หรือคุณหมายถึง be at a loß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be at a loss

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be at a loss-, *be at a loss*, be at a los
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be at a loss[IDM] พูดไม่ออก, See also: ทำอะไรไม่ถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a man whose profession relies on talk, talk, talk, you appear to be at a loss for words, Doctor.สำหรับคนที่อาชีพต้องขึ้นอยู่กับการพูด พูด แล้วก็พูด พูดไม่ออกเลยละสิ คุณหมอ Tricks and Treats (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be at a lossIf it were not for your advice, I would be at a loss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่งงัน[V] become silent, See also: be at a loss for words, pause, be stumped, be motionless, be quiet, be static, Syn. จังงัง, Example: หลายคนนิ่งงันเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: นิ่งและหยุดชะงักไปชั่วขณะ
อ้าปากค้าง[V] be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
อับจน[V] be at a loss (for a solution), See also: be at one's wit's end, have no way out, be at an impasse, be in a helpless situation, be i, Example: หนุ่มลูกทุ่งอย่างเขาช่างอับจนไปเสียทุกหนทาง, Thai definition: ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร
อ้าปากค้าง[V] be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon sonthē) EN: be at a loss   FR: être perplexe
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   

Japanese-English: EDICT Dictionary
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P) [Add to Longdo]
窮す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 窮する) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty [Add to Longdo]
窮する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty [Add to Longdo]
言葉に詰まる[ことばにつまる, kotobanitsumaru] (exp,v5r) to be at a loss for words [Add to Longdo]
言葉に窮する[ことばにきゅうする, kotobanikyuusuru] (exp,vs-s) (See 言葉に詰まる) to be at a loss for words [Add to Longdo]
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened [Add to Longdo]
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea [Add to Longdo]
困り抜く[こまりぬく, komarinuku] (v5k,vi) to be at one's wit's end; to be in great trouble; to be at a loss [Add to Longdo]
思いあぐねる;思い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss [Add to Longdo]
思い余る[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top