ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

本体

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本体-, *本体*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本体[běn tǐ, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; torso; the thing in itself; noumenon (object of purely intellectual perception according to Kant), #16,649 [Add to Longdo]
本体[běn tǐ lùn, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] ontology, #31,666 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวจริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
本体[ほんたい, hontai] (n,adj-no) (1) substance; real form; (2) body (of a machine); (3) object of worship (at a shrine, temple, etc.); (4) noumenon; (P) [Add to Longdo]
本体価格[ほんたいかかく, hontaikakaku] (n) base price; pre-tax price [Add to Longdo]
本体種別表示[ほんたいしゅべつひょうじ, hontaishubetsuhyouji] (n) {comp} typed body [Add to Longdo]
本体集団[ほんたいしゅうだん, hontaishuudan] (n) {comp} body group [Add to Longdo]
本体[ほんたいぶ, hontaibu] (n) {comp} body part [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] (n) {comp} body part encryption indication [Add to Longdo]
本体[ほんたいろん, hontairon] (n) (obs) (See 存在論) ontology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is essential to get at the heart of the matter, no matter what they are.なんであれ物事の本体を捕らえる事が肝心だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The trimidium circuits in his spinal column are worth more than the whole of him.[JA] 彼は鉄クズ同然らしい 脊柱に使用されている トリミディウム回路が- 彼本体よりも 価値があるんだとさ Pilot (2013)
Discover the heart of the virus[CN] 发现病毒的本体 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
The snake things are just their tongues. These animals are huge![JA] あの蛇みたいなヤツはただの舌なんだ 本体は巨大だぜ! Tremors (1990)
The Robert Barone Story."[CN] 你没亲身经历根本体会不到 The Toaster (1998)
I need to find a mainframe. What?[JA] 本体が必要だ Real Steel (2011)
When the process is complete, probably the original... is destroyed or disintegrates...[CN] 当整个步骤完成的时候... 或者我们的本体... 会被毁灭或瓦解... Invasion of the Body Snatchers (1956)
-how much?[JA] 車本体がちょっと古いことを考 えると... Transformers (2007)
Please remove data grid Y-12 from main unit.[JA] 本体からY−12ユニットを 取り外してください Eagle Eye (2008)
The Nestene Consciousness.[JA] ネスティーンの本体があの中に Rose (2005)
These units are sunk in the body of the planet...[JA] これらのユニットの本体は 惑星の地下・・ Forbidden Planet (1956)
When it's finally known that the person is gone, what will happen to the shadow?[CN] 倘若本体已死 影子还能怎么办? Kagemusha (1980)
Our scouts tell us the Stark host has moved south from the Twins with Lord Frey's levies in tow.[JA] 斥候が言うには スタークの本体は ツインズから南へ移動したとの事です フレイ卿の者達も、率いられてる Baelor (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
本体[ほんたい, hontai] body [Add to Longdo]
本体種別表示[ほんたいしゅべつひょうじ, hontaishubetsuhyouji] typed body [Add to Longdo]
本体集団[ほんたいしゅうだん, hontaishuudan] body group [Add to Longdo]
本体[ほんたいぶ, hontaibu] body part [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top