Search result for

*according*

(320 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: according, -according-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
according[ADJ] ที่ยอมรับร่วมกัน, See also: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreeing
accordingly[ADV] ตามนั้น, See also: เช่นนั้น, ดังนั้น, Syn. therefore, hence, thus
accordingly[ADV] อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างกลมกลืน, Syn. correspondingly, proportionately
according to[PREP] ตามแต่, See also: ตามที่, ตาม, Syn. in accordance with, in agreement with
according to[PREP] ที่กำหนดโดย, See also: ตามข้อกำหนดของ
according to all accounts[IDM] ตามคำบอกเล่า, See also: ตามรายงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)

English-Thai: Nontri Dictionary
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you talking about? According to my sources,เธอกำลังเรื่องอะไรหนะ จากแหล่งข่าวของฉัน Chuck in Real Life (2008)
According to Bartตามบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
I'd be forced to respond accordingly.ฉันจะให้รับผิดชอบ Odyssey (2008)
According to Dr. Hadley, the patient took the drugs about five hours before the seizure, so...จากที่หมอแฮดลีย์บอก คนไข้เล่นยา 5 ชั่วโมงก่อนชัก.. Lucky Thirteen (2008)
According to our scans, there seems to be a larger open area in the center of the shipจากการสแกนของเรา ดูเหมือนกับว่าจะมี พื้นที่โล่งกว้าง ทางตอนกลางของยาน Destroy Malevolence (2008)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
Yes. According to the records.ใช่ เท่าที่มีการบันทึกไว้ Excalibur (2008)
Things didn't quite go according to plan.มีบางอย่างผิดแผนเล็กน้อย Excalibur (2008)
Are you going to do things according to Maestro Kang's promise?นายตั้งใจจะทำตามสัญญากับ มาเอสโตรคัง เหรอ? Beethoven Virus (2008)
Let's take care of this according to the school policy.จัดการตามกฏของโรงเรียนเถอะน่า Baby and I (2008)
Everything went according to the Crown Prince's plans.ทุกๆสิ่งขึ้นอยู่กับแผนการของผู้เป็นกษัตริย์ The Kingdom of the Winds (2008)
Where would we be... if everybody decided to act according to their conscience?พวกเราจะเป็นยังไง.. ถ้าทุกคนตัดสินใจทำตามมโนธรรมกันหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
According to legend, there was once a time when Master Shifu actually used to smile.ในตำนาน เคยมีอดีตที่อาจารย์ซีฟู เคยยิ้ม Kung Fu Panda (2008)
Nobody panics when things go "according to plan."ไม่มีใครตกใจเมื่อ อะไรเป็นไปตามแผน The Dark Knight (2008)
Or the jerk who lived according to the promise with his brother...หรือเจ้าโง่ ที่มีชีวิตอยู่เพราะสัญญา ที่ให้ไว้กับพี่ชาย... Episode #1.7 (2008)
As a father, you lived your life according to your wishes.ในฐานะพ่อ, คุณมีชีวิตอยู่ ตามแต่ที่คุณต้องการ. Episode #1.7 (2008)
If only it would develop according to your wish.ถ้า... เพียงแต่มันจะพัฒนาอย่างที่พ่อหวัง Episode #1.7 (2008)
Act accordingly once you receive the news.แสดงตัวตามนั้น ทันทีที่ได้รับข่าว Episode #1.8 (2008)
Let's act according to what he says.เรามาทำตามที่เขาพูดกัน Episode #1.8 (2008)
Well, according to public records, the owner of the estate's name is Stuart Tuxhorn, and he's a CEO of a company called Spectroleum.จากข้อมูลทั่วไป/N ชื่อเจ้าของอาคารคือ สจ๊วต ทักซ์ฮอร์น และเขาเป็นซีอีโอของบริษัทสเป็คโทรเลียม ไฮโซขนาดนั้นคงต้องมีรปภคุ้มกัน.ตลอด 24 ชั่วโมงแหง Breaking and Entering (2008)
But according to the encryption code...แต่จากข้อมูลที่เข้ารหัสไว้... Breaking and Entering (2008)
They get used to the deprivation, and they adapt and respond accordingly.พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ Body of Lies (2008)
- according to these steps.-ตามสเต็ปเหล่านี้\ Marley & Me (2008)
According to your file you believe that the police substituted a fake boy for your son;จากแฟ้มนี้ คุณเชื่อว่าทางตำรวจ พาลูกชายตัวปลอมมาส่งให้คุณ Changeling (2008)
According to local, state and federal databases, that car doesn't exist.ไม่ว่าฐานข้อมูลของเมือง รัฐ หรือรัฐบาลกลาง ไม่มีทะเบียนรถคันนั้น WarGames: The Dead Code (2008)
I'm so glad it's all gone according to plan.ยินดีด้วยที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน Frost/Nixon (2008)
