ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

据悉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -据悉-, *据悉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
据悉[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ, / ] according to reports; it is reported (that), #1,627 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Known to have changed clothes.[CN] 据悉已经换了衣服 Raw Deal (1948)
Apparently the PM has given a firm direction to Transport Supremo designate Jim Hacker. "[CN] "据悉 首相已将明确指示" Apparently the PM has given a firm direction "给予交通总管吉姆哈克" to Transport Supremo designate Jim Hacker." The Bed of Nails (1982)
They say that when she was told of his victory over the Turks,she looked like a dog being thrown out of a window.[CN] 据悉 They say 当她得知皇上挫败土耳其的消息时 that when she was told of his victory 她表现得 over the Turks,she looked like a dog Lady in Waiting (2008)
It's understood that direct intervention from the Prime Minister made this possible.[CN] 据悉 是首相的直接干涉 It's understood that it was the direct intervention 促成了此事 from the PM which made the rescue operation possible. One of Us (1986)
According to sources, the ferry was carrying 1435 passengers.[CN] 据悉共有一千四百名旅客 Three Colors: Red (1994)
"Your daughter Elizabeth, it is presumed, will not long bear the name of Bennet,"[CN] 据悉令千金伊丽莎柏 也不会待字闺中多久了 Episode #1.6 (1995)
According to sources, the object of the game was for players to pick eight Bay Area celebrities who might die by a predetermined date.[CN] 在玩赌彩黑名单的游戏 据悉玩法是每个人挑八位 名人在预定时间自然死亡 The Dead Pool (1988)
And, at last reports, he's doing pretty well at both.[CN] 据悉,他两面逢源 The Kid Stays in the Picture (2002)
"Known to have participated in the holdup are Flat Nose Curry and News Carver."[CN] "据悉一同参与抢劫的有扁鼻子卡瑞和万事通卡维" Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
I learned that Knorr had been beaten so badly, he had died from internal bleeding.[CN] 据悉他被打得体无完肤 流血过多而死 Sunshine (1999)
I assume it's still the same.[CN] -据悉没变更 The Dead Pool (1988)
"It seems one of the present Cabinet subjected to phone-tapping,[CN] "据悉某现任内阁大臣 在野时曾饱受电话监听" "one of the present Cabinet subjected to phone -tapping, The Death List (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top