Search result for

sanely

(220 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanely-, *sanely*, sane
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sanely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sanely*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sane[ADJ] มีสุขภาพจิตดี, See also: มีจิตปกติ, Syn. normal, sound-minded, lucid
sane[ADJ] มีเหตุผล
insane[ADJ] ซึ่งขาดสติ, See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ, Syn. crazy, foolish, mad, Ant. sane
sanely[ADV] อย่างมีสุขภาพจิตดี
insanely[ADV] อย่างวิกลจริต, Syn. crazily, foolishly, stupidly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sane(เซน) adj. มีสุขภาพจิตดี,มีเหตุผล,มีจิตปกติ,มีสติ,มั่นคง,มีสุขภาพดี, See also: sanely adv. saneness n., Syn. normal,rational

English-Thai: Nontri Dictionary
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sane-จิตปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saneจิตปรกติ, มีสติดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal insaneวิกลจริตทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general paralysis of the insane (GPI)โรคซิฟิลิสขึ้นสมอง (จีพีไอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
GPI (general paralysis of the insane)จีพีไอ (โรคซิฟิลิสขึ้นสมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insaneวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insane delutionจิตฟั่นเฟือน, สัญญาวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isanemone หรือ Isotachเส้นความเร็วลมเท่า [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As insane as that guy was, he made a great point.จากที่เจ้าบ้านนั่นทำมันส่งผลดีนะ Committed (2008)
I thought this way was less insane.ฉันคิดว่าวิธีนี้ น่าจะฟังดูบ้าน้อยกว่า Not Cancer (2008)
Of course, i am. $2,300. That's insane.ใช่ ผมจะทำอย่างงั้น 2,300 เหรียญ บ้าชัดๆ Not Cancer (2008)
I've been doing all sorts of insane stuff.ฉันกำลังหาสาเหตุทั้งหมด ของเรื่องวิกลจริตที่ไร้สาระ Joy (2008)
I'm not insane.ฉันไม่ได้เป็นคนบ้า The Itch (2008)
Are you insane?คุณบ้าหรือเปล่า? Last Resort (2008)
Maybe that's insane.อาจเป็นความเสียสติ Last Resort (2008)
Insane.เสียสติ Last Resort (2008)
That was insane. that was insane.มันเพี้ยนไปแล้ว มันเพี้ยนไปแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
(It's a big one! Can't you smell this? Ugh, I'm going insane here.)(ไม่ได้กลิ่นเหรอ ฮืม ผมจะแย่แล้ว) Baby and I (2008)
An insane king will become even more insane.พระราชาที่เสียสติจะได้เสียสติไปมากยิ่งขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You are all insane!เธอเพี้ยนไปใหญ่แล้ว The Secret of Moonacre (2008)
Are you fricking insane?นี่แกบ้าไปแล้วเหรอ? Superhero Movie (2008)
This is insane.บ้าที่สุด Vantage Point (2008)
- Insane.- บ้าไปแล้ว The Lazarus Project (2008)
- You're insane.นี่คุณบ้าหรอ ไม่ Wanted (2008)
- Ain't that beautiful? - It's insane.เธอบ้าไปแล้ว The Ramen Girl (2008)
I'm perfectly sane and I will explain that to them;ฉันปกติดี และฉันจะอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเอง Changeling (2008)
The more you try to act sane, the crazier you start to look;ยิ่งคุณพยายามทำตัวให้ปกติ คุณยิ่งดูเหมือนคนบ้า Changeling (2008)
If we're insane, nobody has to listen to us;ถ้าพวกเราเป็นบ้า ก็ไม่มีใครมานั่งฟังพวกเราหรอก Changeling (2008)
Raising an army of mummies is insane.การปลุกชีพกองทัพมัมมี่เป็นเรื่องที่ไร้สติ ฟังนะ หยาง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
This is insane!นี่มันเรื่องไร้สาระ The Forbidden Kingdom (2008)
Because he left me an insane amount of cash for fixing his computer.เพราะเขาจ่ายเงินค่าซ่อมคอมพ์ ให้ผมจำนวนมาก WarGames: The Dead Code (2008)