And according to your letter, and the incident book at the factory, this happened on Wednesday May 10th.และหลังจากนั้นจดหมายของนาย และอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โรงงาน แต่นี่เกิดขึ้นในวันพุธที่10เดือนพฤษภาคม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
According to several witnesses, the man has a knife.มีพยานแจ้งมาว่า คนร้ายพกมีดด้วยละครับ Cyborg Girl (2008)
According to this press release, Lisa Tabak is being honoredเนื่องจากจะมีการจัดประชุมขึ้น และลิซ่า ทาบัคได้รับเกียรติ Eagles and Angels (2008)
According to the blueprint, the substructure is completely exposed.ดูจากบลูปริ้นท์ ส่วนนี้ของอาคารไม่มีการป้องกัน Five the Hard Way (2008)
According to the map, this runs almost the length of that courtyard.ทางมันยาวเกือบเท่าสนามหน้าตึก Greatness Achieved (2008)
According to the experts, we'll reach the quarterfinals and no further.ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่า.. เราจะเข้าแค่รอบรองฯ.. ไม่มีทางไปได้ไกลกว่านี้ Invictus (2009)
According to the experts, you and I should still be in jail.ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บอกเหมือนกัน.. ว่าผมกับคุณ.. ควรจะยังอยู่ในคุก Invictus (2009)
According to the fbi, renee walker followed a lead on her own to an abandoned warehouse on the potomac.เรเน่ วอร์คเกอร์ตามไปด้วยตนเองจนถึงโกดัง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Well, I'm looking at the white house manifest, and according to this, olivia taylo is presently in the building with you.เอาล่ะ ผมกำลังดูในทำเนียบขาว สิ่งที่ผมเห็น, โอลิเวีย เทเลอร์ ตอนนี้ยังอยู่ในอาคารกับคุณ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Well, I'm looking at the White House manifest, and according to this, Olivia Taylor is presently in the building with you.ผมตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออก ทำเนียบ และตามรายชื่อนี้ โอลิเวียร์ เทเลอร์ น่าจะอยู่ข้างในนั้นกับคุณ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
According to her file, he's a level-six analyst, too.จากข้อมูลของเธอ เขาเป็นนักวิเคราะห์ระดับ 6 เหมือนกัน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
All I know is that it was developed in Sangala, and according to rumors from the village that it was tested on, all the victims suffered from dementia and paralysis.เท่าที่ผมรู้ มันถูกพัฒนาขึ้นในแซงกาล่า และจากที่ผมได้ยินข่าวลือจากหมู่บ้าน ที่ถูกทดสอบโดยอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
According to him, someone hijacked a WMD out to God knows where.ตามคำบอกเล่าของเขา มีใครบางคนขโมย WMDออกไป เพราะเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ที่ใหน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And according to you, I can't trust any of myและตามที่คุณบอก ฉันไม่สามารถเชื่อ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
According to the secret service log,จากบันทึกข้อมูลของตำรวจลับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
According to our sources, a vehicle containing matoboสายของเราบอกว่า รถของมาโทโบ้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You were chosen by that standard. You've been paid and treated accordingly.พวกคุณถูกเลือกโดยมีมาตรฐาน ได้รับค่าจ้างและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม Duplicity (2009)
Which, according to Julia child, is supposed to be easy.ซึ่งจากที่จูเลีย ชิลด์บอกไว้ มันควรจะทำง่ายๆ Julie & Julia (2009)
According to the state of New York, she claims otherwise.แต่,ตามรายงานของมลรัฐนิวยอร์ก เธอเคยร้องเรียน I Knew You Were a Pig (2009)
According to our records, Leena Klammer was born in 1976.จากบันทึกของทางเรา ลีน่า แครมเม่อ เกิดปี 1976 Orphan (2009)
According to the bank teller, Barbara Patzke, this is John Dillinger's coat.ตามคำบอกเล่าของพนักงานธนาคาร บาบาร่า แพสกี้ นี่คือเสื้อโค้ทจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
Listen, I'll try to keep this brief. According to the latest information from Yellowsto...จากข้อมูลล่าสุด... 2012 (2009)
- According to the witnesses, the shooter took out the security camera first, just like the previous robber.มือปืนถูกบันทึกภาพไว้ได้ด้วยกล้องวงจรปิด ก่อนจะถูกทำลาย Double Blind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accordingAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
accordingAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
accordingAccordingly I gave up my plans.
