ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stun

S T AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stun-, *stun*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stun(vt) ทำให้สลบ, See also: ทำให้สิ้นสติ, ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. anesthetize, deaden
stun(vt) ทำให้ตะลึงงัน, See also: ทำให้งง, Syn. amaze, daze, shock
stung(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stunk(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink
stunt(n) การแสดงโลดโผน, See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. dangerous feat
stunt(vi) ทำการแสดงโลดโผน, See also: แสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. perform dangerous feat
stunt(vt) หยุดยั้งการเจริญเติบโต, Syn. dwarf, retard, shorter
stunt(n) สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
stunned(adj) มึน, See also: ตกตะลึง, งงงัน, Syn. amazed, dazed, shocked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stun(สทัน) vt. ทำให้สลบ, ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้หูอื้อ. n. การทำให้สลบ (งงงวย, ประหลาดใจ, หูอื้อ) , การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย
stung(สทัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ, ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้หูอื้อ, สวยล้ำเลิศ, ยอดเยี่ยม, ล้ำเลิศ., Syn. astonishing, Ant. dull
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง, คนแคระ, สิ่งแคระแกร็น, การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว, การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด, การแสดงโลดโผน.vi., vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stun(vt) ทำให้สลบ, ทำให้มึนงง, ทำให้หูอื้อ, ทำให้งง
stung(vt pt และ pp ของ) sting
stunk(vi pt และ pp ของ) stink
stunt(n) การแสดงผาดโผน
stunt(vt) ขัดขวาง, หยุดยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stunตีให้หมดสติ, ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I've set my laser from stun to kill.- ฉันจะใช้เลเซอร์ฆ่าพวกมันเอง Toy Story (1995)
I have a stun gun in here!ฉันมีเครื่องช๊อตไฟฟ้านะ Eating Out (2004)
So the killer stuns the victim with the first blow.งั้นคนร้ายก็ทำให้เขามึนด้วยการตีครั้งแรก All in the Family (2008)
Stun baton?จำตัวเลขล๊อคเกอร์ไม่ได้หรือไง You Are My Everything (2008)
Someone rigged this to be a stun gun.จะหยุดใครบางคนไว้ Won't Get Fueled Again (2008)
We found the cell phone that you converted into a stun gun, and we know that's what started the fire that killed Dan.พวกเราเจอมือถือของคุณที่ดัดแปลงเป็นที่ซ๊อต และเรารู้ว่านั่นเป็นตัวจุดประกายไฟฆ่าแดน Won't Get Fueled Again (2008)
Like a stun gun.อย่างเครื่องช๊อตไฟฟ้า Orutorosu no inu (2009)
Burn marks were found on the victims that were consistent with injuries one would sustain from a three-million volt stun gun.รอยไหม้ที่พบบนตัวเหยื่อ สอดคล้องกับร่องรอย บาดเจ็บที่เกิดมาจาก ปืนช็อตไฟฟ้าขนาด 3 ล้านโวลต์ The Boy with the Answer (2010)
The stun gun was found in the suspect's storage locker.ปืนช็อตไฟฟ้าถูกพบในตู้ล็อคเกอร์ ของผู้ต้องสงสัย The Boy with the Answer (2010)
It matches the stun gun that was used in the attack on me, as well as...สอดคล้องกับปืนช็อตไฟฟ้า ที่ถูกใช้ ไปในการทำร้ายผมเช่นเดียวกัน The Boy with the Answer (2010)
Maybe a stun cannon or a pulse could penetrate through the skin and short circuit its nervous system, like putting it into a deep sleep.บางทีปืนใหญ่สลบหรือไม่ก็พัลส์ อาจจะทะลุผ่านผิวหนังของมัน และทำให้ระบบประสาทของมันลัดวงจรได้ เหมือนทำให้มันหลับลึกน่ะ The Zillo Beast (2010)
Well, what I want to do is I'm going to find a doctor to find him and pump him with enough morphine to stun an elephant.สิ่งที่ผมต้องทำ คือตามหาหมอเพื่อหาตัวเขา และฉีดเขาด้วยมอร์ฟีน ให้หนักมากพอที่จะล้มช้างได้ The Body and the Bounty (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stunHis conscience stung him.
stunIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
stunOuch!! I've been stung by a bee!!
stunThat's just a cheap publicity stunt.
stunThe clown's stunts were highly amusing to the boys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งง(v) stun, See also: daze, astonish, astound, Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง, Example: ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล, Thai Definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่
งัน(v) stun, See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise, Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน, Ant. ดำเนินต่อไป, Example: พอได้ยินเสียงเพลงจากนักร้องคนโปรด เขาถึงกับงันไปเลย
แกน(adj) hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai Definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกร็น(adj) dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai Definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
ลีบ(adj) stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai Definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ(adj) stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai Definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงักงัน[cha-ngak ngan] (v, exp) EN: stun
ใจหาย[jaihāi] (v) EN: be stunned with fear
