ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขวัญเสีย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวัญเสีย-, *ขวัญเสีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวัญเสีย[V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He did unnerve me, I must say.ฉันต้องบอกว่า ฉันเองก็ขวัญเสียเหมือนกัน Anna and the King (1999)
Don't panic.อย่าขวัญเสีย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Can we panic now?ขวัญเสียได้หรือยัง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I didn't think you'd get a gift.ฉันคิดว่าคุณจะไม่ให้ของขวัญเสียอีก Bomui walcheu (2006)
PAM, after you hanged yourself. They are all scared.แปม, หลังจากที่เธอแขวนคอตัวเอง พวกเขาต่างก็ขวัญเสีย One Missed Call Final (2006)
They, they are scared because... once this Thing was discovered they would be exposed.พวกเขา, พวกเขาขวัญเสียเพราะ... . เมื่อ "สิ่งนี้" ได้รับการค้นพบ พวกเขาจะต้องถูกเปิดโปง One Missed Call Final (2006)
I'm scared!ฉันขวัญเสียHeyy Babyy (2007)
I am really scared!ขวัญเสียจริงๆ! Heyy Babyy (2007)
You can't be scared!นายขวัญเสียไม่ได้นะ! Heyy Babyy (2007)
- l am scared!-ฉันขวัญเสียHeyy Babyy (2007)
I can't let Billy see me like this. He's scared enough.ผมให้บิลลี่เห็นผมแบบนี้ไม่ได้ เขาขวัญเสียแล้ว The Mist (2007)
Now, I realize you've been through a lot. And you're scared.ป๋าเข้าใจว่าหนูเจออะไรมา แล้วก็กำลังขวัญเสีย Escape from Dragon House (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: be demoralized   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top