accordingAccording the radio, it will snow tomorrow.
accordingAccording the TV, it will rain tomorrow.
accordingAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
accordingAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
accordingAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
accordingAccording to a study, big women are more prone to have twins.
accordingAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
accordingAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
accordingAccording to him, she is honest.
accordingAccording to his advice, I decided it.
accordingAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
accordingAccording to John, the bank closes at 3 p.m.
accordingAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
accordingAccording to Mike, Mac bought a new car.
accordingAccording to my calculation, she should be in India by now.
accordingAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
accordingAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
accordingAccording to one legend, it gets its name from a priest.
accordingAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
accordingAccording to our teacher, she entered the hospital.
accordingAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
accordingAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
accordingAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
accordingAccording to the Bible, God made the world in six days.
accordingAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
accordingAccording to their opinions, that boy is very good.
accordingAccording to the newspaper he participated in the plot.
accordingAccording to the newspaper, he will be here today.
accordingAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
accordingAccording to the newspapers, he will be here today.
accordingAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
accordingAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
accordingAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
accordingAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
accordingAccording to the paper, it will snow tomorrow.
accordingAccording to the papers, the man has finally confessed.
accordingAccording to the papers, there was a big fire in the town.
accordingAccording to the paper, there was a big fire in Boston.
accordingAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
accordingAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
accordingAccording to the paper, there was an earthquake last night.
accordingAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
accordingAccording to the report, he is alive.
accordingAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
accordingAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
accordingAccording to the TV, it will be fine today.
accordingAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
เข้าแผน[V] proceed according to one's plan, Syn. ตรงแผน, Ant. เสียแผน, Example: พวกมันทำแบบนี้เข้าแผนเราเลย, Thai definition: เป็นไปตามที่มุ่งหมาย
ตามระเบียบ[ADV] according to regulations, Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบได้ว่าไม้ซุงนั้นทำออกมาโดยถูกต้องตามระเบียบ, Thai definition: เป็นไปตามที่มีระเบียบกำหนดไว้
เข้าล็อค[V] proceed according to one's plan, Thai definition: ประจวบเหมาะ, เข้าประเด็นที่ตั้งไว้พอดี, Notes: (ปาก)
เป็นเวลา[ADV] on time, See also: according to schedule, Syn. ตรงเวลา, Example: เด็กนักเรียนประจำต้องกินและนอนเป็นเวลาทุกวัน, Thai definition: ถูกต้องตามกำหนดช่วงเวลาที่วางไว้
ก็ช่าง[ADV] accordingly, Example: ผลการเจรจาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่าง เขาไม่สน เพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้
ตามกำหนด[ADV] on schedule, See also: according to schedule, according to a fixed time, Example: คณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางตามกำหนดของตารางเวลาที่ตั้งไว้พอดี, Thai definition: อย่างเป็นไปตามลำดับที่ตั้งไว้
ตามเหตุการณ์[ADV] according to event, See also: according to occurrence, Syn. ตามรูปการณ์, Example: ถ้าดูตามเหตุการณ์แล้วฝ่ายเราน่าจะชนะ, Thai definition: ตามแบบเรื่องราวที่เป็นไป
เข้าตำรา[V] be in a correct way, See also: have a knack (of doing something), be according to tradition, Syn. เข้าหลัก, เข้าเกณฑ์, Example: การออกมติที่ขัดแย้งกันเองเข้าตำราที่ว่า เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า, Thai definition: ถูกหรือตรงแบบแผน, ตรงตามแบบอย่างที่เคยมีมา
