ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

double

D AH1 B AH0 L   
169 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -double-, *double*
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
double[N] การเพิ่มเป็นสองเท่า, See also: การทำซ้ำ, Syn. duplicate
double[N] จำนวนสองเท่า, See also: ทวีคูณ, Syn. duplicate
double[VT] ทำเป็นสองเท่า, See also: ทำซ้ำ, Syn. repeat, replicate, Ant. unfold
double[VI] ทำเป็นสองเท่า, See also: ทำซ้ำ, Syn. repeat, replicate, Ant. unfold
double[ADJ] เป็นคู่, See also: ประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกัน / เท่ากัน, Syn. paired, coupled, binary, duplex
double[ADJ] สองเท่า, See also: ทวีคูณ, Syn. twice
double[N] สิ่งที่ทำสำเนา, See also: สิ่งที่ทำเหมือนกัน, Syn. copy, carbon, Ant. original
double as[PHRV] เล่นเพิ่ม, See also: แสดงเพิ่ม
double up[PHRV] พับครึ่ง, Syn. double over, fold back
double for[PHRV] เป็นตัวแทน, See also: แทน, ทำแทน, Syn. stand in for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
double(ดับ'เบิล) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเท่า,สองหน,ทวี,ซ้ำ,สองชั้น n. สิ่งที่เป็น2 เท่า,สองเท่า,ห้องเตียงคู่,พับสองทบ,การอ้อมกลับ,การกลับ,เล่ห์อุบาย,กลลวง,, See also: doubles n. กีฬาที่เล่นข้างละคู่ (เช่นกีฬาเทนนิส) ,การโยนลูกโบว์ลิ่งทั้งห
double agentn. จากบุรุษที่ทำงานให้กับทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นคู่กรณี
double barreln. ปืนกล้องคู่
double bedn. เตียงคู่ที่นอนได้2คน (ผู้ใหญ่) ., See also: double-bedded adj. ดูdouble bed
double daten. วันนัดคู่, วันนัดซ้อน
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
double sided double densiจานบันทึกสองหน้าและจุสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DS/DD หมายถึงจานบันทึกข้อมูลที่ใช้บันทึกได้ทั้งสองหน้าและมีความจุสองเท่า ดู DS/DD
double-checkvt. ,vi. ตรวจสอบ2ครั้ง
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross

