ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้หมดความรู้สึก

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้หมดความรู้สึก-, *ทำให้หมดความรู้สึก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may have discovered a valuable new anesthetic agent for Wexell-Hall.บางทีผมอาจจะค้นพบของมีค่าตัวใหม่ ยาที่ทำให้หมดความรู้สึกของแว็กเซลล-ฮอลล์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dull[VT] ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. numb, deaden, Ant. sensitize
numb[VT] ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. benumb, deaden, dull, Ant. sensitize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำใ้ห้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก -anaesthetization n.,, Syn. anesthetise (anesthetise)
anesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำให้หมดความรู้สึกต่อความเจ็บปวด, ทำให้ชา. (to render physically insensible)

English-Thai: Nontri Dictionary
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
narcotic(adj) ทำให้มึนเมา,ทำให้หมดความรู้สึก,ง่วงนอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top