be amazed, See also: be astonished, wonder, marvel, Syn. แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ, Example: ฉันมหัศจรรย์ใจจริงๆ ที่มหาชนเรียกร้องให้มีการชำระล้างความสกปรกต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné
ประหลาดใจ[v.] (pralātjai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished   FR: être surpris ; être étonné
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished   FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné

Japanese-English: EDICT Dictionary
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k,vi) to be surprised; to be astonished; (P) [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
舌を巻く[したをまく, shitawomaku] (exp,v5k) (id) to be astonished [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top