It's insanely risky.เป็นความเสี่ยงที่ไร้เหตุผล Frost/Nixon (2008)
You're insane!คุณเสียสติไปแล้ว! Doubt (2008)
If being crazy means living life as if it matters, then I don't care if we are completely insane.ถ้าเป็นวิธีที่บ้าใช้ชีวิตราวกับว่ามันเรื่อง แล้วผมไม่สนใจว่าเราเป็นคนบ้าอย่างสมบูรณ์ Revolutionary Road (2008)
April, a normal woman, a normal sane mother doesn't buy a piece of rubber tubing to give herself an abortion so she can live out some kind of a goddamn fantasy.เดือนเมษายนเป็นผู้หญิงปกติแม่มีสติปกติ ไม่ได้ซื้อชิ้นส่วนของท่อยางที่จะให้ตัวเองทำแท้ง เพื่อให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ออกชนิดของจินตนาการ goddamn บาง Revolutionary Road (2008)
I don't give a damn if he's sick or well or dead or alive, he should keep his fucking opinions in the fucking insane asylum where they belong!ฉันไม่ให้แช่งถ้าเขาป่วยหรือดีหรือตายหรือยังมีชีวิตอยู่ เขาควรจะให้ความคิดเห็นของเขาร่วมเพศ ในโรงพยาบาลโรคจิตร่วมเพศที่พวกเขาอยู่! Revolutionary Road (2008)
- Because the man is insane.- เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นคนบ้า Revolutionary Road (2008)
He's fucking insane!เขาร่วมเพศบ้า! Revolutionary Road (2008)
Visions so insaneมองได้ไม่ชัด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Your light is ultraviolet Visions so insaneแสงของเธอคืออัลตร้าไวโอเล็ต มองเห็นไม่ชัด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Okay, this is insane.คุณขาดสติไปแล้วเหรอ? The Ruins (2008)
This is fucking insane.ชักจะบ้าไปกันใหญ่แล้วนะ Loyal and True (2008)
Are you insane?แกบ้ารึป่าว? The Beginning of the End (2008)
This is insane.นี่มันบ้าไปแล้ว Hell or High Water (2008)
We're so compatible, it's insane.พวกเราเหมาะสมกัน แบบ ไม่น่าเชื่อเลย 500 Days of Summer (2009)
Slightly insane... but never uninteresting... always ass-kicking... life.Slightly insane... but never uninteresting... always ass-kicking... I Love You, Beth Cooper (2009)
This is insane.ต่อหน้าลูกสาวงั้นเหรอ? Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Oh, this is insane.โอ้, นี่มันบ้าชัดๆ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You're not insane, are you?นี่คุณไม่ได้บ้าไปใช่ไหม ? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
This is absolutely insane.ทำอย่างนี้มันบ้าชัดๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Somebody has stolen my credit card and gone on an insane spending spree around New York.มีคนขโมยบัตรเครดิตฉัน บัตรเครดิตฉันถูกใช้ รุดซื้อของบ้าๆบอๆทั่วนิวยอร์ค Confessions of a Shopaholic (2009)
♪ Now I've gone insaneฉันเป็นบ้าไปแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
- This is insane.-นี่มันบ้าชัดๆ Duplicity (2009)
- Guys, this is insane.-บ้าชัดๆ Duplicity (2009)
She went from uptight but normal to uptight and totally insane.เดี๋ยวองค์ขึ้น เดี๋ยวองค์ลง ร่างทรงชัด ๆ The Final Destination (2009)
There has to be some other explanation. She didn't come from an insane asylum.แต่มันน่าจะมีคำอธิบายอย่างอื่นนะ เธอไม่ได้มาจากโรงพยาบาลบ้า Orphan (2009)
I don't usually unlock my door to the sounds of panic, ...but my neighbour 406 is insanely hot.อันที่จริงผมจะไม่เปิดประตู ในสถานะการณ์หวั่นวิตกเช่นนี้ ...แต่เพื่อนบ้านของผม 406 นั่นฮอตสุดๆไปเลย Zombieland (2009)
This is insane.นี้ไรเหตุผลสิ้นดี Emotional Rescue (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saneHe went insane from the unhappy accident.
saneHe was judged sane and was therefore chargeable with murder.
saneShe was released on the grounds that she was insane.
saneHamlet acts as if he were insane.
saneThe man must be insane.
saneFinally he was certified insane.
saneEvery sane man is accountable to his conscience for his behavior.
