Search result for

งุนงง

(23 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งุนงง-, *งุนงง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งุนงง[V] be doubtful, See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered, Syn. งง, ฉงน, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Example: อาการเหล่านี้อาจทำให้แพทย์งุนงงและวินิจฉัยเป็นโรคอื่นๆ ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งุนงงก. งงซึมเซา, ฉงน, มึน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid gossip and protocol are the least of my worries now, councilman.ข้าจะเชื่ออย่างไร เมื่ออยู่นอกกำแพงบ้านตนเอง ? แม้ที่นี่ เธเรินยังมีหูตาที่ก่อความ งุนงงและหวาดกลัวให้สปาร์ทาได้ 300 (2006)
A murder in this quiet neighborhood... has left the residents and the police stunned.ฆาตกรอยู่ในละแวกอันเงียบสงบแห่งนี้ ได้ทำให้ผู้อยู่อาศัย และตำรวจงุนงง Goth (2008)
Completely baffled.พากันงุนงง Chapter One 'The Second Coming' (2008)
And was met by a mixture of bafflement and smirks by most of your staff, until David Hodges took pity on me and informed me that Hank was your dogและได้พบกับความงุนงงและการยิ้มเยาะ\ ที่ได้จากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของคุณ จนกระทั่งเดวิด ฮอดจ์ สงสารฉัน แล้วบอกฉันว่าแฮงค์เป็นสุนัขของคุณ Art Imitates Life (2008)
I'll be darned if I know why.ข้าคงจะงุนงงถ้าข้ารู้ว่าทำไม? Innocents of Ryloth (2009)
We asked Massive Dynamic to see what they could make of it, but apparently they've been stumped.เราร้องขอไปทาง แมสซีฟ ไดนามิก ตรวจดูให้ว่า จะทำอะไรได้บ้าง แต่เป็นที่ชัดเจน พวกเขาก็งุนงงอยู่ Momentum Deferred (2009)
I'm underground in this garage, wearing a bulletproof vest and--and wondering how the hell I got there.ฉันไปอยู่ชั้นล่าง ตรงที่จอดรถ สวมเสื้อกันกระสุน และ--และกำลังงุนงงอยู่ว่า ฉันไปทำบ้าอะไรอยู่ตรงนั้น Dream Logic (2009)
Right. Boggled.ใช่ ทำให้งุนงง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Scientists are baffled by what now appears to be single storm cloud that is expanding over the rest of Europe and Asia moving towards the United States.นักวิทยาศาสตร์กำลังงุนงงกับปรากฏการณ์ พายุเมฆฝนที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ของยุโรปและเอเชีย เคลื่อนที่มายังสหรัฐอเมริกา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Disorientation is expected while transiting.ความสับสนงุนงง ขณะเดินทาง เป็นที่คาดไว้ก่อนแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
Are you experiencing any disorientation?คุณมีความงุนงงสับสนบ้างรุเปล่า Lockout (2012)
But, um, yes, Agent Booth called me because he was struck by your sudden mood swing.แต่ เอ่อ ใช่ เจ้าหน้าที่บูธตามผมมา เพราะว่าเขางุนงงกับอารมณ์แปรปรวนของคุณ The But in the Joke (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewilder[VT] งุนงง, Syn. baffle, confuse, perplex, Ant. enlighten
bewildered[ADJ] งุนงงอย่างที่สุด, Syn. perplexed
gaga[SL] งุนงง, See also: มึนงง
woozy[ADJ] สับสน, See also: งุนงง

English-Thai: Nontri Dictionary
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
daze(n) ความงุนงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ
daze(vt) ทำให้งุนงง,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ
puzzle(n) ปริศนา,ปัญหา,ควานงุนงง,ความสนเท่ห์,ความฉงน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戸惑い[とまどい, tomadoi] งุนงง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top