พลอย[ADV] accordingly, See also: along with, Syn. ประสม, ร่วมกัน, Example: เมื่อเราไม่รู้จักระบบใหม่นี้ เราก็เลยพลอยไม่รู้จักเครื่องมือด้วย, Thai definition: ประสมด้วย, ตามไปด้วย
ฟางลอย[N] rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested, Ant. นาคู่โค, Example: เนื้อที่ของเขาตรงนั้นเป็นฟางลอยจึงเสียเงินตามเนื้อที่ที่ใช้ปลูกเท่านั้น, Thai definition: นาป่าที่เจ้าของได้เสียค่านาตามเนื้อที่ที่ได้ปลูกข้าว
ผันอักษร[V] vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar, See also: conjugate, decline, Example: นักเรียนกำลังหัดผันอักษร, Thai definition: เปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์
โดยชอบด้วยกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย[ADV] legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
โดยอรรถ[ADV] according to the essence of a matter, See also: by the text, Syn. ตามเนื้อความ
ตามเหตุผล[ADV] rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
ตามเวลา[ADV] punctually, See also: on time, according to scheduled time, Syn. ตรงเวลา, Example: รถไฟมาถึงสถานีหัวลำโพงตามเวลาที่กำหนดไว้, Thai definition: ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
ตามตรง[ADV] straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ตามฐานะ[ADV] according to one's economic capacity, See also: according to one's status, Ant. เกินฐานะ, Example: คนเราควรดำรงชีวิตตามฐานะ คือมีความพอดี, Thai definition: มีความเหมาะสมเพียงพอตามกำลังของตัวเอง
ตามนั้น[ADV] accordingly, Syn. ตามกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ไม่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายบริหารประเทศอย่างไร ข้าราชการก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้น, Thai definition: อย่างเป็นไปหรือดำเนินไปตามเหตุการณ์นั้นหรือสิ่งนั้น
ตามมี[ADV] according to one's possession, See also: as one can afford, Syn. เท่าที่มี, Example: เธอสอนลูกให้ใช้จ่ายเงินแบบตามมี ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป, Thai definition: สมควรแก่ที่มีอยู่
ตามมีตามเกิด[ADV] according to one's means, See also: according to one's economic capacity, as best one could, Syn. ตามกำลัง, Example: สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทเป็นแบบตามมีตามเกิดไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยใด ๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: สุดแต่กำลังความสามารถเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น
ตาม[PREP] in accordance with, See also: according to, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน มักทำตามคำสั่งของเจ้านายอยู่เสมอ, Thai definition: ไม่ขัด, ไม่ฝ่าฝืน
ต้องกัน[ADV] accordingly, See also: agree, concurringly, correspondingly, suitably, consequently, Syn. ตรงกัน, พ้องกัน, ถูกกัน, Example: ที่ประชุมร่วม 3 ฝ่ายเห็นต้องกัน ในการสร้างสะพานข้ามแยก, Thai definition: สอดคล้องกัน, เข้ากันไปด้วยกันได้อย่างเหมาะสม
เบญจศก[N] fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D., Example: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา, Thai definition: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5
จึง[ADV] then, See also: therefore, consequently, accordingly, Syn. จึ่ง, แล้วจึง, แล้วก็, Example: เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน, Thai definition: คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง
ดัง[PREP] as, See also: according to, like, as, Syn. ราวกับ, อย่าง, เหมือน, เช่น, เฉกเช่น, คล้าย, ดั่ง, Example: นักเรียนทำการบ้านดังตัวอย่างที่ครูให้
ดังที่[CONJ] as, See also: according to, as if, Syn. ตามที่, ด้วยเหตุที่, เนื่องจาก, Example: ถ้าไม่มีความรู้นี้แล้วก็ไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาดังที่มนุษย์ทำได้, Thai definition: เหมือนที่,เช่นที่
ตามเรื่อง[ADV] freely, See also: let thing run their own course, let thing take their own course, according to the inevitab, Syn. ตามเรื่องตามราว, Example: พ่อแม่ปล่อยให้เด็กๆ เล่นไปตามเรื่องอย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
หลั่น[ADV] according to priority, See also: in descending order, order of priority, Syn. ลดหลั่น, ลำดับ, ลำดับสูง-ต่ำ, Example: น้ำตกแห่งนี้ไหลหลั่นเป็นขั้นๆ ถึง 9 ชั้น
ตามเงื่อนไข[ADV] according to the condition, Syn. ตามข้อตกลง, Example: ทางบริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องตามเงื่อนไขการให้บริการระหว่างประกัน
ตามกำลัง[ADV] according to one's ability, Example: หากท่านประสงค์ทำบุญในส่วนต่างๆ ตามกำลัง ทางวัดก็ขออนุโมทนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to   
ดัง[prep.] (dang) EN: like ; as ; as if ; according to   FR: comme ; de même que ; ainsi que ; à l'instar de
