Search result for

beauty

(111 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beauty-, *beauty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beauty[N] ความสวยงาม, See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, Syn. attractiveness, charm
beauty[N] สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น
beauty[N] หญิงงาม, See also: คนสวย, Syn. belle
beauty[N] คุณสมบัติที่ดีที่สุด
beauty mark[N] สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty spot
beauty shop[N] ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon
beauty spot[N] สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty mark
beauty queen[N] นางงาม, Syn. Miss World
beauty parlour[N] ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)

English-Thai: Nontri Dictionary
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beautyความงาม [การแพทย์]
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Beauty contestsการประกวดความงาม [TU Subject Heading]
Beauty cultureการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty operatorsช่างเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty Saloon Testการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจากช่างทำผม [การแพทย์]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shopsร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty, Personalความสวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
PORTRAITOF A BEAUTYPortrait of a Beauty Portrait of a Beauty (2008)
Exquisite Beautyความวิจิตรบรรจง Portrait of a Beauty (2008)
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม Portrait of a Beauty (2008)
A world of peace and beauty that we can only dream of.โลกแห่งสันติและสงบสุขที่เราได้แต่ฝันถึง Le Morte d'Arthur (2008)
Special effects, beauty makeup.เทคนิคพิเศษ เทคนิคแต่งหน้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Look. Let's not taint the beauty of the story.ผมหมายความว่า เราควรจะปล่อยให้เรื่องมันสวยงาม ตามแบบฉบับของมันสิ Scandal Makers (2008)
Let's not taint the beauty of an anonymous story.เรื่องราวมันจะสวยงามในตัวของมันเอง Scandal Makers (2008)
Not looking for beauty, man.ยังสวยไม่พออะ Baby and I (2008)
Only an animal of such beauty and purity,could be the companion of the Moon Princess.เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียว ที่สวยงามบริสุทธิ์ คู่ควรเป็นเพื่อนของเจ้าหญิงจันทรา The Secret of Moonacre (2008)
- grace, and her limitless beauty...และความสวยอย่างไม่จำกัด Superhero Movie (2008)
The beauty of American arrogance is that they cannot imagine a world where they're not a step ahead.สะใจไอกันจอมยโส ชอบคิดว่าคนทั้งโลกโง่ ไม่รู้ทันแผนการณ์ของพวกมัน Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautyAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
beautyAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
beautyA thing of beauty is a joy for ever.
beautyBeauty in China was associated with wealth.
beautyBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
beautyBeauty is altogether in the eye of the beholder.
beautyBeauty is but skin deep.
beautyBeauty is but skin-deep.
beautyBeauty is but skin-deep. [Proverb]
beautyBeauty is truth, truth beauty.
beautyBeauty without goodness is worth nothing.
beautyCould you suggest a good beauty parlor near here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีเอ[N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
รักสวยรักงาม[ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
เทพี[N] beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
พิศุทธิ์[N] beauty, Syn. วิสุทธิ์, Thai definition: ความงาม
ลักษมี[N] beauty, See also: charm, grace, fairness, Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ, Notes: (สันสกฤต)
ลาวัณย์[N] beauty, See also: loveliness, fairness, Syn. ความงาม, ความน่ารัก, Notes: (สันสกฤต)
วิภา[N] beauty, Syn. ความงดงาม, ความงาม, ความสวยงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นางงาม[N] beauty queen, See also: beautiful woman, Syn. สาวงาม, Example: พี่สาวของเขาได้เป็นนางงามประจำจังหวัดเมื่อปีที่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: หญิงสาวที่ชนะการประกวดความงาม
ร้านเสริมสวย[N] beauty shop, See also: beauty parlor, beauty salon, ladies' hairdressing salon, Example: เขาอายที่จะเข้าไปในร้านเสริมสวย, Count unit: ร้าน
รูจี[N] beauty, See also: splendour, Syn. รุจี, ความงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบไม้งาม [n. exp.] (hīp mai ngām) EN: Boxwood beauty ; Natal plum   
การประกวดนางงาม[n. exp.] (kān prakūat nang-ngām) EN: beauty contest   FR: concours de beauté [m]
คนงาม[n. exp.] (khon ngām) EN: beauty   FR: beauté [f]
คนสวย[n. exp.] (khon sūay) EN: belle ; beauty   FR: beauté [f] ; belle [f]
ความงดงาม[n.] (khwām ngot-ngām) EN: beauty   FR: beauté [f]
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: beauty ; beloved   
