ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาค้าง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาค้าง-, *ตาค้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาค้าง[V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
ตาค้าง[ADV] with fixed eyes, See also: with the utmost concentration, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ความสวยของเธอทำให้เขาถึงกับมองตาค้าง, Thai definition: อย่างมีอาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อย่างมีอาการที่ตาไม่กะพริบ
ตาค้าง[V] sleep with the eyes open, See also: be unable to close the eyelids, remain with the eyes open, Example: เขาตาค้างตกใจนอนฟังเสียงอันแปลกประหลาดอย่างตื่นเต้น, Thai definition: อาการที่นอนหลับหรือตายลืมตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาค้างว. อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่นอนหลับตาไม่ลง, อาการที่ตายแล้วยังลืมตาอยู่, อาการที่ตาไม่กะพริบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He sleeps with his eyes half open during class.เขาชอบงีบตาค้างในห้องเรียน Lovely Complex (2007)
I couldn't sleep last night.ฉันถ่างตาค้างคืนเพื่อทำนี่ It's a Wonderful Lie (2008)
Don't wanna wake up the traveling flea circus.อย่ามานั่งตาค้างเลย มีแต่แมลงกับยุงบินว่อน Up (2009)
We been up all night.เราต้องตาค้างทั้งคืน I Will Rise Up (2009)
No, 'cause he had the same slack-jawed look that the two of you have.เปล่า เพราะเขาตาค้าง เหมือนคุณสองคนนี่แหละ Under the Gun (2010)
I mean, I think that guy just broke up with his girlfriend just so he could stare at you.ผู้ชายเมื่อกี้ที่เพิ่งเลิก กับแฟนมองเธอตาค้างเลย Britney/Brittany (2010)
You sound great. You're gonna kill them tomorrow night.เยี่ยมไปเลย นายทำพวกนั้นตาค้างแน่ คืนพรุ่งนี้ Tooth Fairy (2010)
Ah, you'll never know, kid. This might surprise you.นายนึกไม่ถึงหรอกไอ้หนู นี่อาจจะทำนายตาค้างเลย Tooth Fairy (2010)
If you find yourself wide awake, staring at the walls at 3 a.m wondering why you took the job, call me.ถ้านอนไม่หลับตาค้าง/N ได้แต่จ้องมองกำแพงตอนตี3... . และมัวแต่คิดสงสัยว่าเธอรับงานนี้ทำไม/N ให้โทรหาฉัน Contagion (2011)
I died with my eyes open. It happens.ผมตายตาค้างครับ บางทีก็เกิดขึ้นได้ Searching (2011)
My friends were gone, and when I found him, his clothes were torn off, his eyes were frozen solid, but he was still alive.เพื่อนฉันตายไปแล้วตอนที่เราพบเขา เสื้อผ้าเขาฉีกขาด ตาค้างแข็งไปแล้ว แต่เขากลับรอดมาได้ Remember the Titans (2013)
I made the black night, white. (metaphorically saying that she was up all night thinking about him)ฉันนอนตาค้างคิดถึงแต่เรื่องลูก Episode #1.4 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top