ดังที่[conj.] (dangthī) EN: as ; according to ; as if   FR: comme ; ains que
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter   
ก็ช่าง[X] (køchāng) EN: accordingly ; never mind   FR: quel que soit ; qu'importe
ลำดับสูง-ต่ำ[n. exp.] (lamdap sūng-tam) EN: according to priority   
ไปตามมิเตอร์[v. exp.] (pai tām mittoē) EN: go according to the meter   FR: effectuer une course avec le taximètre
ปฏิบัติตาม[v.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace   FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
เป็นไปตามกฎ[X] (penpai tām kot) EN: according to the rules   
เป็นเวลา[adv.] (pen wēlā) EN: on time ; according to schedule   
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of   FR: de la même façon
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony   FR: en accord
ตาม[prep.] (tām) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in the light of   FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; à la lumière de
ตามกำลัง[adv.] (tām kamlang) EN: according to one's ability   FR: selon ses possibilités ; selon ses moyens
ตามกำหนด[adv.] (tām kamnot) EN: on schedule ; according to schedule ; as scheduled ; according to a fixed time   FR: d'après l'horaire ; comme prévu
ตามข้อบังคับ[adv.] (tām khøbangkhap) EN: according to regulations   
ตามกฎกติกา[adv.] (tām kot katikā) EN: according to regulations   
ตามกฎหมาย[adv.] (tām kotmāi) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law   FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ตามนั้น[adv.] (tāmnan) EN: accordingly   FR: selon ; en accord avec
ตามฤดูกาล[adj.] (tām reudūkān) EN: according to the season ; seasonal   FR: saisonnier
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly   FR: selon son rang ; selon ses moyens
ตามที่[conj.] (tāmthī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to   FR: suite à
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
ตามเวลา[adv.] (tām wēlā) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time   FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ทำตาม[v. exp.] (tham tām) EN: imitate ; copy ; obey ; follow ; act according   
ทำตามคำสั่ง[v. exp.] (tham tām khamsang) EN: act according to the instructions   
ทำตามข้อผูกมัด[v. exp.] (tham tām khøphūkmat) EN: act as stipulated in the contract ; act according to the contract   
ทำตามกฎหมาย[v. exp.] (tham tām kotmāi) EN: act according to the law   
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCORDING    AH0 K AO1 R D IH0 NG
ACCORDINGLY    AH0 K AO1 R D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
according    (v) (@1 k oo1 d i ng)
accordingly    (a) (@1 k oo1 d i ng l ii)
according as    (cc) - (@1 k oo1 d i ng - a z)
according to    (in) - (@1 k oo1 d i ng - t @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nach verbreiteter Ansichtaccording to popular apprehension [Add to Longdo]
nach Ihrer Aussageaccording to what you said [Add to Longdo]
etw. aus dem Bauch heraus entscheidento decide sth. according to instinc [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Gute Herstellungspraxis {f} (Qualitätssicherungsstandard) | GMP-Ausführung {f} | GMP-gerechtGood Manufacturing Practice (GMP) | according to GMP guidelines | according to GMP guidelines [Add to Longdo]
Motto {n}; Devise {f}; Parole {f} | unter dem Motto; unter der Devisemotto | according to the motto [Add to Longdo]
Regel {f} | Regeln {pl} | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
Schema {n} | Schemata {pl}; Schemen {pl} | nach Schema Fscheme | schemes | according to the book [Add to Longdo]
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE) [Add to Longdo]
betragsmäßigaccording to amount [Add to Longdo]
demnach; demgemäßaccording to that [Add to Longdo]
demgemäß; dementsprechend; entsprechend; danach {adv}accordingly [Add to Longdo]
entsprechend {prp; +Dativ}; gemäß {prp; +Dativ}; nach {prp; +Dativ}; laut {prp; +Genitiv; +Dativ} | der Situation entsprechend; entsprechend der Situation | dem Vorschlag gemäß; gemäß dem Vorschlag | dieser Aussage nach; nach dieser Aussage | laut dem Bericht; laut Berichtaccording to; in accordance with; in conformity with | according to the situation; in accordance with the situation | according to the proposal; in accordance with the proposal | according to this statement | according to the report [Add to Longdo]
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time [Add to Longdo]