จังงัง[jang-ngang] (adj) EN: dazed ; stunned ; stock-still  FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จิกปีก[jikpīk] (v) EN: be dazed ; be stunned
แคระ[khrae] (adj) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized  FR: nain
ก่งก๊ง[kong-kong] (adj) EN: stunned ; dazed ; confused
เล่นกล[lenkon] (x) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic  FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลีบ[līp] (adj) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped  FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
มึนงง[meun-ngong] (v, exp) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused
งัน[ngan] (v) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STUN S T AH1 N
STUNG S T AH1 NG
STUNK S T AH1 NG K
STUNT S T AH1 N T
STUNS S T AH1 N Z
STUNTZ S T AH1 N T S
STUNTS S T AH1 N T S
STUNNER S T AH1 N ER0
STUNNED S T AH1 N D
STUNTED S T AH1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stun (v) stˈʌn (s t uh1 n)
stung (v) stˈʌg (s t uh1 g)
stunk (v) stˈʌŋk (s t uh1 ng k)
stuns (v) stˈʌnz (s t uh1 n z)
stunt (v) stˈʌnt (s t uh1 n t)
stunts (v) stˈʌnts (s t uh1 n t s)
stunned (v) stˈʌnd (s t uh1 n d)
stunner (n) stˈʌnər (s t uh1 n @ r)
stunted (v) stˈʌntɪd (s t uh1 n t i d)
stunners (n) stˈʌnəz (s t uh1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] stunt, #18,756 [Add to Longdo]
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] stunning, #19,398 [Add to Longdo]
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy, #23,925 [Add to Longdo]
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted, #26,936 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] stunned and speechless, #93,997 [Add to Longdo]
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, / ] stunned; dumbstruck [Add to Longdo]
震眩弹[zhèn xuàn dàn, ㄓㄣˋ ㄒㄩㄢˋ ㄉㄢˋ, / ] stun grenade [Add to Longdo]
惊急[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] stunned and anxious [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stunde { f } | Stunden { pl } | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Stundengeschwindigkeit { f }average speed per hour [Add to Longdo]
Stundenglas { n } | Stundengläser { pl }hourglass | hourglasses [Add to Longdo]
Stundenkilometer { m }kilometres per hour [ Br. ]; kilometers per hour [ Am. ] [Add to Longdo]
Stundenlohn { m }wages per hour; hourly wages; hourly pay [Add to Longdo]
Stundenplan { m } | Stundenpläne { pl }timetable; time-table | timetables [Add to Longdo]
Stundenplan { m }schedule (of lessons) [Add to Longdo]
Stundensatz { m }hourly rate; hourly wage; rate by the hour [Add to Longdo]
Stundenwinkel { m }hour angle [Add to Longdo]
Stundenzähler { m }hour meter [Add to Longdo]
Stundenzeiger { m }hour hand [Add to Longdo]
Stundung { f } | Stundungen { pl }forbearance | forbearances [Add to Longdo]
stundenlang { adv }for hours; for hours together; lasting for hours [Add to Longdo]
stundenweisepart time [Add to Longdo]
Stundenglas-Delfin { m } [ zool. ]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n, vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
スーツアクター[su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタン[sutan] (n) stun; (P) [Add to Longdo]
スタンガン[sutangan] (n) stun gun; (P) [Add to Longdo]
スタンツ[sutantsu] (n) stunts [Add to Longdo]
スタント[sutanto] (n) stunt [Add to Longdo]
スタントカー[sutantoka-] (n) stunt car [Add to Longdo]
スタントカイト[sutantokaito] (n) stunt kite [Add to Longdo]
スタントマン[sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp, v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時間表[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, n.
   The condition of being stunned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, v. t. [imp. & p. p. {Stunned}; p. pr. & vb. n.
   {Stunning}.] [OE. stonien, stownien; either fr. AS. stunian
   to resound (cf. D. stenen to groan, G. st["o]hnen, Icel.
   stynja, Gr. ?, Skr. stan to thunder, and E. thunder), or from
   the same source as E. astonish. [root]168.]
   1. To make senseless or dizzy by violence; to render
    senseless by a blow, as on the head.
    [1913 Webster]
 
       One hung a poleax at his saddlebow,
       And one a heavy mace to stun the foe. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To dull or deaden the sensibility of; to overcome;
    especially, to overpower one's sense of hearing.
    [1913 Webster]
 
       And stunned him with the music of the spheres.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To astonish; to overpower; to bewilder.
    [1913 Webster]
 
       William was quite stunned at my discourse. --De Foe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stun
   v 1: make senseless or dizzy by or as if by a blow; "stun fish"
      [syn: {stun}, {stupefy}]
   2: hit something or somebody as if with a sandbag [syn:
     {sandbag}, {stun}]
   3: overcome as with astonishment or disbelief; "The news stunned
     her" [syn: {stun}, {bedaze}, {daze}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 STUN
     Simple Traversal of UDP through NAT (SIP, UDP, NAT, VoIP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top