ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deaden

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deaden-, *deaden*
Possible hiragana form: であでん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deaden with(phrv) ทำให้ชาเพราะ (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ทำให้ไร้ความรู้สึกเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย, กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute

English-Thai: Nontri Dictionary
deaden(vt) ทำให้มึน, ทำให้ชา, ทำให้ไม่รู้สึก, ทำให้หย่อนลง

WordNet (3.0)
deaden(v) make vapid or deprive of spirit
deaden(v) lessen the momentum or velocity of
deaden(v) become lifeless, less lively, intense, or active; lose life, force, or vigor
deaden(v) make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor, force, activity, or sensation, Syn. blunt, Ant. enliven
deaden(v) convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil
dampen(v) make vague or obscure or make (an image) less visible, Syn. deaden, damp
girdle(v) cut a girdle around so as to kill by interrupting the circulation of water and nutrients, Syn. deaden

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Deaden

v. t. [ imp. & p. p. Deadened p. pr. & vb. n. Deadening. ] [ From Dead; cf. AS. d&unr_;dan to kill, put to death. See Dead, a. ] 1. To make as dead; to impair in vigor, force, activity, or sensation; to lessen the force or acuteness of; to blunt; as, to deaden the natural powers or feelings; to deaden a sound. [ 1913 Webster ]

As harper lays his open palm
Upon his harp, to deaden its vibrations. Longfellow. [ 1913 Webster ]

2. To lessen the velocity or momentum of; to retard; as, to deaden a ship's headway. [ 1913 Webster ]

3. To make vapid or spiritless; as, to deaden wine. [ 1913 Webster ]

4. To deprive of gloss or brilliancy; to obscure; as, to deaden gilding by a coat of size. [ 1913 Webster ]

5. To render impervious to sound, as a wall or floor; to deafen. [ Webster 1913 Suppl. ]

Deadener

n. One who, or that which, deadens or checks. [ 1913 Webster ]

deadening

adj. [ p. pr. of verb deaden{ 3 }. ] Rendering less lively, intense, or vigorous; as, the deadening effect of some routine tasks. [ WordNet 1.5 ]

2. So lacking in interest as to cause mental weariness; as, the deadening effect of some routine tasks.
Syn. -- boring, dreary, ho-hum, irksome, tedious, tiresome, wearisome. [ WordNet 1.5 ]

deadening

n. The act of making something futile and useless (as by routine).
Syn. -- stultification, impairment. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you make yourself vulnerable for once in your nerve-deadening, emotionally obliterating...ยอมอ่อนข้อสักครั้งเถอะ ด้วยเส้นประสาทที่ตายด้านของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Everything I see, taste, do, it is all deadened because of this, defective eyes, weak-ass nose, lousy instincts.ทุกอย่างที่ฉันเห็น ลิ้มรส หรือทำ มันไร้ความรู้สึกไปหมดเพราะสิ่งนี้ สายตาที่บกพร่อง จมูกที่อ่อนแอ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
"a rare genetic disorder which deadens the nerve endings,ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก \ซึ่งทำให้ปลายประสาทชา Game Ogre (2012)
It would deaden the nerves, and, uh...มันจะทำลายระบบประสาท \แล้วก็.. Game Ogre (2012)
Well, you'd think a prostitute would deaden the pain with anything she could find.คุณคิดว่าโสเภณีจะทำให้ความเจ็บปวดด้านชา ด้วยอะไรก็ได้ที่เธอหามาได้ The Method in the Madness (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadenThe noise was deadened by the insulation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงทางตัน[theung thāng tan] (v, exp) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future   FR: être dans une impasse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deaden
deadening
deadening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deaden
deadens
deadened
deadening

Japanese-English: EDICT Dictionary
迷宮入り[めいきゅういり, meikyuuiri] (adj-no) going unsolved; unanswered; unresolved; deadend [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top