ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beauty

B Y UW1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beauty-, *beauty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beauty(n) ความสวยงาม, See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, Syn. attractiveness, charm
beauty(n) สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น
beauty(n) หญิงงาม, See also: คนสวย, Syn. belle
beauty(n) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
beauty mark(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty spot
beauty shop(n) ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon
beauty spot(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty mark
beauty queen(n) นางงาม, Syn. Miss World
beauty parlour(n) ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, หญิงงาม, คนงาม, ข้อขำ, การตกแต่งให้สวยงาม, ข้อได้เปรียบ, คนเด่น, สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm, Ant. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon, beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon, beauty shop
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)

English-Thai: Nontri Dictionary
beauty(n) ความสวยงาม, ความงาม, ความสวย, สิ่งสวยงาม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beautyความงาม [การแพทย์]
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Beauty contestsการประกวดความงาม [TU Subject Heading]
Beauty cultureการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty operatorsช่างเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty Saloon Testการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจากช่างทำผม [การแพทย์]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shopsร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty, Personalความสวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The beauty parlor business.ร้านเสริมสวย The Great Dictator (1940)
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก Rebecca (1940)
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์ Gandhi (1982)
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น The Princess Bride (1987)
You'll be like the Sleeping Beauty and only wake up when I kiss youเขาเป็นเหมือนเจ้าชายนิทรา และตื่นขึ้นเมื่อแม่จูบเขา 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
But there was no one to share this beauty with meแต่ไม่มีใครมาแบ่งปันความงามให้กับผม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
A little beauty mark on her lip.และก็ไฝเล็กๆ ที่ปากของเธอ. Cinema Paradiso (1988)
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ Basic Instinct (1992)
- You already at the beauty parlor?- ลูกไปอยู่ที่ร้านเสริมสวยแล้วเหรอ ยังเหรอ The Joy Luck Club (1993)
We leave that to the women. That's part of the beauty of bein' a guy.เราให้ผู้หญิงจัดการเรื่องนี้ นี่เป็นธรรมชาติของผู้ชาย Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautyAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
beautyAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
beautyA thing of beauty is a joy for ever.
beautyBeauty in China was associated with wealth.
beautyBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
beautyBeauty is altogether in the eye of the beholder.
beautyBeauty is but skin deep.
beautyBeauty is but skin-deep.
beautyBeauty is but skin-deep. [ Proverb ]
beautyBeauty is truth, truth beauty.
beautyBeauty without goodness is worth nothing.
beautyCould you suggest a good beauty parlor near here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีเอ(n) B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
รักสวยรักงาม(adj) beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai Definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
เทพี(n) beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
พิศุทธิ์(n) beauty, Syn. วิสุทธิ์, Thai Definition: ความงาม
ลักษมี(n) beauty, See also: charm, grace, fairness, Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ, Notes: (สันสกฤต)
ลาวัณย์(n) beauty, See also: loveliness, fairness, Syn. ความงาม, ความน่ารัก, Notes: (สันสกฤต)
วิภา(n) beauty, Syn. ความงดงาม, ความงาม, ความสวยงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นางงาม(n) beauty queen, See also: beautiful woman, Syn. สาวงาม, Example: พี่สาวของเขาได้เป็นนางงามประจำจังหวัดเมื่อปีที่แล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงสาวที่ชนะการประกวดความงาม
ร้านเสริมสวย(n) beauty shop, See also: beauty parlor, beauty salon, ladies' hairdressing salon, Example: เขาอายที่จะเข้าไปในร้านเสริมสวย, Count Unit: ร้าน
รูจี(n) beauty, See also: splendour, Syn. รุจี, ความงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบไม้งาม[hīp mai ngām] (n, exp) EN: Boxwood beauty ; Natal plum
การประกวดนางงาม[kān prakūat nang-ngām] (n, exp) EN: beauty contest  FR: concours de beauté [ m ]
คนงาม[khon ngām] (n, exp) EN: beauty  FR: beauté [ f ]
คนสวย[khon sūay] (n, exp) EN: belle ; beauty  FR: beauté [ f ] ; belle [ f ]
ความงดงาม[khwām ngot-ngām] (n) EN: beauty  FR: beauté [ f ]
ขวัญตา[khwantā] (n) EN: beauty ; beloved
นางงาม[nang-ngām] (n) EN: beauty queen ; beautiful woman  FR: reine de beauté [ f ] ; miss [ f ] ; beauté [ f ]
งูกาบหมากลาย[ngū kāpmāk lāi] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