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman   FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk lāi) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูกาบหมากเหลือง [n. exp.] (ngū kāpmāk leūang) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง [n. exp.] (phai Filippin dāng) EN: Florida beauty   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAUTY    B Y UW1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beauty    (n) (b y uu1 t ii)
beauty-spot    (n) - (b y uu1 t i - s p o t)
beauty-salon    (n) - (b y uu1 t i - s a l o n)
beauty-sleep    (n) - (b y uu1 t i - s l ii p)
beauty-spots    (n) - (b y uu1 t i - s p o t s)
beauty-salons    (n) - (b y uu1 t i - s a l o n z)
beauty-parlour    (n) - (b y uu1 t i - p aa l @ r)
beauty-parlours    (n) - (b y uu1 t i - p aa l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosmetik {f}beauty culture [Add to Longdo]
Kosmetiksalon {m}; Schönheitssalon {m} | Kosmetiksalons {pl}beauty parlour | beauty parlours [Add to Longdo]
Nickerchen {n}beauty sleep [Add to Longdo]
Schönheitspflästerchen {n}beauty spot [Add to Longdo]
Schönheit {f} | Schönheiten {pl}beauty | beauties [Add to Longdo]
Schönheitskonkurrenz {f}beauty contest [Add to Longdo]
Schönheitskönigin {f}beauty queen [Add to Longdo]
Schönheitspflege {f}beauty care [Add to Longdo]
Schönheitspflege {f}beauty culture [Add to Longdo]
Schönheitssalon {m} | Schönheitssalons {pl}beauty salon | beauty salons [Add to Longdo]
Schönheitswettbewerb {m}beauty contest [Add to Longdo]
Schönheit ist Macht, ein Lächeln ist ihr Schwert.Beauty is power, a smile is its sword. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
エステティックサロン[, esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei [Add to Longdo]
カットハウス[, kattohausu] (n) beauty parlour (wasei [Add to Longdo]
ビューティー;ビューティ[, byu-tei-; byu-tei] (n) beauty [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner [Add to Longdo]
ビューティーコンテスト[, byu-tei-kontesuto] (n) beauty contest [Add to Longdo]
ビューティーサイクル[, byu-tei-saikuru] (n) beauty cycle [Add to Longdo]
ビューティーサロン[, byu-tei-saron] (n) beauty salon [Add to Longdo]
ビューティースポット[, byu-tei-supotto] (n) beauty spot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty [Add to Longdo]
姿[zī, , 姿] beauty; disposition; looks; appearance [Add to Longdo]
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] beauty contest; vying to be the most beautiful [Add to Longdo]
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, / ] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever [Add to Longdo]
美人[měi rén, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, ] beauty; belle [Add to Longdo]
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] beauty sleep (before midnight) [Add to Longdo]
美容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ, ] beauty salon; lady's hair parlor [Add to Longdo]
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, / ] beauty; glamor; voluptuousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beauty \Beau"ty\ (b[=u]"t[y^]), n.; pl. {Beauties}
   (b[=u]"t[i^]z). [OE. beaute, beute, OF. beaut['e], biaut['e],
   Pr. beltat, F. beaut['e], fr. an assumed LL. bellitas, from
   L. bellus pretty. See {Beau}.]
   [1913 Webster]
   1. An assemblage of graces or properties pleasing to the eye,
    the ear, the intellect, the [ae]sthetic faculty, or the
    moral sense.
    [1913 Webster]
 
       Beauty consists of a certain composition of color
       and figure, causing delight in the beholder.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       The production of beauty by a multiplicity of
       symmetrical parts uniting in a consistent whole.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       The old definition of beauty, in the Roman school,
       was, "multitude in unity;" and there is no doubt
       that such is the principle of beauty. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular grace, feature, ornament, or excellence;
    anything beautiful; as, the beauties of nature.
    [1913 Webster]
 
   3. A beautiful person, esp. a beautiful woman.
    [1913 Webster]
 
       All the admired beauties of Verona.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Prevailing style or taste; rage; fashion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She stained her hair yellow, which was then the
       beauty.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Beauty spot}, a patch or spot placed on the face with intent
    to heighten beauty by contrast.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beauty
   n 1: the qualities that give pleasure to the senses [ant:
      {ugliness}]
   2: a very attractive or seductive looking woman [syn: {smasher},
     {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher}, {sweetheart},
     {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}]
   3: an outstanding example of its kind; "his roses were
     beauties"; "when I make a mistake it's a beaut" [syn:
     {beauty}, {beaut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top