ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สับสน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สับสน-, *สับสน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับสน(v) jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai Definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย(v) muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai Definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สับสนก. ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ เช่น ข่าวสับสนทำให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้คนมากมายเดินไปมาสับสน.
ละเล้าสับสน, ปะปน, ใช้เข้าคู่กับคำ ละลุม เป็น ละเล้าละลุม ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprehensionสับสน, ความหวาดหวั่น [การแพทย์]
Confuseสับสน [การแพทย์]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง, ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]
Diffuseสับสน [การแพทย์]
Disorientedสับสน, การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป, จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ Basic Instinct (1992)
I don't want to get confused about what I'm doing here.ผมไม่อยากสับสนว่าทำหน้าที่อะไร The Bodyguard (1992)
I'm not confused.ฉันไม่เห็นสับสนเลย The Bodyguard (1992)
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก Of Mice and Men (1992)
- Uh, sisters, I'm very confused.- โอ้ว.. พี่จ๋า, ฉันสับสนไปหมดแล้ว Hocus Pocus (1993)
Belfast in the early '70s was chaos.เบลฟาสใน '70s ต้นเป็นความสับสนวุ่นวาย In the Name of the Father (1993)
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน The Nightmare Before Christmas (1993)
He's going through a confusing time.เวลาเขาสับสน เขาจะมาค้างที่นี่ Junior (1994)
I'm just a bit confused about this strudelhund thing.ฉันค่อนข้างสับสนเกี๋ยวกับโรคสตรูเดลฮัน Junior (1994)
You're an ass. You mix everything up.นายมันขยะ นายทำทุกอย่างสับสน Wild Reeds (1994)
But she's a communist, a feminist, an idealist and materialist, so it's normal you don't get on.เธอเป็นทั้งคอมมิวนิสต์ เฟมินิสต์ พวกอุดมคตินิยม และพวกวัตถุนิยม ไม่แปลกที่นายจะสับสน Wild Reeds (1994)
I was confused.ผมสับสน The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ Basic Instinct (1992)
I don't want to get confused about what I'm doing here.ผมไม่อยากสับสนว่าทำหน้าที่อะไร The Bodyguard (1992)
I'm not confused.ฉันไม่เห็นสับสนเลย The Bodyguard (1992)
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก Of Mice and Men (1992)
- Uh, sisters, I'm very confused.- โอ้ว.. พี่จ๋า, ฉันสับสนไปหมดแล้ว Hocus Pocus (1993)
Belfast in the early '70s was chaos.เบลฟาสใน '70s ต้นเป็นความสับสนวุ่นวาย In the Name of the Father (1993)
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน The Nightmare Before Christmas (1993)
He's going through a confusing time.เวลาเขาสับสน เขาจะมาค้างที่นี่ Junior (1994)
I'm just a bit confused about this strudelhund thing.ฉันค่อนข้างสับสนเกี๋ยวกับโรคสตรูเดลฮัน Junior (1994)
You're an ass. You mix everything up.นายมันขยะ นายทำทุกอย่างสับสน Wild Reeds (1994)
But she's a communist, a feminist, an idealist and materialist, so it's normal you don't get on.เธอเป็นทั้งคอมมิวนิสต์ เฟมินิสต์ พวกอุดมคตินิยม และพวกวัตถุนิยม ไม่แปลกที่นายจะสับสน Wild Reeds (1994)
I was confused.ผมสับสน The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สับสน[sapson] (v) EN: jumble ; muddle ; confuse
สับสน[sapson] (adj) EN: confused  FR: embrouillé ; confus

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., See also: hotch pot, hodge podge, Syn. hotchpotch
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled(adj) สับสน, See also: มึนงง
confuse(vt) สับสน, Syn. confound, puzzle
confuse about(phrv) สับสนเกี่ยวกับ, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, งงในเรื่อง
disorderly(adj) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, Syn. mixed up, disarranged out of order, Ant. orderly, arranged
distraught(adj) ว้าวุ่นใจ, See also: สับสน, กระวนกระวาย, Syn. unhappy, restless
higgledy-piggledy(adj) ยุ่งเหยิง, See also: สับสน, ไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, disorganized, messy, Ant. neat, ordered
not know if one is coming or going(idm) สับสนมาก, See also: ยุ่งมาก, วุ่นวายมาก
not know whether one is coming or going(idm) สับสนมาก, See also: ยุ่งมาก, งงมาก
jumble up(phrv) สับสน, See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mix up, muddle up
lost(adj) สับสน, See also: ไม่สบายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n., -anarchic (al) adj.
babel(เบ'เบิล, แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) , เสียงสับสน, ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion, Ant. order
bedazzle(บิแดซ'เซิล) { bedazzled, bedazzling, bedazzles } vt. ทำให้สับสน, ทำให้ตาลาย, ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า, เสียงวุ่นวาย, เสียงสับสน
blood(บลัด) n. โลหิต, เลือด, ชีวิต, ส่วนสำคัญ, พลังชีวิต, กำลัง, การฆ่า, ฆาตกรรม, การหลั่งเลือด, น้ำต้นไม้, อารมณ์, ภาวะจิต, หนุ่มที่ชอบผจญภัย, สายเลือด, วงศ์ตระกูล, ชนชาติ, บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้เสีย
bedazzle(vt) ทำให้งง, ทำให้สับสน, ทำให้ตาลาย
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์, ทำให้สับสน, ทำให้มึนตึง, ทำให้เมา
bewilderment(n) ความสับสน, ความงงงัน, ความงงงวย, ความงุนงง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, ความโกลาหล, กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล, สับสนอลหม่าน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ไม่มีระเบียบ
cobweb(n) ใยแมงมุม, แผนการ, ความสับสน, ความยุ่งเหยิง
commotion(n) ความวุ่นวาย, ความสับสน, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความจลาจล
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน, ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ลำบาก
complication(n) ความซับซ้อน, ความสับสน, ความยุ่งยาก, ความแทรกซ้อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
all over the placeสับสน (confused)

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
verwirrt(adj) ที่สับสน เช่น Ich bin verwirrt. ฉันรู้สึกสับสน, See also: durcheinander
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top