English-Thai: Nontri Dictionary
double(adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ
double(n) คู่,สองเท่า,สองครั้ง,สองหน,จำนวนสอง
double(vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
doublet(n) เสื้อรัดรูปของชาย,ฉบับเทียบ,ฉบับจำลอง,สิ่งที่เป็นคู่
redouble(vt) คูณด้วยสี่,ทับทวี,ทำให้เป็นสองเท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
double๑. คู่๒. ซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
double articulationการออกเสียงร่วมสองฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
double bufferingที่พักข้อมูลคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
double cleft lipปากแหว่งคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
double countนับซ้ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
double creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์สองราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double crossการผสมลูกรุ่นที่หนึ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
double decrement tableตารางแสดงการลดลงโดยสาเหตุสองอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
double discharge riserท่อคู่ตั้งจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
double ended queue (deque)คิวสองด้าน (เดก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Double Blindไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาชนิดใด [การแพทย์]
double bondพันธะคู่, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่งในสารโคเวเลนต์ ซึ่งคู่อะตอมนั้นใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Double clickเลือกและสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่เลือกทันที [คอมพิวเตอร์]
double criminalityความผิดตามกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ ใช้ในกรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดน [การทูต]
double fertilizationการปฏิสนธิคู่, การปฏิสนธิที่พบในพืชดอกโดยที่สเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งเข้าผสมกับเซลล์ไข่  ส่วนอีกสเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งเข้าผสมกับโพลาร์นิวเคลียสภายในออวุลเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Double Helixเกลียวคู่ [การแพทย์]
Double jeopardyฟ้องซ้ำ [TU Subject Heading]
double mass curvedouble mass curve, โค้งทับทวี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Double Set Upตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด,ตรวจภายในในห้องผ่าตัด,การตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด [การแพทย์]
Double Setupตกเลือด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
double figures (n ) เลขสองหลัก
double park (vi ) จอดรถซ้อนคัน เช่น ป้ายเขียว่า "No double parking" ห้ามจอดรถซ้อนคัน
double standardการเลือกปฏิบัติ
Double Taxation (n) อนุสัญญาภาษีซ้อน
double-blind (n) การศึกษาฤทธิ์ของยาซึ่งผู้ให้กับผู้รับตอนให้ยาไม่รู้ว่ายานั้นเป็นสารที่ active หรือ inert
double-dutch (n ) เชือกกระโดด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
You're a double-dyed democrat!แกมันขัดต่อคำปฏิญาณ The Great Dictator (1940)
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล The Great Dictator (1940)
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม! Pinocchio (1940)
I've been double-crossed!ฉันได้รับคู่ข้าม! ช่วยด้วย! Pinocchio (1940)
Whoever double-crosses me and leaves me alive he understands nothing about Tuco.ใครก็ตามที่หักหลังฉัน แล้วดันปล่อยให้ฉันมีชีวิตอยู่ แสดงว่ามันไม่รู้จักทูโคดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Move! - At the double.ที่คู่ ที่คู่ How I Won the War (1967)
- At the double.คนอื่น? How I Won the War (1967)
Wait! I'd better double-lock the door.เดี๋ยว ๆ ฉันลืมล็อคประตูกรง Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doubleAge, like distance, lends a double charm.
doubleBy the year 2020, the population of our city will have doubled.
doubleBy the year 2020, the population of this city will have doubled.
doubleDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
doubleDouble, please.
doubleDo you have a double room?
doubleEight is the double of four.
doubleGrandmother is bent double with age.
doubleHe paid double fare.
doubleHe paid double the usual fare.
doubleHe's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.
doubleHis income is now double what it was ten years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงคู่[N] double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น
อัญประกาศ[N] quotation marks, See also: double quotation marks, Syn. เครื่องหมายคำพูด, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือเพื่อเน้นความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเป็นต้น
เตียงคู่[N] double bed, See also: double divan
สองเท่าตัว[ADV] double, See also: twice, twofold, Syn. สองเท่า, Thai definition: มากขึ้นหรือทวีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
สองแง่สองง่าม[ADJ] double-meaning, Example: คนดูพอใจในคำพูดสองแง่สองง่ามของตัวตลก
เขี้ยวตะขาบ[N] centipede fang shaped pliers, See also: double-spiked fastener used to join planks, Example: เขี้ยวตะขาบที่อยู่บนหลังคาขึ้นสนิมจนจะพังอยู่แล้ว, Thai definition: เหล็กที่ทำเป็นหมุดใช้ยึดกระดาน
เข้าถ้ำ[N] double seam, Example: การเย็บตะเข็บแบบเข้าถ้ำต้องใช้ฝีมือประณีตมาก, Thai definition: ชื่อตะเข็บเย็บผ้าชนิดหนึ่ง เย็บซ่อนตะเข็บไว้ข้างใน
ฝาแฝด[N] twin, See also: double, Syn. แฝด, Example: มือปืนทั้งสองไปไหนมาไหนคู่กันเสมอจนเรียกกันว่ามือปืนฝาแฝด, Count unit: คู่, Thai definition: คนที่เกิดในครรภ์มารดาพร้อมกัน, คู่ที่เหมือนกัน, คนหรือสิ่งที่ออกมาติดกัน
ม่านสองไข[N] double-rimmed curtain, Syn. ม่านสองชาย, Example: หน้าต่างห้องของหล่อนติดม่านสองไขสีฟ้าอ่อน, Count unit: ผืน, Thai definition: ม่านสองชายที่แหวกกลางรวบชายไปผูกไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน สำหรับประดับช่องทางประตูหน้าต่างเป็นต้น
ม่านสองไข[N] double-rimmed curtain, Syn. ม่านสองชาย, Example: หน้าต่างห้องของหล่อนติดม่านสองไขสีฟ้าอ่อน, Count unit: ผืน, Thai definition: ม่านสองชายที่แหวกกลางรวบชายไปผูกไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน สำหรับประดับช่องทางประตูหน้าต่างเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
โชคสองชั้น [n. exp.] (chōk søng chan) EN: double winning   
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star   FR: étoile double [f]
ดาวคู่จริง[n. exp.] (dāo khū jing) EN: binary double star ; physical double souble   
ดาวคู่ปลอม[n. exp.] (dāo khū pløm) EN: optical double star   
แฝด[adj.] (faēt) EN: double ; dual   FR: jumeau ; double
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
ห้ามแซงรถ[X] (hām saēng rot) EN: no overtaking ; no passing permitted   FR: interdiction de doubler

