ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใหญ่โต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใหญ่โต-, *ใหญ่โต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต(adj) enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
ใหญ่โตมโหฬาร(adj) grand, See also: huge, enormous, immense, large, grandiose, Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม, จัมโบ้, Ant. เล็ก, น้อย, Example: เขาซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's big, isn't it?- ใหญ่โตจังเลยนะคะ Rebecca (1940)
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต The Little Prince (1974)
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Huge! You'll see.ใหญ่โตมโหฬาร คุณจะเห็น The Blues Brothers (1980)
Eh, grandpa, grandpa, you're a big teaser.อ่าคุณปู่คุณปู่คุณใหญ่โต Idemo dalje (1982)
Billy and Charlie had managed to keep their enormous secret for about 36 hours.บิลลี่และชาร์ลีมีแผนจะเก็บ ความลับใหญ่โตนี้ไว้ 36 ชั่วโมง Stand by Me (1986)
She's real mad at you, isn't she?แม่โกรธคุณใหญ่โตใช่มั้ย The Bodyguard (1992)
You do anything stupid and this situation could get big in a hurry.คุณกำลังทำเรื่องโง่ๆ แล้วสถานการณ์ก็ กำลังลุกลามใหญ่โตขึ้น Squeeze (1993)
- What do they call a Whopper? - I don't know.- สิ่งที่พวกเขาเรียกสิ่งที่ใหญ่โตหรือไม่ Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใหญ่โต[yaitō] (adj) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large  FR: énorme ; géant
ใหญ่โตมโหฬาร[yaitō mahōlān] (adj) EN: grand ; huge ; enormous ; immense ; large ; grandiose
ใหญ่โตเกะกะ[yaitō keka] (adj) EN: bulky
ใหญ่โตไม่สมรูป[yaitō mai som rūp] (adj) EN: bulky

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colossal(adj) มหึมา, See also: ใหญ่โต, Syn. enormous, immense
elephantine(adj) ใหญ่โตและงุ่มง่าม, See also: เทอะทะ, เชื่องช้า, Syn. awkward, clumsy, ungainly
grow into(phrv) เจริญเติบโตมากขึ้น, See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น, Syn. grow from, grow out of
grow together(phrv) ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
gigantic(adj) มหึมา, See also: ใหญ่โต, มโหฬาร, Syn. massive, immense, Ant. tiny, small
grand(adj) ใหญ่โต, See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent
huge(adj) ใหญ่โต, See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา
large(adj) ใหญ่, See also: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง, Syn. huge, enormous, immense, gigantic, colossal, massive, Ant. small
massive(adj) ใหญ่โต หนักและแข็งมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง, Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty, Ant. small, little, tiny
megalo(prf) ใหญ่โต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
edifice(เอด, 'ดะฟิส) n. ตึก, อาคาร, คฤหาสน์, สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง, คล้ายช้าง, ใหญ่โต, กำลังมหาศาล, หนักมาก, อุ้ยอ้าย
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ, การทำให้สูงขึ้น, ความปลื้มปีติ, ความดีอกดีใจ, การกระทำที่มากเกินไป, ความใหญ่โตเกินไป
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว, ยาก, ลำบาก, ซึ่งเอาชนะยาก, เหนือกว่ามาก, ใหญ่โต, มีอำนาจมาก, มีกำลังมาก., See also: formidableness, formidability n. formidably adv., Syn. awesome
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge, large
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต, มหึมา, ชั้นหนึ่ง, สำคัญมาก, ดีเยี่ยม, ผึ่งผาย, งดงาม, น่านับถือ, โอหัง, อวดดี, สมบูรณ์, ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่, 1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately, main, excellent, good -A.
grand marchพิธีเปิดงานลีลาศที่ใหญ่โต

English-Thai: Nontri Dictionary
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่, สิ่งที่ใหญ่โต
egregious(adj) มากมายใหญ่โต, เหลือเกิน, มหันต์
elephantine(adj) เหมือนช้าง, ใหญ่โต, อืดอาด, ของช้าง, อุ้ยอ้าย, งุ่มง่าม
enormity(n) ความใหญ่โต, ความมหึมา, ความเลวร้าย, ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต, มโหฬาร, มหึมา, ร้ายกาจ, เลวร้าย, ชั่วร้าย
giant(n) ยักษ์, สิ่งที่ใหญ่โต
gigantic(adj) ใหญ่โต, เหมือนยักษ์, กำยำ, มหึมา, มโหฬาร
grand(adj) ใหญ่โต, ใหญ่หลวง, หรูหรา, สำคัญ, ยิ่งใหญ่, มหึมา, ชั้นหนึ่ง, ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต, ความหรูหรา, ความยิ่งใหญ่, ความสง่างาม
great(adj) ใหญ่, ยิ่งใหญ่, สำคัญ, ใหญ่โต, ประเสริฐ, เบ้อเร่อ, เขื่อง, ใหญ่หลวง, มาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無限大[むげんだい, mugendai] (n) ใหญ่โต มากมาย อินฟินิตี้ ∞
巨大[きょだい, kyodai] ใหญ่โต มโหฬาร

German-Thai: Longdo Dictionary
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top