งูกาบหมากเหลือง[ngū kāpmāk leūang] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง[phai Filippin dāng] (n, exp) EN: Florida beauty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEAUTY B Y UW1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beauty (n) bjˈuːtiː (b y uu1 t ii)
beauty-spot (n) bjˈuːtɪ-spɒt (b y uu1 t i - s p o t)
beauty-salon (n) bjˈuːtɪ-sælɒn (b y uu1 t i - s a l o n)
beauty-sleep (n) bjˈuːtɪ-sliːp (b y uu1 t i - s l ii p)
beauty-spots (n) bjˈuːtɪ-spɒts (b y uu1 t i - s p o t s)
beauty-salons (n) bjˈuːtɪ-sælɒnz (b y uu1 t i - s a l o n z)
beauty-parlour (n) bjˈuːtɪ-paːlər (b y uu1 t i - p aa l @ r)
beauty-parlours (n) bjˈuːtɪ-paːləz (b y uu1 t i - p aa l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美人[měi rén, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, ] beauty; belle #5,113 [Add to Longdo]
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance #7,498 [Add to Longdo]
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty #17,169 [Add to Longdo]
美容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ, ] beauty salon; lady's hair parlor #18,349 [Add to Longdo]
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] beauty contest; vying to be the most beautiful #95,519 [Add to Longdo]
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, / ] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever [Add to Longdo]
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] beauty sleep (before midnight) [Add to Longdo]
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, / ] beauty; glamor; voluptuousness [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosmetik { f }beauty culture [Add to Longdo]
Kosmetiksalon { m }; Schönheitssalon { m } | Kosmetiksalons { pl }beauty parlour | beauty parlours [Add to Longdo]
Nickerchen { n }beauty sleep [Add to Longdo]
Schönheitspflästerchen { n }beauty spot [Add to Longdo]
Schönheit { f } | Schönheiten { pl }beauty | beauties [Add to Longdo]
Schönheitskonkurrenz { f }beauty contest [Add to Longdo]
Schönheitskönigin { f }beauty queen [Add to Longdo]
Schönheitspflege { f }beauty care [Add to Longdo]
Schönheitspflege { f }beauty culture [Add to Longdo]
Schönheitssalon { m } | Schönheitssalons { pl }beauty salon | beauty salons [Add to Longdo]
Schönheitswettbewerb { m }beauty contest [Add to Longdo]
Schönheit ist Macht, ein Lächeln ist ihr Schwert.Beauty is power, a smile is its sword. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
[び, bi] (n, n-suf) beauty; (P) #1,275 [Add to Longdo]
[みず;ずい, mizu ; zui] (n, n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen #5,485 [Add to Longdo]
美容[びよう, biyou] (n, adj-no) beauty of figure or form; (P) #6,954 [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r, vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) #13,178 [Add to Longdo]
風月[ふうげつ, fuugetsu] (n) nature's beauty (cool breeze and bright moon) #13,840 [Add to Longdo]
名勝[めいしょう, meishou] (n) place of scenic beauty; the sights #14,006 [Add to Longdo]
真美[しんび, shinbi] (n) true beauty #16,404 [Add to Longdo]
小町[こまち, komachi] (n) a belle; town beauty #17,179 [Add to Longdo]
美貌[びぼう, bibou] (n, adj-no) beautiful face; good looks; beauty #19,387 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beauty \Beau"ty\ (b[=u]"t[y^]), n.; pl. {Beauties}
   (b[=u]"t[i^]z). [OE. beaute, beute, OF. beaut['e], biaut['e],
   Pr. beltat, F. beaut['e], fr. an assumed LL. bellitas, from
   L. bellus pretty. See {Beau}.]
   [1913 Webster]
   1. An assemblage of graces or properties pleasing to the eye,
    the ear, the intellect, the [ae]sthetic faculty, or the
    moral sense.
    [1913 Webster]
 
       Beauty consists of a certain composition of color
       and figure, causing delight in the beholder.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       The production of beauty by a multiplicity of
       symmetrical parts uniting in a consistent whole.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       The old definition of beauty, in the Roman school,
       was, "multitude in unity;" and there is no doubt
       that such is the principle of beauty. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular grace, feature, ornament, or excellence;
    anything beautiful; as, the beauties of nature.
    [1913 Webster]
 
   3. A beautiful person, esp. a beautiful woman.
    [1913 Webster]
 
       All the admired beauties of Verona.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Prevailing style or taste; rage; fashion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She stained her hair yellow, which was then the
       beauty.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Beauty spot}, a patch or spot placed on the face with intent
    to heighten beauty by contrast.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beauty
   n 1: the qualities that give pleasure to the senses [ant:
      {ugliness}]
   2: a very attractive or seductive looking woman [syn: {smasher},
     {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher}, {sweetheart},
     {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}]
   3: an outstanding example of its kind; "his roses were
     beauties"; "when I make a mistake it's a beaut" [syn:
     {beauty}, {beaut}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top