formulargerechtaccording to form [Add to Longdo]
gemäßaccording [Add to Longdo]
so gut sie es eben verstehtaccording to her lights [Add to Longdo]
je nachaccording to; depending on [Add to Longdo]
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept [Add to Longdo]
ordnungsgemäßaccording to the rules [Add to Longdo]
planmäßigaccording to plan [Add to Longdo]
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards [Add to Longdo]
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected [Add to Longdo]
statistisch gesehenstatistically; according to the statistics [Add to Longdo]
steuerrechtlichaccording to tax law [Add to Longdo]
tariflich {adv}according to the tariff [Add to Longdo]
tariflich (Löhne)according to scale [Add to Longdo]
übereinstimmen mit | übereinstimmend | übereingestimmtto accord with | according | accorded [Add to Longdo]
nicht übereinstimmenddisaccording [Add to Longdo]
übereinstimmend {adv}accordingly [Add to Longdo]
vertragsgemäßaccording to contract [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig {adv}according to instructions; as instructed [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig; laut Satzung; laut Vorschriftaccording to regulations; according to directions [Add to Longdo]
zivilrechtlichaccording to civil law [Add to Longdo]
zufolge {prp; Dativ+} | dem Bericht zufolgeaccording to | according to the report [Add to Longdo]
zugehörig {adv}accordingly [Add to Longdo]
Er wird seiner Leistung entsprechend bezahlt.He is paid according to output. [Add to Longdo]
lt. : laut; gemäßacc. to : according to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to [Add to Longdo]
に依ると[によると, niyoruto] (exp) (uk) according to (someone) [Add to Longdo]
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
に因り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
に拠れば;に依れば;に因れば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See に因って) according to (quotation) [Add to Longdo]
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) [Add to Longdo]
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of [Add to Longdo]
よれば[, yoreba] (exp) according to; (P) [Add to Longdo]
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible) [Add to Longdo]
ヨハネによる福音書[ヨハネによるふくいんしょ, yohane niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to John (book of the Bible) [Add to Longdo]
ルカによる福音書[ルカによるふくいんしょ, ruka niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Luke (book of the Bible) [Add to Longdo]
依ると[よると, yoruto] (exp) (uk) (See に依ると) according to; (P) [Add to Longdo]
移牧[いぼく, iboku] (n,adj-no) transhumance; moving stock between pastures according to season [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
応じて[おうじて, oujite] (exp) (See に応じて) in proportion to; according to; depending on [Add to Longdo]
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved) [Add to Longdo]
応分[おうぶん, oubun] (adj-na,n,adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P) [Add to Longdo]
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [Add to Longdo]
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
気分次第[きぶんしだい, kibunshidai] (n,adj-no) according to (depending on) the mood of the moment; as one's fancy dictates [Add to Longdo]
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] (exp) {comp} according to the rules [Add to Longdo]
義親[ぎしん, gishin] (n) parent according to law or convention but not biology; inlaws [Add to Longdo]
居待ち[いまち, imachi] (n) sitting while waiting; (according to the lunar calendar) an eighteen-day-old moon [Add to Longdo]
計算上[けいさんじょう, keisanjou] (exp,adj-no) according to (one's) calculations; for the purpose of calculation [Add to Longdo]
言うところによると[いうところによると, iutokoroniyoruto] (exp) according to what someone said; according to someone's story [Add to Longdo]
言うところによれば[いうところによれば, iutokoroniyoreba] (exp) (See 言うところによると) according to what someone said; according to someone's story [Add to Longdo]
戸主権[こしゅけん, koshuken] (n) rights accruing to the head of a household (according to laws now obsolete) [Add to Longdo]
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions) [Add to Longdo]
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou) [Add to Longdo]
自由気儘;自由気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
自由三昧[じゆうざんまい, jiyuuzanmai] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
自由勝手[じゆうかって, jiyuukatte] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
