Search result for

แสบ

(52 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสบ-, *แสบ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสบ[V] sting, See also: be stung, Syn. เจ็บแสบ, Example: พรรคฝ่ายค้านเขียนบทความนี้ได้แสบถึงใจทีเดียว, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
แสบ[V] sting, See also: feel (a sharp) pain, be sore, smart, Syn. ปวดแสบปวดร้อน, เจ็บ, Example: ตาเขาแดงก่ำและแสบจนมองไม่ได้, Thai definition: อาการเจ็บอย่างบาดแผลที่ถูกน้ำเกลือราด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสบก. อาการที่รู้สึกเจ็บปวดหรือระคายเคือง เช่น แสบตา แสบตัว แสบหน้า, อาการที่รู้สึกเผ็ดร้อน เช่น แสบปาก แสบลิ้น.
แสบ(สะแบก) น. หนังสัตว์ เช่น ให้ฉลักแสบกภาพอันชระ เปนบรรพบุรณะ นเรนทรราชบรรหาร (สมุทรโฆษ).
แสบตาก. อาการที่รู้สึกเจ็บปวดหรือระคายเคืองตา, โดยปริยายหมายถึงลักษณะของสีบางชนิดที่จัดจ้าบาดลูกนัยน์ตา เช่น เขาใส่เสื้อสีแดงสดแสบตา.
แสบท้อง, แสบท้องแสบไส้ก. อาการที่หิวจัด เช่น หิวจนแสบท้อง, แสบไส้ หรือ แสบไส้แสบพุง ก็ว่า.
แสบร้อนก. อาการที่รู้สึกทั้งแสบทั้งร้อน.
แสบหูแสบตาก. อาการที่รู้สึกระคายเคืองตาอย่างมาก เช่น ข้างบ้านสุมไฟเผาขยะ ควันเต็มไปหมด ทำให้แสบหูแสบตา.
แสบเนื้อแสบตัวก. อาการที่รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น เดินตากแดดร้อนจัด แสบเนื้อแสบตัวไปหมด.
แสบแก้วหู, แสบหูก. อาการที่รู้สึกระคายหูเพราะเสียงดังหรือเสียงแหลมเกินขนาด เช่น เสียงรถจักรยานยนต์ดังแสบแก้วหู เสียงร้องกรี๊ด ๆ ฟังแล้วแสบหู.
แสบไส้ก. อาการที่หิวจัด เช่น หิวจนแสบไส้, แสบท้อง แสบท้องแสบไส้ หรือ แสบไส้แสบพุง ก็ว่า
แสบไส้มีรสจัด ในคำว่า หวานแสบไส้, โดยปริยายหมายถึงรุนแรงอย่างยิ่ง เช่น ด่าได้แสบไส้จริง ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone knows that the only real iviesทุกคนที่รู้ความจริงในความแสบของเธอ New Haven Can Wait (2008)
(Kutner) this might burn a little bit.มันจะมีแสบนิดหน่อย Adverse Events (2008)
No, I'm a just a bitch who knows what she wants.ยัยแสบ ไม่บ้า.. ฉันเป็นแค่... Joy (2008)
Stupidjunkie bitch.นังขี้ยาโง่ ตัวแสบ Pilot (2008)
I leave you bad boys for two minutes... and it all turns to shit!ฉันทิ้งนายไว้แค่สองนาทีไอ้ตัวแสบ... และทั้งหมดกลับฉิบหาย Pilot (2008)
He's a big motherfucker.นี่แหละตัวแสบเลย.. Babylon A.D. (2008)
Bitch.นังตัวแสบ Babylon A.D. (2008)
But that bitch fell in love with the guard house sergeant.แต่นังตัวแสบนั่นมันก็ดันไปหลงรักไอ้จ่าเวรนั่น My Sassy Girl (2008)
Hey, you are such a tough cookie!เธอนี่แสบไม่เบา My Sassy Girl (2008)
I tell you what, my knees are sore cause I've been on them every night asking the Lord, I say God, bring him home safely.จะบอกอะไรให้ เข่าของฉัน แสบไปหมดเพราะฉันคุกเข่า สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าทุกคืน ขอให้เธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
She was a bitch and you know it.หล่อนเป็นตัวแสบ เธอก็รู้นี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- It was Adam and Bruno who took that thing way too far.เบนแค่ถ่ายรูป ไอ้ 2 คนนั่นแหละตัวแสบ Shutter (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung   
แสบ[adj.] (saēp) FR: piquant ; mordant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harsh[ADJ] แสบ (แก้วหู)
sharp[ADJ] เสียดแทง, See also: แสบแก้วหู, (เสียง) แหลม, Syn. cutting, fierce, intense
vitriolic[ADJ] ซึ่งใช้วาจาเจ็บแสบทำลายความรู้สึกคนอื่น, See also: แสบไส้, เผ็ดร้อน, Syn. caustic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
causalgian. ความเจ็บแสบร้อนมาก
earsplittingadj. ดังมาก,ดังแสบแก้วหู
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
lashing(แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด

English-Thai: Nontri Dictionary
biting(adj) เจ็บแสบ,ปวดแสบ
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ
pain(vt) ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ปวด,ทำให้เจ็บแสบ
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
pang(n) ความเจ็บปวด,ความเจ็บแสบ
pungency(n) ความแหลมคม,ความเผ็ดร้อน,ความแสบ,ความฉุน,ความรุนแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
terrificแสบมาก
眩しいแสบตา (เนื่องจากแสงจ้า)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top