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUBLE    D AH1 B AH0 L
DOUBLES    D AH1 B AH0 L Z
DOUBLED    D AH1 B AH0 L D
DOUBLEDAY    D AH1 B AH0 L D EY2
DOUBLETREE    D AH1 B AH0 L T R IY2
DOUBLESPEAK    D AH1 B AH0 L S P IY2 K
DOUBLETHINK    D AH1 B AH0 L TH IH2 NG K
DOUBLEDECKER    D AH2 B AH0 L D EH1 K ER0
DOUBLE-CHECK    D AH1 B AH0 L CH EH2 K
DOUBLE-QUOTE    D AH1 B AH0 L K W OW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
double    (v) dˈʌbl (d uh1 b l)
doubled    (v) dˈʌbld (d uh1 b l d)
doubles    (v) dˈʌblz (d uh1 b l z)
doublet    (n) dˈʌblɪt (d uh1 b l i t)
doublets    (n) dˈʌblɪts (d uh1 b l i t s)
Doubleday    (n) dˈʌbəldɛɪ (d uh1 b @ l d ei)
double-bass    (n) dˌʌbl-bˈɛɪs (d uh2 b l - b ei1 s)
double-dyed    (j) dˌʌbl-dˈaɪd (d uh2 b l - d ai1 d)
double-park    (v) dˌʌbl-pˈaːk (d uh2 b l - p aa1 k)
double-talk    (n) dˈʌbl-tɔːk (d uh1 b l - t oo k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time, #2,654 [Add to Longdo]
双重[shuāng chóng, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ, / ] double, #6,573 [Add to Longdo]
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] double tactics; twin strategies, #12,375 [Add to Longdo]
双层[shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ, / ] double tier; double decker, #12,547 [Add to Longdo]
双打[shuāng dǎ, ㄕㄨㄤ ㄉㄚˇ, / ] doubles (in sports), #12,860 [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting, #24,320 [Add to Longdo]
双眼皮[shuāng yǎn pí, ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] double eyelid, #24,903 [Add to Longdo]
双轨[shuāng guǐ, ㄕㄨㄤ ㄍㄨㄟˇ, / ] double-track, #33,236 [Add to Longdo]
双喜[shuāng xǐ, ㄕㄨㄤ ㄒㄧˇ, / ] double happiness; the combined symmetric character 囍 (similar to 喜喜) as symbol of good luck, esp. marriage, #36,950 [Add to Longdo]
双击[shuāng jī, ㄕㄨㄤ ㄐㄧ, / ] double-click, #42,571 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzeichnung {f} mit doppelter Dichte [comp.]double density recording [Add to Longdo]
Bassgeige {f}; Kontrabass {m}double bass; contrabass [Add to Longdo]
Bassist {m}; Bassistin {f}double bass player; bassist [Add to Longdo]
Bockleiter {f}double ladder [Add to Longdo]
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention [Add to Longdo]
Doppelbesteuerung {f}double taxation [Add to Longdo]
Doppelbett {n} | Doppelbetten {pl}double bed | double beds [Add to Longdo]
Doppeldecker {m}double decker [Add to Longdo]
Doppeldickspeiche {f}double butted spoke [Add to Longdo]
Doppeldruck {m}double strike [Add to Longdo]
Doppelfalzung {f}double fold [Add to Longdo]
Doppelfehler {m}double fault [Add to Longdo]
Doppelfenster {n}double window [Add to Longdo]
Doppelgarage {f}double garage [Add to Longdo]
Doppelgummitülle {f}double rubber grommet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
ゲッツー;ゲットツー[, gettsu-; gettotsu-] (n) baseball double-play (wasei [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
ダブルクォート[だぶるくおーと, daburukuo-to] double quote [Add to Longdo]
ダブルクリック[だぶるくりっく, daburukurikku] double click (vs) [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte [Add to Longdo]
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword [Add to Longdo]
二重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes [Add to Longdo]
倍パルス記録[ばいぱるすきろく, baiparusukiroku] double-pulse recording [Add to Longdo]
倍精度[ばいせいど, baiseido] double-precision [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Double \Dou"ble\ (d[u^]b"'l), a. [OE. doble, duble, double, OF.
   doble, duble, double, F. double, fr. L. duplus, fr. the root
   of duo two, and perh. that of plenus full; akin to Gr.
   diplo`os double. See {Two}, and {Full}, and cf. {Diploma},
   {Duple}.]
   1. Twofold; multiplied by two; increased by its equivalent;
    made twice as large or as much, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let a double portion of thy spirit be upon me. -- 2
                          Kings ii. 9.
    [1913 Webster]
 
