ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -应-, *应*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, yīng, ㄧㄥ] should, must; to respond, to handle; to deal with, to cope
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]      一 [, ]
Etymology: -, Rank: 144

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, ㄧㄥ, / ] ought #287 [Add to Longdo]
[yìng, ㄧㄥˋ, / ] surname Ying; to answer; to respond #287 [Add to Longdo]
[yīng gāi, ㄧㄥ ㄍㄞ, / ] ought to; should; must #234 [Add to Longdo]
[yìng yòng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to apply; application; applicable #884 [Add to Longdo]
[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] to react; to respond; reaction; response; reply; chemical reaction #1,113 [Add to Longdo]
[yīng dāng, ㄧㄥ ㄉㄤ, / ] should; ought to #1,378 [Add to Longdo]
[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ, / ] to supply; to provide; to offer #1,501 [Add to Longdo]
[shì yìng, ㄕˋ ㄧㄥˋ, / ] to suit; to fit; to be suitable; to adapt; to get used to sth #1,750 [Add to Longdo]
[xiāng yìng, ㄒㄧㄤ ㄧㄥˋ, / ] to correspond; answering (one another); to agree (among the part); corresponding; relevant; appropriate; (modify) accordingly #1,836 [Add to Longdo]
[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] effect (e.g. greenhouse effect) #2,964 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cleaning job?[CN] 聘? Jump (2009)
Yes.[CN] 我答 The Clock (2013)
Promise me.[CN] From A to B and Back Again (2014)
It's time for you to meet her.[CN] 事必有因因果报 Episode #1.2 (2004)
Happy?[CN] 所以你该很高兴 Tasteless Frank (2005)
-Yes.[CN] -该会有进展 Three Crushes (2015)
Promise me.[CN] Chapter 7 (2013)
I-[CN] ... The North Remembers (2012)
You got him.[CN] 我答 Jaws (1975)
Yeah?[CN] 该没事 The Yards (2000)
Yes.[CN] 该 Yes. The Flaming Spittoon Acquisition (2011)
Here.[CN] 你会适 You've Got Yale! (2009)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top