ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acrobatics

AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acrobatics-, *acrobatics*, acrobatic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrobatics[N] ศิลปการแสดงกายกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Acrobatics performed on a tall bamboo ladder.) Ain't the time to worry about that.มันใช่เวลาห่วงเรื่องนั้นที่ไหนล่ะ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acrobaticsHe can do the most amazing acrobatics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาหี่[N] acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
ไม้ลอย[N] acrobatics, See also: tumbling, aerobatics, Example: ในงานพิธีคราวนี้มีการเล่นไม้ลอยด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นมีหกคะเมนบนปลายไม้ในงานพิธีใหญ่
กายกรรม[N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACROBATICS AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acrobatics (n) ˌækrəbˈætɪks (a2 k r @ b a1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] acrobatics, #17,417 [Add to Longdo]
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; jugglery; cheap trick; game, #25,408 [Add to Longdo]
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; entertainment at folk festival [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P) [Add to Longdo]
曲芸[きょくげい, kyokugei] (n) acrobatics [Add to Longdo]
軽業[かるわざ, karuwaza] (n) acrobatics; risky undertaking [Add to Longdo]
雑技;雑伎[ざつぎ, zatsugi] (n) performing arts; acrobatics [Add to Longdo]
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period [Add to Longdo]
跳ね起き[はねおき, haneoki] (n) kip-up (acrobatics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acrobatics
   n 1: the gymnastic moves of an acrobat [syn: {acrobatics},
      {tumbling}]
   2: the performance of stunts while in flight in an aircraft
     [syn: {acrobatics}, {aerobatics}, {stunting}, {stunt flying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top