ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -张-, *张*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[张, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  长 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 318

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Zhāng, ㄓㄤ, / ] surname Zhang, #314 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, / ] to open up; to spread; sheet of paper; classifier for flat objects, sheet; classifier for votes, #314 [Add to Longdo]
[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, / ] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden, #3,545 [Add to Longdo]
[zhǔ zhāng, ㄓㄨˇ ㄓㄤ, / ] to advocate; to stand for; view; position; stand; proposition; viewpoint; assertion, #3,699 [Add to Longdo]
[kuā zhāng, ㄎㄨㄚ ㄓㄤ, / ] to exaggerate; vaunted; overstated; exaggerated, #6,447 [Add to Longdo]
[zhāng yáng, ㄓㄤ ㄧㄤˊ, / ] publicize; make known, #9,028 [Add to Longdo]
[kāi zhāng, ㄎㄞ ㄓㄤ, / ] open a business; first transaction of a business day, #10,628 [Add to Longdo]
艺谋[Zhāng Yì móu, ㄓㄤ ㄧˋ ㄇㄡˊ, / ] Zhang Yimou (Chinese film director), #10,871 [Add to Longdo]
[zhāng kāi, ㄓㄤ ㄎㄞ, / ] stretch, #12,118 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just like this, drinking coffee with my son is my joy and life.[CN] 妈我要开始拍啰 不要紧 Episode #1.2 (2004)
- One three.[CN] - 一3 Cash (1984)
Just because.[CN] 我只是不想开眼睛 Episode #1.5 (2004)
A half?[CN] 半床? Bagpipes (2009)
Which one?[CN] 哪? Autumn Tale (1998)
Don't panic.[CN] 别慌 Obsession (1976)
This.[CN] 这照片 A Scandal in Bohemia (1984)
If Eunchae goes... then I'll give you this bed, mom.[CN] 我这床当场送给你 Episode #1.5 (2004)
Open.[CN] 开嘴巴 The Long Kiss Goodnight (1996)
Shakira:[CN] 我紧 Blind Auditions (2013)
Kim Kungwoo... you two![CN] (郑熙秀) 慧秀 Episode #1.5 (2004)
Mom, you get botox?[CN] 过气女演员嚣什么嘛 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top