ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stuns

S T AH1 N Z   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuns-, *stuns*, stun
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the killer stuns the victim with the first blow.งั้นคนร้ายก็ทำให้เขามึนด้วยการตีครั้งแรก All in the Family (2008)
Set stuns'ls.ตั้งใบเรืองัน In the Heart of the Sea (2015)
Set stuns'ls.ตั้งใบเรืองัน In the Heart of the Sea (2015)
Set stuns'ls.ตั้งใบเรืองัน In the Heart of the Sea (2015)
Belay that, set stuns'ls.มัดที่ตั้ง ใบเรืองัน In the Heart of the Sea (2015)
It was your order to set stuns'ls, Sir.มันเป็นคำสั่งของคุณเพื่อตั้งใบ เรืองันเซอร์ In the Heart of the Sea (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNS    S T AH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuns    (v) stˈʌnz (s t uh1 n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top