saneInsane blade stabbing dreams try to break all truth now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติงต๊อง[ADJ] crazy, See also: mad, insane, psychotic, Syn. บ้าๆ บอๆ, ฟั่นเฟือน, Example: คนนั้นมีท่าทางติงต๊องเหมือนคนสติไม่ดี, Notes: (สแลง)
ไร้สติ[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, raving, psychotic, unhinged, Ant. มีสติ, Example: บรรดานักโทษนั่งเหม่อมองภายนอกห้องอย่างคนไร้สติ
วิกลจริต[ADJ] mad, See also: insane, psychotic, nuts, crazy, unhinged, out of one's mind, Syn. บ้า, Example: ถ้าน.ส.ราตรีไม่ได้เป็นคนวิกลจริตทำไมอยู่ๆ จะต้องกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา, Thai definition: ที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
วิกลจริต[V] be mad, See also: be insane, be psychotic, be nuts, be crazy, be unhinged, be out of one's mind, Syn. บ้า, Example: พอต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เขาก็ถึงกับวิกลจริตและฆ่าตัวตาย, Thai definition: ประพฤติหรือทำกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
สติวิปลาส[V] be insane, See also: be mad, be crazy, be mentally ill, be out of one's mind, be crazed, unhinge, Syn. ฟั่นเฟือน, วิปลาส, สติฟั่นเฟือน, บ้า, วิกลจริต, Ant. สติดี, Example: คนโบราณเชื่อว่าอำนาจทางไสยศาสตร์ทำให้สติวิปลาส, Thai definition: สติผิดปกติไป
เพี้ยน[V] be crazy, See also: be mad, be insane, be out of one's mind, be nuts, be unbalanced, be crazed, be demented, Syn. บ้า, สติไม่ดี, ฟั่นเฟือน, Example: เขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ ที่จะลาออกจากงานนี้, Thai definition: มีสติไม่ดีทำอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดา
เพ้อคลั่ง[V] be mad, See also: be crazy, be crazed, be insane, be morbid, Syn. บ้าคลั่ง, คลุ้มคลั่ง, Example: นักโทษบางรายเพ้อคลั่ง เพราะมีความเครียดมาก, Thai definition: พูดแบบไม่มีสติอย่างอาการของคนบ้า
ขาดสติ[V] lose one's senses, See also: be mad, lose one's mind, be senseless, be insane, Syn. ไม่มีสติ, ไร้สติ, Ant. มีสติ, Example: เขาคงขาดสติเลยคิดทำอะไรได้ร้ายแรงขนาดนั้น, Thai definition: ไม่รู้สึกผิดชอบหรือไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไร
คุ้มดีคุ้มร้าย[V] be erratic, See also: be insane, be half crazy, be mentally stable, Ant. ปกติ, Example: เขาคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่เสมอจนใครๆ ไม่อยากเข้าใกล้เขา, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
คุ้มดีคุ้มร้าย[ADJ] mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
วิปลาส[ADJ] queer, See also: strange, abnormal, unusual, eccentric, mad, insane, Syn. วิปริต, พิลึก, ประหลาด, แปลก, Example: เอลนิโนเป็นปรากฏการณ์วิปลาสและประหลาดทางธรรมชาติ, Thai definition: ที่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ, ผิดธรรมดา
วิปลาส[V] be queer, See also: be strange, be abnormal, be unusal, be eccentric, be mad, be insane, Syn. บ้า, ประสาท, วิปริต, Example: เขาเรียนหนักจนวิปลาสไปแล้ว, Thai definition: มีสติคลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ, ผิดธรรมดา
เสียจริต[V] be insane, See also: drive mad, Syn. บ้า, เสียสติ, วิกลจริต, Example: คนเหล่านี้คงจะเสียใจจนเสียจริตที่เห็นญาติพี่น้องต้องตายไปต่อหน้าต่อตา, Thai definition: มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา
เสียสติ[V] be insane, See also: go mad, Syn. บ้า, เสียจริต, ฟั่นเฟือน, วิกลจริต, Ant. มีสติ, Example: เด็กคนนี้รู้ว่าตัวเองถูกปฏิเสธเลยเสียสติไป
ตามเหตุผล[ADV] rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
เต็มเต็ง[V] be normal, See also: be all there, be sane, Syn. เต็มบาท, Ant. บ้า, บ้าๆ บอๆ, Example: บางทีเขาอาจจะไม่เต็มเต็งก็ได้, Thai definition: มีจิตใจสมบูรณ์เป็นปกติ
