ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แคระ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคระ-, *แคระ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคระ[V] be dwarfed, See also: be stunted, be undersized, Syn. แคระแกร็น, เล็กแกร็น, Ant. ใหญ่โต, Example: ตัวอย่างโรคที่เกิดจากยีนส์ลักษณะเด่นออโตโซมัล ได้แก่ คนเตี้ยแคระที่มีแขนขาสั้น, Thai definition: เตี้ยเล็กผิดธรรมดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคระ(แคฺระ) ว. เตี้ยเล็กกว่าปรกติ เช่น คนแคระ ม้าแคระ ต้นไม้แคระ.
ตองตอยแคระ, ไม่สมประกอบ, ไม่สมบูรณ์, (ใช้แก่ต้นไม้ที่ไม่เจริญสมอายุ), เช่น มะม่วงต้นนี้ปลูกมา ๓ ปีแล้วยังตองตอยอยู่เลย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dwarfแคระ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nanous; nanoidแคระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nanoid; nanousแคระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's one of those dwarfs.นี่มันไอ้พวกคนแคระ Phantasm (1979)
You didn't tell me the dwarf was Tommy.ไม่เห็นแกบอกฉันว่าไอ้แคระนี่คือทอมมี่ Phantasm (1979)
Dwarfs.พวกคนแคระนี่ Phantasm (1979)
The dwarfs.พวกคนแคระไง Phantasm (1979)
The dwarf's about to lead her back to the beginning.เจ้าคนแคระกำลังจะ พาเธอกลับไปถึงประตูแรกเลย Labyrinth (1986)
She's here with the monster and Sir Didymus and the dwarf who works for you.หล่อน กับเจ้าปิศสาจนั่น และ เซอร์ ดิดีมุส กับ เจ้าคนแคระที่ทำงานให้กับท่าน Labyrinth (1986)
Yeah, so are circus dwarves.อ่าหะ น่ารักเหมือนคนแคระละครสัตว์สินะ Dark Harbor (1998)
Hey. What's Bianca doing here with that cheese dick?เฮ้ย บิอังก้ามาทำอะไรกะไอ้แคระนั่น 10 Things I Hate About You (1999)
The Dwarves delved too greedily and too deep.เหล่าคนแคระขุดลงไปด้วยความละโมบ จนมันลึกมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frutescent[ADJ] แคระแกร็น
pygmy[ADJ] แคระ, See also: แคระแกร็น, เตี้ยมาก
scrubby[ADJ] เตี้ย, See also: แคระ, ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้, เล็กกว่าปกติ, เต็มไปด้วยขนที่สั้นแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
bonsai(บอน'ไซ) n.,ต้นไม้แคระ,ศิลปะการปลูกต้นไม้แคระ
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
diminutive(ดิมิน'นิทิฟว) adj. เล็ก,จิ๋ว,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แคระ. n. สิ่งที่เล็ก,คนที่มีรูปร่างเล็ก,คนแคระ. diminutiveness n. ดูdiminutive, Syn. small
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
dwarf tape wormพยาธิตืดแคระ
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
atrophic(adj) แคระ,แกร็น
cretinism(n) รูปร่างแคระแกร็น
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
dwarf(n) คนแคระ,พืชหรือสัตว์ที่เตี้ยแคระ
manikin(n) หุ่น,แบบ,คนแคระ
midget(n) คนแคระ,สิ่งใดๆที่เล็กๆ
pigmy(n) คนแคระ,คนเตี้ย
pygmy(n) คนแคระ
scrub(adj) แคระ,แกร็น,เตี้ย,เลว,กระจอก,ไม่สำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top