辞書に拠れば[じしょによれば, jishoniyoreba] (exp) based on (according to) the dictionary [Add to Longdo]
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough [Add to Longdo]
従って[したがって, shitagatte] (conj) (uk) (See にしたがって) therefore; consequently; accordingly; (P) [Add to Longdo]
勝手次第[かってしだい, katteshidai] (adj-na,n) acting according to one's inclinations [Add to Longdo]
上では[うえでは, uedeha] (exp) from the viewpoint of; according to [Add to Longdo]
新正月[しんしょうがつ, shinshougatsu] (n) January (according to the new calendar) [Add to Longdo]
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin [Add to Longdo]
[せい, sei] (n,n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) {Buddh} that which does not change according to external influences [Add to Longdo]
節分[せつぶん;せちぶん(ok);せちぶ(ok), setsubun ; sechibun (ok); sechibu (ok)] (n) (1) last day of winter in the traditional Japanese calendar (usually February 3 or 4); holiday for end of winter (accompanied by a bean scattering ceremony); (2) (original meaning) last day of any season (according to the traditional Japanese calendar) [Add to Longdo]
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability [Add to Longdo]
相手次第[あいてしだい, aiteshidai] (adv) determining an attitude or response according to the opponent [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] to use; according to; so as to; in order to; by; with; because; abbr. for Israel [Add to Longdo]
任人唯贤[rèn rén wéi xián, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] to appoint people according to their merits (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity [Add to Longdo]
[yī, , ] according to; depend on; near to [Add to Longdo]
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, / ] according to; basis; foundation [Add to Longdo]
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law [Add to Longdo]
依照[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, ] according to; in light of [Add to Longdo]
公事公办[gōng shì gōng bàn, ㄍㄨㄥ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ, / ] to do official business according to the official principles (i.e. without involving private interests) [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor [Add to Longdo]
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, / ] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means [Add to Longdo]
因应[yīn yìng, ˋ, / ] to respond accordingly to; to adapt to; to cope with [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology [Add to Longdo]
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, ] as one wants; according to one's wishes [Add to Longdo]
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, / ] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive) [Add to Longdo]
对号入座[duì hào rù zuò, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] lit. to take one's appointed place (according to the seat number); fig. to put sb in his place; to accept one's social role; to admit criticism [Add to Longdo]
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, ] according to one's capabilities; what sb is capable of [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] to press (with the hand); to push; to control; to restrain; to check; pressing down (brush movement in painting); according to; in the light of [Add to Longdo]
按劳分配[àn láo fēn pèi, ㄢˋ ㄌㄠˊ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, / ] distribution according to work [Add to Longdo]
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of [Add to Longdo]
按照法律[àn zhào fǎ lǜ, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, ] according to the law [Add to Longdo]
按照计划[àn zhào jì huà, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] according to (the) plan ... [Add to Longdo]
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, ] according to reason; in the ordinary course of events; normally [Add to Longdo]
按需[àn xū, ㄢˋ ㄒㄩ, ] on demand; according to demand [Add to Longdo]
按需分配[àn xū fēn pèi, ㄢˋ ㄒㄩ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, ] distribution according to need [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy [Add to Longdo]
据估计[jù gū jì, ㄐㄩˋ ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] according to estimates [Add to Longdo]
据信[jù xìn, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] according to reports; is reported as... [Add to Longdo]
据报[jù bào, ㄐㄩˋ ㄅㄠˋ, / ] it is reported; according to reports [Add to Longdo]