       Darkness and tempest make a double night. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in pairs; presenting two of a kind, or two in a set
    together; coupled.
    [1913 Webster]
 
       [Let] The swan, on still St. Mary's lake,
       Float double, swan and shadow.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Divided into two; acting two parts, one openly and the
    other secretly; equivocal; deceitful; insincere.
    [1913 Webster]
 
       With a double heart do they speak.  -- Ps. xii. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Having the petals in a flower considerably
    increased beyond the natural number, usually as the result
    of cultivation and the expense of the stamens, or stamens
    and pistils. The white water lily and some other plants
    have their blossoms naturally double.
    [1913 Webster]
 
   Note: Double is often used as the first part of a compound
      word, generally denoting two ways, or twice the number,
      quantity, force, etc., twofold, or having two.
      [1913 Webster]
 
   {Double base}, or {Double bass} (Mus.), the largest and
    lowest-toned instrument in the violin form; the
    contrabasso or violone.
 
   {Double convex}. See under {Convex}.
 
   {Double counterpoint} (Mus.), that species of counterpoint or
    composition, in which two of the parts may be inverted, by
    setting one of them an octave higher or lower.
 
   {Double court} (Lawn Tennis), a court laid out for four
    players, two on each side.
 
   {Double dagger} (Print.), a reference mark ([dag]) next to
    the dagger ([dagger]) in order; a diesis.
 
   {Double drum} (Mus.), a large drum that is beaten at both
    ends.
 
   {Double eagle}, a gold coin of the United States having the
    value of 20 dollars.
 
   {Double entry}. See under {Bookkeeping}.
 
   {Double floor} (Arch.), a floor in which binding joists
    support flooring joists above and ceiling joists below.
    See Illust. of Double-framed floor.
 
   {Double flower}. See {Double}, a., 4.
 
   {Double-framed floor} (Arch.), a double floor having girders
    into which the binding joists are framed.
 
   {Double fugue} (Mus.), a fugue on two subjects.
 
   {Double letter}.
    (a) (Print.) Two letters on one shank; a ligature.
    (b) A mail requiring double postage.
 
   {Double note} (Mus.), a note of double the length of the
    semibreve; a breve. See {Breve}.
 
   {Double octave} (Mus.), an interval composed of two octaves,
    or fifteen notes, in diatonic progression; a fifteenth.
 
   {Double pica}. See under {Pica}.
 
   {Double play} (Baseball), a play by which two players are put
    out at the same time.
 
   {Double plea} (Law), a plea alleging several matters in
    answer to the declaration, where either of such matters
    alone would be a sufficient bar to the action. --Stephen.
 
