ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งงงวย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งงงวย-, *งงงวย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงงวย(v) be stunned, See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished, Syn. หลงงงงวย, Example: เขางงงวยไปชั่วขณะ เมื่อเห็นความงามของเธอในระยะประชิด, Thai Definition: รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ
งงงวย(adj) perplexed, See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ, Thai Definition: ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
งงงวย(v) be stunned, See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: ข้าพเจ้างงงวยกับภาพที่ได้เห็นจนทำอะไรไม่ถูก, Thai Definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งงงวยก. เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, มึนงง, งวยงง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we're awake. But we're very puzzled.งั้นเราก็ตื่นแล้ว แต่เรางงงวยเหลือเกิน Blazing Saddles (1974)
Now why is he so confusing...ทำไมตานั่นพูดจาน่างงงวยอย่างนี้นะ... Full House (2004)
Right now she might be puzzling and amazing to me, but if I keep seeing her, that woman will at some point become a commonplace woman to me.ตอนนี้เธออาจจะทำให้ฉันงงงวยและประหลาดใจ ถ้าฉันไปพบเธอตลอด ผู้หญิงคนนั้น ก็จะเป็นผู้หญิงธรรมดาสำหรับฉัน Episode #1.10 (2010)
How vexing for you.ช่างน่าพิศวง งงงวยสำหรับคุณ Sacrifice (2013)
I know how this must look to you, Miss Evans, and to be completely honest, ฉันรู้ว่าเธอสับสนงงงวย คุณอีแวน และขอพูดตามตรงเลย The Boy (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aback(adv) งงงวย
groggy(adj) มึนงง, See also: งงงวย, เมา, Syn. dazed, muzzy
stupid(adj) มึนงง, See also: งงงวย, กึ่งสลบ, Syn. dazed, groggy, semiconscious
thunderstruck(adj) งงงวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj., adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
amaze(อะเมซ') vt., n. ทำให้ประหลาดใจมาก, ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
astonied(แอสทอน'นิด) adj. งงงวย (dazed)
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ, ตกใจ, สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun, startle
bemuse(บิมิวซ') { bemused, bemusing, bemuses } vt. ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้งงงวย, ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy, Ant. enlighten
besot(บิซอท') { besotted, besotting, besots } vt. ทำให้มึนงง, ทำให้งงงวย, ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
confusing(คันฟิว'ซิง) adj. ไม่ชัด, ยุ่ง, สับสน, งงงวย., See also: confusingly adv. ดูconfusing, Syn. complex
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง, ความไม่ชัด, ความงงงวย, การให้ยุ่งหรือสับสน, ความพ่ายแพ้, ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement, disorder
daze(เดซ) { dazed, dazing, dazes } vt. ทำให้งงงวย n. ภาวะที่งงงวย, See also: dazedly adv.
deafen(เดฟ'เฟิน) vt. ทำให้หูหนวก, ทำให้งงงวยด้วยเสียงอึกทึก.

English-Thai: Nontri Dictionary
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย
astounding(adj) น่างงงวย, น่าตกใจ, น่าประหลาดใจ
astoundingly(adv) อย่างน่างงงวย, อย่างน่าตกใจ, อย่างน่าประหลาดใจ
bemuse(vt) ทำให้งงงวย, ทำให้งงงัน, ทำให้ตะลึง
bemused(adj) งงงวย, ตะลึง, งงงัน
bewilder(vt) ทำให้งง, ทำให้งงงวย, ทำให้หัวหมุน
bewilderment(n) ความสับสน, ความงงงัน, ความงงงวย, ความงุนงง
bewitch(vt) ทำให้งงงวย, ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้เคลิบเคลิ้ม
breathtaking(adj) น่างงงวย, น่าทึ่ง, น่าประหลาดใจ, น่าใจหาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top