เต็มบาท[V] be normal, See also: be sane, be all there, Syn. เต็มเต็ง, Ant. บ้า, บ้าๆ บอๆ, Example: เขาไม่เต็มบาทเสียทีเดียว, Thai definition: มีจิตใจสมบูรณ์เป็นปกติ
น้ำเน่า[ADJ] pornographic, See also: insane, Syn. ไร้สาระ, Ant. สร้างสรรค์, Example: หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องน้ำเน่าที่สุดที่เคยดูมา
บ้า[ADJ] mad, See also: crazy, insane, Syn. ประสาท, สติวิปลาส, วิกลจริต, Example: นักแสดงหลายคนอยากเล่นเป็นหญิงบ้าเพราะแสดงยาก, Thai definition: ที่เสียสติหรือมีจิตไม่ปกติ
บ้า[V] be mad, See also: be crazy, be insane, Syn. ประสาท, สติวิปลาส, วิกลจริต, Example: แม่เขาบ้าไปเลยพอรู้ว่าลูกชายกับลูกสาวเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์, Thai definition: เสียสติหรือมีจิตไม่ปกติ
บ้าคลั่ง[ADJ] insane, See also: mad, crazy, demented, deranged, Syn. คลุ้มคลั่ง, เพ้อคลั่ง, คลั่ง, Example: เขาถูกตามล่าจากพวกโจรบ้าคลั่งกระหายเลือดจนแทบเอาชีวิตไม่รอด, Thai definition: ที่มีอาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า
โฉดเฉา[ADJ] dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
คนเสียจริต[N] lunatic, See also: insane person, Syn. คนบ้า, คนเสียสติ, คนวิกลจริต, Example: เขาถูกทรมานจนบัดนี้กลายเป็นคนเสียจริตไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสติไม่สมประกอบหรือไม่ปกติ
คลั่ง[V] madden, See also: mad, insane, rage, Syn. บ้า, คลุ้มคลั่ง, Example: คนงานกำลังคลั่งเพราะเกิดอาการเครียดจัด, Thai definition: แสดงอาการผิดปกติอย่างคนบ้า
คลุ้มคลั่ง[V] be mad, See also: be insane, be crazed, be crazy, be nuts, be demented, be out of one's mind, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, Example: เขาคลุ้มคลั่งด้วยความกลัวอยู่ในห้องขัง, Thai definition: กลัดกลุ้มในใจจนแสดงอาการอย่างคนบ้า
คลุ้มคลั่ง[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, demented, out of one's mind, raving, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, บ้า, Example: เจ้าหน้าที่แยกผู้ป่วยที่คลุ้มคลั่งไว้ต่างหาก, Thai definition: ที่มีอาการอย่างคนบ้า, ที่มีอาการเสียสติ
เมามัน[V] frantic, See also: be frenzy, be lunatic, be insane, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: เขารู้สึกเมามันในการเชียร์มวย
เมามัน[ADV] frantically, See also: frenziedly, insanely, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: ผู้กองกระหน่ำยิงใส่ร่างที่ชุ่มเลือดนั้นอย่างเมามัน
เสียจริต[ADJ] lose one's mind, See also: go insane, Syn. บ้า, เสียสติ, วิกลจริต, Example: เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2432 คนเสียจริตจำนวน 30 คนได้ถูกนำมาฝากรวมกันไว้ ณ สถานที่แห่งนี้, Thai definition: ที่มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot
ไก่ฟ้าตัวเมีย[n. exp.] (kaifā tūamīa) FR: faisane [f]
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย[n. prop.] (nok daodin phan Saibīrīa) EN: Buff-bellied Pipit ; American Pipit   FR: Pipit d'Amérique [m] ; Pipit farlousane [m] ; Pipit à ventre roux [m]
ผิวดำแดง[adj.] (phiu dam daēng) EN: tanned   FR: basané
ผิวคล้ำ[adj.] (phiu khlam) EN: dark ; dark-skinned ; coloured   FR: basané ; hâlé
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique
เสียสติ[v. exp.] (sīa sati) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad   FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind   FR: insensé ; dément

CMU English Pronouncing Dictionary
SANE    S EY1 N
SANER    S EY1 N ER0
AFSANE    AA0 F S AA1 N EY2
INSANE    IH2 N S EY1 N
LESANE    L EY0 S AA1 N EY0
KISSANE    K IH1 S AH0 N
RAISANEN    R AY1 S AH0 N AH0 N
WAISANEN    W AY1 S AH0 N AH0 N
AFSANE'S    AA0 F S AA1 N EY2 Z
PARTISANED    P AA1 R T AH0 Z AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sane    (j) (s ei1 n)
saner    (j) (s ei1 n @ r)
insane    (j) (i1 n s ei1 n)
sanely    (a) (s ei1 n l ii)
