ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be dazed

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be dazed-, *be dazed*, be daz, be daze
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จังงัง[V] be dazed, See also: be stunned, Syn. นิ่งงัน, ตะลึง, ตกตะลึง, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอจังงังไปชั่วขณะ, Thai definition: อาการที่ตกตะลึงนิ่งงันอยู่
จิกปีก[V] be dazed, See also: be stunned, Syn. งง, Thai definition: งงจนไม่รู้จะทำอะไรได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned   
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top