ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -應-, *應*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[應, yīng, ㄧㄥ] should, must; to respond, to handle; to deal with, to cope
Radical: , Decomposition:     广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  倠 [suī, ㄙㄨㄟ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, ㄧㄥ, / ] ought, #287 [Add to Longdo]
[yìng, ㄧㄥˋ, / ] surname Ying; to answer; to respond, #287 [Add to Longdo]
应该[yīng gāi, ㄧㄥ ㄍㄞ, / ] ought to; should; must, #234 [Add to Longdo]
应用[yìng yòng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to apply; application; applicable, #884 [Add to Longdo]
反应[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] to react; to respond; reaction; response; reply; chemical reaction, #1,113 [Add to Longdo]
应当[yīng dāng, ㄧㄥ ㄉㄤ, / ] should; ought to, #1,378 [Add to Longdo]
供应[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ, / ] to supply; to provide; to offer, #1,501 [Add to Longdo]
适应[shì yìng, ㄕˋ ㄧㄥˋ, / ] to suit; to fit; to be suitable; to adapt; to get used to sth, #1,750 [Add to Longdo]
相应[xiāng yìng, ㄒㄧㄤ ㄧㄥˋ, / ] to correspond; answering (one another); to agree (among the part); corresponding; relevant; appropriate; (modify) accordingly, #1,836 [Add to Longdo]
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] effect (e.g. greenhouse effect), #2,964 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She oughta be proud to help you, proud to be Kitty Darling's daughter, right?[CN] 該為能幫到你而自豪 為成為你的女兒而自豪,不是嗎? Applause (1929)
He may help us win Brunhild for you![CN] 該能幫助殿下得到布侖希爾德的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Siegfried introduced himself to me as Gunther's vassal and servant. He did servant's work for my husband![CN] 齊格弗裏德是龔特爾的臣子 他只是我丈夫一個護衛 他的妻子理順從於我! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Why are you leaving?[JP] 的事怎麼可以沒做到就離開! Cape No. 7 (2008)
Siegfried, son of King Siegmund, has my welcome![CN] 齊格蒙德之子齊格弗裏德是來拜訪我的! 我該歡迎他! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Now, Hitch, don't be cross at me, but don't you think we oughta think this over a little?[CN] Hitch,別這樣折磨我 你不覺得我們該再好好想想麼 Applause (1929)
Really?[CN] 你不該在這裏 Captain America: Civil War (2016)
With your looks and my training it's Broadway for you, no foolin'.[CN] 加上你的相貌,我的培訓 前面就是康莊大道啊,你可別犯傻 你該聽聽過來人的話。 Applause (1929)
He came through without a squawk.[CN] 他爽快的答 Applause (1929)
If Kriemhild gives her consent, hero, we shall celebrate a double wedding here today.[CN] 克裏米爾特答的話 今天就舉行我們各自的婚禮 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Or more aptly put there are seven love letters in it.[JP] 正確に言うと 更正確的說 7つのラブレター 該是七封情書 Cape No. 7 (2008)
The one who took the armlet from me made me his wife, took my maidenhood from me![CN] 把我的手鐲搶走的人,該娶我為妻 是他奪走了我的貞潔! Die Nibelungen: Siegfried (1924)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top