ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beauty

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beauty-, *beauty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beauty(n) ความสวยงาม, See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, Syn. attractiveness, charm
beauty(n) สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น
beauty(n) หญิงงาม, See also: คนสวย, Syn. belle
beauty(n) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
beauty mark(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty spot
beauty shop(n) ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon
beauty spot(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty mark
beauty queen(n) นางงาม, Syn. Miss World
beauty parlour(n) ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, หญิงงาม, คนงาม, ข้อขำ, การตกแต่งให้สวยงาม, ข้อได้เปรียบ, คนเด่น, สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm, Ant. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon, beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon, beauty shop
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)

English-Thai: Nontri Dictionary
beauty(n) ความสวยงาม, ความงาม, ความสวย, สิ่งสวยงาม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beautyความงาม [การแพทย์]
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Beauty contestsการประกวดความงาม [TU Subject Heading]
Beauty cultureการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty operatorsช่างเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty Saloon Testการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจากช่างทำผม [การแพทย์]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shopsร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty, Personalความสวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautyAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
beautyAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
beautyA thing of beauty is a joy for ever.
beautyBeauty in China was associated with wealth.
beautyBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
beautyBeauty is altogether in the eye of the beholder.
beautyBeauty is but skin deep.
beautyBeauty is but skin-deep.
beautyBeauty is but skin-deep. [ Proverb ]
beautyBeauty is truth, truth beauty.
beautyBeauty without goodness is worth nothing.
beautyCould you suggest a good beauty parlor near here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีเอ(n) B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
รักสวยรักงาม(adj) beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai Definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
เทพี(n) beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
พิศุทธิ์(n) beauty, Syn. วิสุทธิ์, Thai Definition: ความงาม
ลักษมี(n) beauty, See also: charm, grace, fairness, Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ, Notes: (สันสกฤต)
ลาวัณย์(n) beauty, See also: loveliness, fairness, Syn. ความงาม, ความน่ารัก, Notes: (สันสกฤต)
วิภา(n) beauty, Syn. ความงดงาม, ความงาม, ความสวยงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นางงาม(n) beauty queen, See also: beautiful woman, Syn. สาวงาม, Example: พี่สาวของเขาได้เป็นนางงามประจำจังหวัดเมื่อปีที่แล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงสาวที่ชนะการประกวดความงาม
ร้านเสริมสวย(n) beauty shop, See also: beauty parlor, beauty salon, ladies' hairdressing salon, Example: เขาอายที่จะเข้าไปในร้านเสริมสวย, Count Unit: ร้าน
รูจี(n) beauty, See also: splendour, Syn. รุจี, ความงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบไม้งาม[hīp mai ngām] (n, exp) EN: Boxwood beauty ; Natal plum
การประกวดนางงาม[kān prakūat nang-ngām] (n, exp) EN: beauty contest  FR: concours de beauté [ m ]
คนงาม[khon ngām] (n, exp) EN: beauty  FR: beauté [ f ]
คนสวย[khon sūay] (n, exp) EN: belle ; beauty  FR: beauté [ f ] ; belle [ f ]
ความงดงาม[khwām ngot-ngām] (n) EN: beauty  FR: beauté [ f ]
ขวัญตา[khwantā] (n) EN: beauty ; beloved
นางงาม[nang-ngām] (n) EN: beauty queen ; beautiful woman  FR: reine de beauté [ f ] ; miss [ f ] ; beauté [ f ]
งูกาบหมากลาย[ngū kāpmāk lāi] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
งูกาบหมากเหลือง[ngū kāpmāk leūang] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง[phai Filippin dāng] (n, exp) EN: Florida beauty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beauty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beauty
beauty-spot
beauty-salon
beauty-sleep
beauty-spots
beauty-salons
beauty-parlour
beauty-parlours

WordNet (3.0)
beauty(n) the qualities that give pleasure to the senses, Ant. ugliness
beauty(n) an outstanding example of its kind, Syn. beaut
smasher(n) a very attractive or seductive looking woman, Syn. sweetheart, looker, mantrap, knockout, lulu, beauty, dish, stunner, peach, ravisher

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Beauty

n.; pl. Beauties [ OE. beaute, beute, OF. beauté, biauté, Pr. beltat, F. beauté, fr. an assumed LL. bellitas, from L. bellus pretty. See Beau. ] [ 1913 Webster ]

1. An assemblage of graces or properties pleasing to the eye, the ear, the intellect, the æsthetic faculty, or the moral sense. [ 1913 Webster ]

Beauty consists of a certain composition of color and figure, causing delight in the beholder. Locke. [ 1913 Webster ]

The production of beauty by a multiplicity of symmetrical parts uniting in a consistent whole. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

The old definition of beauty, in the Roman school, was, “multitude in unity;” and there is no doubt that such is the principle of beauty. Coleridge. [ 1913 Webster ]

2. A particular grace, feature, ornament, or excellence; anything beautiful; as, the beauties of nature. [ 1913 Webster ]

3. A beautiful person, esp. a beautiful woman. [ 1913 Webster ]

All the admired beauties of Verona. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Prevailing style or taste; rage; fashion. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

She stained her hair yellow, which was then the beauty. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]


Beauty spot, a patch or spot placed on the face with intent to heighten beauty by contrast.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美人[měi rén, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ,  ] beauty; belle #5,113 [Add to Longdo]
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance #7,498 [Add to Longdo]
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ,   /  ] beauty #17,169 [Add to Longdo]
美容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ,   ] beauty salon; lady's hair parlor #18,349 [Add to Longdo]
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ,   /  ] beauty contest; vying to be the most beautiful #95,519 [Add to Longdo]
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ,     /    ] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever [Add to Longdo]
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ,    /   ] beauty sleep (before midnight) [Add to Longdo]
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ,   /  ] beauty; glamor; voluptuousness [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosmetik { f }beauty culture [Add to Longdo]
Kosmetiksalon { m }; Schönheitssalon { m } | Kosmetiksalons { pl }beauty parlour | beauty parlours [Add to Longdo]
Nickerchen { n }beauty sleep [Add to Longdo]
Schönheitspflästerchen { n }beauty spot [Add to Longdo]
Schönheit { f } | Schönheiten { pl }beauty | beauties [Add to Longdo]
Schönheitskonkurrenz { f }beauty contest [Add to Longdo]
Schönheitskönigin { f }beauty queen [Add to Longdo]
Schönheitspflege { f }beauty care [Add to Longdo]
Schönheitspflege { f }beauty culture [Add to Longdo]
Schönheitssalon { m } | Schönheitssalons { pl }beauty salon | beauty salons [Add to Longdo]
Schönheitswettbewerb { m }beauty contest [Add to Longdo]
Schönheit ist Macht, ein Lächeln ist ihr Schwert.Beauty is power, a smile is its sword. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
[び, bi] (n, n-suf) beauty; (P) #1,275 [Add to Longdo]
[みず;ずい, mizu ; zui] (n, n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen #5,485 [Add to Longdo]
美容[びよう, biyou] (n, adj-no) beauty of figure or form; (P) #6,954 [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r, vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) #13,178 [Add to Longdo]
風月[ふうげつ, fuugetsu] (n) nature's beauty (cool breeze and bright moon) #13,840 [Add to Longdo]
名勝[めいしょう, meishou] (n) place of scenic beauty; the sights #14,006 [Add to Longdo]
真美[しんび, shinbi] (n) true beauty #16,404 [Add to Longdo]
小町[こまち, komachi] (n) a belle; town beauty #17,179 [Add to Longdo]
美貌[びぼう, bibou] (n, adj-no) beautiful face; good looks; beauty #19,387 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top