   {Double point} (Geom.), a point of a curve at which two
    branches cross each other. Conjugate or isolated points of
    a curve are called double points, since they possess most
    of the properties of double points (see {Conjugate}). They
    are also called {acnodes}, and those points where the
    branches of the curve really cross are called {crunodes}.
    The extremity of a cusp is also a double point.
 
   {Double quarrel}. (Eccl. Law) See {Duplex querela}, under
    {Duplex}.
 
   {Double refraction}. (Opt.) See {Refraction}.
 
   {Double salt}. (Chem.)
    (a) A mixed salt of any polybasic acid which has been
      saturated by different bases or basic radicals, as the
      double carbonate of sodium and potassium,
      {NaKCO3.6H2O}.
    (b) A molecular combination of two distinct salts, as
      common alum, which consists of the sulphate of
      aluminium, and the sulphate of potassium or ammonium.
      
 
   {Double shuffle}, a low, noisy dance.
 
   {Double standard} (Polit. Econ.), a double standard of
    monetary values; i. e., a gold standard and a silver
    standard, both of which are made legal tender.
 
   {Double star} (Astron.), two stars so near to each other as
    to be seen separate only by means of a telescope. Such
    stars may be only optically near to each other, or may be
    physically connected so that they revolve round their
    common center of gravity, and in the latter case are
    called also binary stars.
 
   {Double time} (Mil.). Same as {Double-quick}.
 
   {Double window}, a window having two sets of glazed sashes
    with an air space between them.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Double \Dou"ble\, n.
   1. Twice as much; twice the number, sum, quantity, length,
    value, and the like.
    [1913 Webster]
 
       If the thief be found, let him pay double. --Ex.
                          xxii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Among compositors, a doublet (see {Doublet}, 2.); among
    pressmen, a sheet that is twice pulled, and blurred.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is doubled over or together; a doubling; a
    plait; a fold.
    [1913 Webster]
 
       Rolled up in sevenfold double
       Of plagues.              --Marston.
    [1913 Webster]
 
   4. A turn or circuit in running to escape pursues; hence, a
    trick; a shift; an artifice.
    [1913 Webster]
 
       These men are too well acquainted with the chase to
       be flung off by any false steps or doubles.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A person or thing that is the counterpart of another; a
    duplicate; copy; (Obs.) transcript; -- now chiefly used of
    persons. Hence, a wraith.
    [1913 Webster]
 
       My charming friend . . . has, I am almost sure, a
       double, who preaches his afternoon sermons for him.
                          --Atlantic
                          Monthly.
    [1913 Webster]
 
   6. A player or singer who prepares to take the part of
    another player in his absence; a substitute; -- used
    especially of a person who resembles an actor and takes
    the actor's place in scenes requiring special skills; as,
    a stunt double.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Double beer; strong beer.
    [1913 Webster]
 
   8. (Eccl.) A feast in which the antiphon is doubled, hat is,
    said twice, before and after the Psalms, instead of only
    half being said, as in simple feasts. --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   9. (Lawn Tennis) A game between two pairs of players; as, a
    first prize for doubles.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.) An old term for a variation, as in Bach's Suites.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Double \Dou"ble\, adv.
   Twice; doubly.
   [1913 Webster]
 
      I was double their age.         --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Double \Dou"ble\, v. i.
   1. To be increased to twice the sum, number, quantity,
    length, or value; to increase or grow to twice as much.
    [1913 Webster]
 
       'T is observed in particular nations, that within
       the space of three hundred years, notwithstanding
       all casualties, the number of men doubles. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. To return upon one's track; to turn and go back over the
    same ground, or in an opposite direction.
    [1913 Webster]
 
       Doubling and turning like a hunted hare. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Doubling and doubling with laborious walk.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To play tricks; to use sleights; to play false.
    [1913 Webster]
 
       What penalty and danger you accrue,
       If you be found to double.      --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   4. (Print.) To set up a word or words a second time by
    mistake; to make a doublet.
    [1913 Webster]
 
