ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้งง

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้งง-, *ทำให้งง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the obscure and disturbing hobby.ทำให้งง ด้วยงานอดิเรก Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
But it can't be. I was completely boggled, wasn't I?มันคงเป็นเพราะฤิทธิ์ยาเสน่ห์ทำให้งง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- You are trivializing everything. - I don't care how many royal assholesภาพชายจำนวนมากในชุดเครื่องแบบถึงกับทำให้งงงวง The King's Speech (2010)
It could be very confusing.มันอาจทำให้งงก็ได้ You Gotta Get a Gimmick (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้งง[adv.] (thamhai ngong) EN: aback ; stump   
ทำให้งงไป[v.] (thamhai ngong pai) FR: abêtir ; rendre stupide ; abrutir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daze[VT] ทำให้งงงวย, See also: ทำให้ตกตะลึง, Syn. amaze
floor[VT] ทำให้งง, See also: ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน, Syn. bewilder, perplex, confound, Ant. clarify, convince
fog[VT] ทำให้งงงวย, See also: ทำให้มึนงง, Syn. daze, befuddle
mystify[VT] ทำให้งง, See also: ทำให้สับสน, ทำให้ไม่เข้าใจ, ทำให้ประหลาดใจ, Syn. puzzle, confuse, fool, mislead, elude
puzzle[VT] ทำให้งง, See also: ทำให้สับสน, Syn. bewilder, perplex
stump[VT] ทำให้งง, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle, confuse, mystify
stun[VT] ทำให้ตะลึงงัน, See also: ทำให้งง, Syn. amaze, daze, shock
throw[VT] ทำให้สับสน, See also: ทำให้งง, Syn. bemuse, discombobulate
trance[VT] ทำให้อยู่ในภวังค์, See also: ทำให้งง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
daze(เดซ) {dazed,dazing,dazes} vt. ทำให้งงงวย n. ภาวะที่งงงวย, See also: dazedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
bemuse(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้งงงัน,ทำให้ตะลึง
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
daze(vt) ทำให้งุนงง,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sugersonic (n vi ) ทำให้งง
See also: S. confusetion, A. heal,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top