ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตกตะลึง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกตะลึง-, *ตกตะลึง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกตะลึงก. ตกใจจนพูดไม่ออก, แสดงอาการงงงัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, shocking.โอ้ตกตะลึง มหึมา Help! (1965)
It is shocking new evidence.เป็นหลักฐานใหม่ตกตะลึง In the Name of the Father (1993)
Why haven't you dazzled us with these philosophical speculations of yours?ทำไมนายไม่แสดงปรัชญาอันล้ำลึก ให้พวกเราได้ตกตะลึงกันอีกล่ะ The Dreamers (2003)
- nationwide were devastated as news of the most popular...- ทั้งประเทศตกตะลึง กับข่าวของบุคคลที่แสนโด่งดัง... V for Vendetta (2005)
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่ It's Alive! (2007)
Seriously, guys, prepare to be amazed.เตรียมตัวเข้าไว้ หนุ่มๆ นี่จะทำให้พวกคุณตกตะลึง Episode #2.5 (2008)
They want someone who's gonna make their eyeballs roll back in their head.พวกเธอต้องการใครสักคนที่จะทำให้เธอตกตะลึง 52 Pickup (2008)
What's even more shockingให้ตกตะลึง Heartbreak Library (2008)
# We can rock, we can shock Any time we likeเราเยี่ยมได้ เราทำให้ตกตะลึงได้ ทุกเวลาที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise.บรรดาฝูงชน ตกตะลึง ในความรุ่งโรจน์ของท่าน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
My God, it is a standing Liberty 1929 and it is almost cool.เป็นไม่ไม่ได้ \ นี่มันเทพีสันติภาพรุ่นปี 1929 เลยนะ งั้นมันก็น่าตกตะลึงมาก Drag Me to Hell (2009)
Actions of Sa Woo, his closest friend, who had come to rescue him, shocks Hyun Jun.การมาของซาวู เพื่อนสนิทของเขา ที่คิดว่าจะมาช่วย... ทำให้ฮยุนจุนต้องตกตะลึง.. Iris (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied   
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified   

English-Thai: Longdo Dictionary
dumbfounded(adj) ตกตะลึง, ตะลึงงัน เช่น Frankly, I have been dumbfounded that it has taken this amount of time.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aghast[ADJ] ตกตะลึง
taken aback[IDM] อึ้ง, See also: ตกตะลึง, ตกใจ
marvel[VT] ประหลาดใจมาก, See also: ตกตะลึงกับ, Syn. stare with open mouth
stunned[ADJ] มึน, See also: ตกตะลึง, งงงัน, Syn. amazed, dazed, shocked
struck dumb[PHRV] ตกตะลึง, See also: ประหลาดใจมาก, Syn. strike dumb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
aghast(อะกาสทฺ', อะแกสทฺ') adj.ตกตะลึง,อกสั่นขวัญหนี (stunned, shocked, appalled)
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
consternation(คอนสเทอเน'เชิน) n. ความตกตะลึง,ความอกสั่นขวัญหนี,ความน่ากลัว, Syn. alarm
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
dumb-found(ดัม'เฟานดฺ) vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ฉงน., See also: dumbfounded adj., Syn. astonish,stun,stupefy
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy

English-Thai: Nontri Dictionary
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dismay(vt) ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้ง,ทำให้ท้อใจ,ทำให้กลัว
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
dumfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด , See also: S. erstaunt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top