   {To double upon} (Mil.), to inclose between two fires.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Double \Dou"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Doubled}; p. pr. & vb. n.
   {Doubling}.] [OE. doblen, dublen, doublen, F. doubler, fr. L.
   duplare, fr. duplus. See {Double}, a.]
   1. To increase by adding an equal number, quantity, length,
    value, or the like; multiply by two; as, to double a sum
    of money; to double a number, or length.
    [1913 Webster]
 
       Double six thousand, and then treble that. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make of two thicknesses or folds by turning or bending
    together in the middle; to fold one part upon another part
    of; as, to double the leaf of a book, and the like; to
    clinch, as the fist; -- often followed by up; as, to
    double up a sheet of paper or cloth. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Then the old man
       Was wroth, and doubled up his hands. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the double of; to exceed by twofold; to contain or
    be worth twice as much as.
    [1913 Webster]
 
       Thus re["e]nforced, against the adverse fleet,
       Still doubling ours, brave Rupert leads the way.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass around or by; to march or sail round, so as to
    reverse the direction of motion.
    [1913 Webster]
 
       Sailing along the coast, the doubled the promontory
       of Carthage.             --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) To unite, as ranks or files, so as to form one from
    each two.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 double
   adv 1: downward and forward; "he was bent double with pain"
   2: two together; "some people sleep better double"
   3: to double the degree; "she was doubly rewarded"; "his eyes
     were double bright" [syn: {doubly}, {double}, {twice}]
   adj 1: having more than one decidedly dissimilar aspects or
       qualities; "a double (or dual) role for an actor"; "the
       office of a clergyman is twofold; public preaching and
       private influence"- R.W.Emerson; "every episode has its
       double and treble meaning"-Frederick Harrison [syn:
       {double}, {dual}, {twofold}, {two-fold}, {treble},
       {threefold}, {three-fold}]
   2: consisting of or involving two parts or components usually in
     pairs; "an egg with a double yolk"; "a double (binary) star";
     "double doors"; "dual controls for pilot and copilot"; "duple
     (or double) time consists of two (or a multiple of two) beats
     to a measure" [syn: {double}, {dual}, {duple}]
   3: twice as great or many; "ate a double portion"; "the dose is
     doubled"; "a twofold increase" [syn: {double}, {doubled},
     {twofold}, {two-fold}]
   4: used of flowers having more than the usual number of petals
     in crowded or overlapping arrangements; "double
     chrysanthemums have many rows of petals and are usually
     spherical or hemispherical" [ant: {single}]
   5: used of homologous chromosomes associated in pairs in
     synapsis [syn: {bivalent}, {double}] [ant: {multivalent},
     {univalent}]
   6: large enough for two; "a double bed"; "a double room"
   7: having two meanings with intent to deceive; "a sly double
     meaning"; "spoke with forked tongue" [syn: {double},
     {forked}]
   n 1: a base hit on which the batter stops safely at second base;
      "he hit a double to deep centerfield" [syn: {double}, {two-
      base hit}, {two-bagger}, {two-baser}]
   2: a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts; "his
     first job in Hollywood was as a double for Clark Gable" [syn:
     {double}, {stunt man}, {stunt woman}]
   3: someone who closely resembles a famous person (especially an
     actor); "he could be Gingrich's double"; "she's the very
     image of her mother" [syn: {double}, {image}, {look-alike}]
   4: a quantity that is twice as great as another; "36 is the
     double of 18"
   5: raising the stakes in a card game by a factor of 2; "I
     decided his double was a bluff" [syn: {doubling}, {double}]
   v 1: increase twofold; "The population doubled within 50 years"
      [syn: {double}, {duplicate}]
   2: hit a two-base hit
   3: bend over or curl up, usually with laughter or pain; "He
     doubled and vomited violently" [syn: {double over}, {double},
     {double up}]
   4: do double duty; serve two purposes or have two functions;
     "She doubles as his wife and secretary"
   5: bridge: make a demand for (a card or suit)
   6: make or do or perform again; "He could never replicate his
     brilliant performance of the magic trick" [syn: {duplicate},
     {reduplicate}, {double}, {repeat}, {replicate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 double /dubl/
  double; dual

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top