sanest    (j) (s ei1 n i s t)
insanely    (a) (i1 n s ei1 n l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: วางซ้อนกัน English: to be piled up
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: สั่งสม English: to accumulate
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางซ้อน English: to pile up
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางทับลงบน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dirne {f}; Kurtisane {f}doxy [Add to Longdo]
Fasan {m} [ornith.] | Fasane {pl}pheasant | pheasants [Add to Longdo]
Geisteskranken {pl}the insane [Add to Longdo]
Gescheitheit {f}saneness [Add to Longdo]
Kurtisane {f}courtesan [Add to Longdo]
Verrücktheit {f}insaneness [Add to Longdo]
geistesgestört; irrsinnig {adj} | geistesgestörter; irrsinniger | am geistesgestörtesten; am irrsinnigsteninsane | more insane | most insane [Add to Longdo]
geistig gesund; normal {adj}sane [Add to Longdo]
gesund; normal {adv}sanely [Add to Longdo]
unsinnig {adv}insanely [Add to Longdo]
unzurechnungsfähig; geistesgestört {adj} | für unzurechnungsfähig erklären | für unzurechnungsfähig erklärt werden... of unsound mind | to certify insane | to be certified insane [Add to Longdo]
wahnsinnig {adj}insane [Add to Longdo]
wahnsinnig {adv}insanely [Add to Longdo]
wahnsinnig werden; den Verstand verlierento go insane [Add to Longdo]
zurechnungsfähig {adj} | zurechnungsfähiger | am zurechnungsfähigstensane | more sane | most sane [Add to Longdo]
zurechnungsfähig; vernünftig {adv}sanely [Add to Longdo]
Fasanenkuckuck {m} [ornith.]Pheasant Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
かわら状[かわらがさね, kawaragasane] (adj-no) imbricate [Add to Longdo]
イーサネット[, i-sanetto] (n) {comp} Ethernet [Add to Longdo]
イーサネットアドレス[, i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address [Add to Longdo]
ギガビットイーサネット[, gigabittoi-sanetto] (n) {comp} Gigabit Ethernet [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[, fa-sutoi-sanetto] (n) {comp} fast Ethernet [Add to Longdo]
ユーサネイジア[, yu-saneijia] (n) euthanasia [Add to Longdo]
一重ね[ひとかさね, hitokasane] (n) suit; set of boxes [Add to Longdo]
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress [Add to Longdo]
回を重ねる[かいをかさねる, kaiwokasaneru] (exp,v1) to advance (as of a baseball game); to repeat [Add to Longdo]
気が違う[きがちがう, kigachigau] (exp,v5u) (col) to be mad; to go mad; to go insane [Add to Longdo]
気が変[きがへん, kigahen] (adj-na) insane; mad; crazy; light in the head [Add to Longdo]
気は確かだ[きはたしかだ, kihatashikada] (n) in one's senses; sane [Add to Longdo]
気違い沙汰;気狂い沙汰[きちがいざた, kichigaizata] (n) (sens) insane behavior; madness [Add to Longdo]
狂い死に;狂死[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
狂死[きょうし, kyoushi] (n,vs) dying insane [Add to Longdo]
狂者[きょうしゃ, kyousha] (n) insane person; a fanatic [Add to Longdo]
狂的[きょうてき, kyouteki] (adj-na,n) insane; fanatic [Add to Longdo]
伍を重ねる[ごをかさねる, gowokasaneru] (exp,v1) to double the ranks [Add to Longdo]
広域イーサネット[こういきイーサネット, kouiki i-sanetto] (n) {comp} wide area ethernet [Add to Longdo]
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp,v1) to proofread again and again [Add to Longdo]
高速イーサネット[こうそくイーサネット, kousoku i-sanetto] (n) {comp} Fast Ethernet [Add to Longdo]
桜襲;桜襲ね;桜重;桜重ね[さくらがさね, sakuragasane] (n) combination of layered colours, esp. for kimono (usu. white and light indigo) [Add to Longdo]
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]
実葛;真葛[さねかずら;サネカズラ, sanekazura ; sanekazura] (n) (uk) scarlet kadsura (Kadsura japonica) [Add to Longdo]
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
