ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มึนหัว

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มึนหัว-, *มึนหัว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มึนหัวก. รู้สึกตื้อในสมอง, มึน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got over the dizziness?มึนหัวบ้างเปล่า? Christmas in August (1998)
I'm dizzyฉันมึนหัว Spirited Away (2001)
- Are you dizzy?-เธอมึนหัวไหม \ My Girl and I (2005)
I'm dizzy.มึนหัวจัง Art of Seduction (2005)
That pill might make you a little fuzzy-headed.ยานั่นจะทำให้เธอมึนหัวนิดหน่อย Teeth (2007)
It goes to my head.มึนหัวตายชัก Cassandra's Dream (2007)
Dizziness.มึนหัว Veritas (2008)
That is an all new level of confusion.เธอรู้สึกยังไงเหรอ -มึนหัว The Eye (2008)
Dizzy?มึนหัวหรอ? Remains to Be Seen (2009)
Oh, slightly dizzy.โอ๊ยยย มึนหัว Human (2010)
I-I just got to be dizzy.คงแค่มึนหัว Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
All right, you're going to feel a little nauseous.เอาล่ะ เธอจะรู้สึกมึนหัว Britney/Brittany (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wamble[VI] วิงเวียน, See also: มึนหัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top