Search result for

ใหญ่โต

(51 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใหญ่โต-, *ใหญ่โต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต[ADJ] enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
ใหญ่โตมโหฬาร[ADJ] grand, See also: huge, enormous, immense, large, grandiose, Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม, จัมโบ้, Ant. เล็ก, น้อย, Example: เขาซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now the particular bank has been identified, the story will be all over the news.แล้วตอนนี้ก็มีการระบุชื่อธนาคารไปแล้ว เรื่องราวก็จะเป็นข่าวใหญ่โตไปกันใหญ่ The Bank Job (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
Sir, sit down! Nobody's gonna get hurt.ท่าน ลงนั่ง คนไม่ใหญ่โต บาดเจ็บ Wanted (2008)
- Yeah, not to mention big.และพวกมันก็ใหญ่โตมาก. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
How dare you act all bossy now.ทำไม แกถึงมาวางท่าใหญ่โต ตอนนี้ Episode #1.5 (2008)
Why do you talk so big?ทำไม ถึงพูดจาใหญ่โตอย่างนี้? Episode #1.7 (2008)
Compared with that huge business, the Macau Harbor construction is just a small thing, right?เปรียบเทียบกับธุรกิจใหญ่โตที่นั่น,โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมาเก๊า กลายเป็นของเล็กๆไปเลย,ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
You're just a street scoundrel in Macau, and you're already talking so big?แกมันแค่นักเลงข้างถนนในมาเก๊า, แลัวแก มาทำเป็นพูดใหญ่โตEpisode #1.9 (2008)
Condescending. That's a big word for you.เหยียดหยาม เป็นคำที่ใหญ่โตมากสำหรับนาย The Love Guru (2008)
You are going to experience a huge disaster.และนายจะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ\ครั้งใหญ่โต Cyborg Girl (2008)
And so, we have decided to close this hotel and to build a brand-new Sunny Vista Mega Nottingham.นอตติ้งแฮม ซานิ วิสต้า เมกา จะใหญ่โตที่สุด ในชายฝั่งตะวันออก Bedtime Stories (2008)
A huge marquee that reads...โรงละครใหญ่โต High School Musical 3: Senior Year (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใหญ่โต[adj.] (yaitō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large   FR: énorme ; géant
ใหญ่โตมโหฬาร[adj.] (yaitō mahōlān) EN: grand ; huge ; enormous ; immense ; large ; grandiose   
ใหญ่โตเกะกะ[adj.] (yaitō keka) EN: bulky   
ใหญ่โตไม่สมรูป[adj.] (yaitō mai som rūp) EN: bulky   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colossal[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่โต, Syn. enormous, immense
elephantine[ADJ] ใหญ่โตและงุ่มง่าม, See also: เทอะทะ, เชื่องช้า, Syn. awkward, clumsy, ungainly
grow into[PHRV] เจริญเติบโตมากขึ้น, See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น, Syn. grow from, grow out of
grow together[PHRV] ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
gigantic[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่โต, มโหฬาร, Syn. massive, immense, Ant. tiny, small
grand[ADJ] ใหญ่โต, See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent
huge[ADJ] ใหญ่โต, See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา
large[ADJ] ใหญ่, See also: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง, Syn. huge, enormous, immense, gigantic, colossal, massive, Ant. small
massive[ADJ] ใหญ่โต หนักและแข็งมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง, Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty, Ant. small, little, tiny
megalo[PRF] ใหญ่โต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง,คล้ายช้าง,ใหญ่โต,กำลังมหาศาล,หนักมาก,อุ้ยอ้าย
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge,large
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grand marchพิธีเปิดงานลีลาศที่ใหญ่โต

English-Thai: Nontri Dictionary
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
giant(n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無限大[むげんだい, mugendai] (n) ใหญ่โต มากมาย อินฟินิตี้ ∞
巨大[きょだい, kyodai] ใหญ่โต มโหฬาร

German-Thai: Longdo Dictionary
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top