据报导[jù bào dǎo, ㄐㄩˋ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] according to (news) reports [Add to Longdo]
据实[jù shí, ㄐㄩˋ ㄕˊ, / ] according to the facts [Add to Longdo]
据悉[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ, / ] according to reports; it is reported (that) [Add to Longdo]
据此[jù cǐ, ㄐㄩˋ ㄘˇ, / ] according to this; on the ground of the above; (formally introduces reported speech in writing) [Add to Longdo]
据理[jù lǐ, ㄐㄩˋ ㄌㄧˇ, / ] according to reason; in principle [Add to Longdo]
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, / ] it is said; allegedly; according to reports; or so they say [Add to Longdo]
据统计[jù tǒng jì, ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] according to statistics [Add to Longdo]
本体[běn tǐ, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; torso; the thing in itself; noumenon (object of purely intellectual perception according to Kant) [Add to Longdo]
根据[gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ, / ] according to; based on; basis; foundation [Add to Longdo]
根据上表[gēn jù shàng biǎo, ㄍㄣ ㄐㄩˋ ㄕㄤˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] according to the above table [Add to Longdo]
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] decent; honorable; proper; serious; according to standards [Add to Longdo]
正规[zhèng guī, ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ, / ] regular; according to standards [Add to Longdo]
比照[bǐ zhào, ㄅㄧˇ ㄓㄠˋ, ] according to; in the light of; contrast [Add to Longdo]
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿] following the model; according to precedent [Add to Longdo]
沿用[yán yòng, ㄧㄢˊ ㄩㄥˋ, 沿] to continue to use (old methods); to apply as before; according to usage [Add to Longdo]
法办[fǎ bàn, ㄈㄚˇ ㄅㄢˋ, / ] to bring to justice; to punish according to the law [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph [Add to Longdo]
照章[zhào zhāng, ㄓㄠˋ ㄓㄤ, ] according to the regulations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accord \Ac*cord"\, v. t. [imp. & p. p. {Accorded}; p. pr. & vb.
   n. {According}.] [OE. acorden, accorden, OF. acorder, F.
   accorder, fr. LL. accordare; L. ad + cor, cordis, heart. Cf.
   {Concord}, {Discord}, and see {Heart}.]
   1. To make to agree or correspond; to suit one thing to
    another; to adjust; -- followed by to. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Her hands accorded the lute's music to the voice.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to an agreement, as persons; to reconcile; to
    settle, adjust, harmonize, or compose, as things; as, to
    accord suits or controversies.
    [1913 Webster]
 
       When they were accorded from the fray. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       All which particulars, being confessedly knotty and
       difficult can never be accorded but by a competent
       stock of critical learning.      --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To grant as suitable or proper; to concede; to award; as,
    to accord to one due praise. "According his desire."
    --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 According \Ac*cord"ing\, adv.
   Accordingly; correspondingly. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 According \Ac*cord"ing\, p. a.
   Agreeing; in agreement or harmony; harmonious. "This
   according voice of national wisdom." --Burke. "Mind and soul
   according well." --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      According to him, every person was to be bought.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Our zeal should be according to knowledge. --Sprat.
   [1913 Webster]
 
   Note: According to has been called a prepositional phrase,
      but strictly speaking, according is a participle in the
      sense of agreeing, acceding, and to alone is the
      preposition.
      [1913 Webster]
 
   {According as}, precisely as; the same as; corresponding to
    the way in which. According as is an adverbial phrase, of
    which the propriety has been doubted; but good usage
    sanctions it. See {According}, adv.
    [1913 Webster]
 
       Is all things well,
       According as I gave directions?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The land which the Lord will give you according as
       he hath promised.           --Ex. xii. 25.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top