ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชะงักงัน

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชะงักงัน-, *ชะงักงัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Riverton is in a deep freeze, your Claw-city.รีเวอร์ตั้นชะงักงันไปเลย ฝ่าพระกงเล็บ Inspector Gadget 2 (2003)
This dealt a blow to the business giant resulting in its complete dissolution.ส่งผลอย่างหนักต่อธุรกิจขนาดยักษ์นี้ เป็นผลให้เกิดภาวะชะงักงันโดยสิ้นเชิง Resident Evil: Degeneration (2008)
I was paralyzed.ผมชะงักงันเหมือนเป็นอัมพาต The Breath (2009)
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้ Watchmen (2009)
We might have a disruption of our little project.เราอาจจะมีเหตุชะงักงัน ในโปรเจคเล็กๆของเรา The Contingency (2012)
I would love to dive into talk therapy, discover the root of your fixation, but my expertise is telling me that aversion/conversion therapy won't work with you.ผมอยากจะเริ่มจากการบำบัดด้วยการพูดคุย เพื่อจะค้นพบที่มาของ การชะงักงันของการพัฒนาของคุณ แต่ความชำนาญของผมบอกผมว่าการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์และ การบำบัดด้วยการเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
I'd either say that you have a mommy fixation, or... a calcium deficiency.ฉันพูดได้เลยนะว่า คุณมีการชะงักงันเรื่องแม่ หรือไม่ก็... ขาดแคลเซียม Spilt Milk (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top