重ね[かさね, kasane] (n) (1) pile; heap; layers (e.g. of clothing); set (e.g. of boxes); course (e.g. of stones); (ctr) (2) counter for things that are stacked, piled up (or layered, etc.) (after a word from the "hito-futa-mi" counting system) [Add to Longdo]
重ねて[かさねて, kasanete] (adv) once more; repeatedly [Add to Longdo]
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1,vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P) [Add to Longdo]
重ね印刷[かさねいんさつ, kasaneinsatsu] (n,vs) {comp} overprint [Add to Longdo]
重ね掛ける;重ねかける[かさねかける, kasanekakeru] (v1) to lap; to overlap [Add to Longdo]
重ね言葉[かさねことば, kasanekotoba] (n) (See 重言) redundancy; succession of words of similar meaning [Add to Longdo]
重ね合わせ[かさねあわせ, kasaneawase] (n) superposition (physics); (P) [Add to Longdo]
重ね合わせの原理;重ね合せの原理[かさねあわせのげんり, kasaneawasenogenri] (n) principle of superposition; superposition principle [Add to Longdo]
重ね合わせる[かさねあわせる, kasaneawaseru] (v1) to overlap [Add to Longdo]
重ね詞[かさねことば, kasanekotoba] (n) repeated word or phrase [Add to Longdo]
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly [Add to Longdo]
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] (n,vs) overwrite [Add to Longdo]
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] (n) {comp} overstrike [Add to Longdo]
重ね着[かさねぎ, kasanegi] (n,vs) wearing one garment over another [Add to Longdo]
重ね餅[かさねもち, kasanemochi] (n) (1) small mochi placed on top of a big mochi; (2) two things heaped together [Add to Longdo]
真実[しんじつ(P);さな;さね, shinjitsu (P); sana ; sane] (adj-na,adv,n,adj-no) truth; reality; (P) [Add to Longdo]
盛年重ねて来たらず[せいねんかさねてきたらず, seinenkasanetekitarazu] (exp) (id) Time and tide wait for no man [Add to Longdo]
積み重ね[つみかさね, tsumikasane] (n) pile; accumulation; (P) [Add to Longdo]
積み重ねる(P);つみ重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] (v1,vt) to pile up; to accumulate; (P) [Add to Longdo]
折り重ねる[おりかさねる, orikasaneru] (v1,vt) to fold back (up) [Add to Longdo]
朝寝[あさね, asane] (n,vs) sleeping late in the morning [Add to Longdo]
朝寝坊[あさねぼう, asanebou] (n,vs) oversleeping; late riser; (P) [Add to Longdo]
度を重ねる[どをかさねる, dowokasaneru] (exp,v1) to repeat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, / ] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty [Add to Longdo]
有精神病[yǒu jīng shén bìng, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ, ] insane [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] insane; mad; wild [Add to Longdo]
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy [Add to Longdo]
头脑清楚[tóu nǎo qīng chǔ, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, / ] sane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
重ね印刷[かさねいんさつ, kasaneinsatsu] overprint (vs) [Add to Longdo]
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs) [Add to Longdo]
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朝寝坊[あさねぼう, asanebou] spaet_aufstehen [Add to Longdo]
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] aufhaeufen, aufeinanderlegen [Add to Longdo]
重ねる[かさねる, kasaneru] aufeinanderlegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanely
   adv 1: with good sense or in a reasonable or intelligent manner;
       "he acted sensibly in the crisis"; "speak more sanely
       about these affairs"; "acted quite reasonably" [syn:
       {sanely}, {sensibly}, {reasonably}] [ant: {unreasonably}]
   2: in a sane or lucid manner; "she is behaving rather sanely
     these days even though we know she is schizophrenic" [ant:
     {crazily}, {dementedly}, {insanely}, {madly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top