ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นไปตามกฎ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นไปตามกฎ-, *เป็นไปตามกฎ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conform with the lawเป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aslan knows that unless I have blood, as the law demands, all of Narnia will be overturned and perish in fire and water.อัสลานรู้ว่า ถ้าข้าไม่ได้เลือดนั่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎ... นาร์เนียทั้งหมด จะล่มสลาย... และจะโดนทำลายด้วยไฟและน้ำ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
The deal is legit.ข้อตกลงเป็นไปตามกฎนะ Vamonos (2007)
Not smart, Bill.นายจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎอย่างนั้นรึ? Plaisir d'amour (2008)
The rules have been followed,เป็นไปตามกฎ What More Do I Need? (2008)
For there is nothing praiseworthy about his rule here.มันไม่มีอะไรเป็นไปตามกฎของเขาทีนี่ The Art of the Deal (2008)
And i'll be recording our conversation for legal purposes.และผมจะทำการบันทึกคำสนทนา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย Bad Seed (2009)
It's like a law of physics.เป็นไปตามกฎฟิสิกส์ Piranha 3D (2010)
Shim Gun Wook, keep everything within the boundaries of the law.ชิม กอนวุค ปล่อยให้ทุกๆอย่างเป็นไปตามกฎหมายเถอะ Episode #1.14 (2010)
Detective, what is this about the boundaries of the law?นี่คุณนักสืบครับ ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายอะไรกันเหรอครับ? Episode #1.14 (2010)
Gambling is going legal any day.การพนัน เป็นไปตามกฎหมายวันใดวันหนึ่ง. The Iceman (2012)
The earth is back on its axis.เป็นไปตามกฎของโลก 1912 (2012)
And we'll let Kentucky law take its course.เราจะให้เป็นไปตามกฎหมายเคนตั๊กกี้ Episode #1.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปตามกฎ[X] (penpai tām kot) EN: according to the rules   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
enforce(เอนฟอร์ส') vt. ทำให้ปฎิบัติตาม,ใช้กำลังบังคับ,บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, See also: enforceability n. ดูenforce enforcer n. ดูenforce enforcive adj. ดูenforce enforcement n. ดูenforce
unconventional(อันคอนเวน'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top