ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hence

HH EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hence-, *hence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hence(adv) จากนี้ไป (คำทางการ), See also: ต่อแต่นี้ไป, Syn. from now on, henceforth
hence(adv) ดังนั้น (คำทางการ), See also: เพราะฉะนั้น, Syn. consequently, therefore, thus
henceforth(adv) ต่อจากนี้ (คำทางการ), See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป, Syn. from now on, hence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, ตั้งแต่นี้ต่อไป, ขณะนี้. interj. จากไป
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป, ต่อไป, ต่อไปภายหน้า
henceforwardadv. ดูhenceforth
thence(เธนซฺ) adv. จากที่นั้น, จากนั้น, ตั้งแต่นั้นต่อมา, เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, Syn. thenceforth
thenceforce(เธนซฺ'ฟอร์สฺ) adv. ตั้งแต่นั้นต่อมา, ดังนั้น., Syn. thenceforward s
whence(เวนซฺ) adv., conj. จากที่ไหน, จากแหล่งไหน, จากสาเหตุใด
whencesoever(เวนซฺโซเอฟ'เวอะ) adv., conj. =whenever

English-Thai: Nontri Dictionary
hence(adv) จากนี้, ดังนี้, ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนั้น
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป, นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป, นับจากนี้ไป
thence(adv) จากที่นั้น, ตั้งแต่นั้นมา, เพราะฉะนั้น
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา, ดังนั้น
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา, ดังนั้น
whence(adv) จากที่นั้น, ดังนั้น, จากไหน, ด้วยเหตุอะไร
whence(con) จากที่นั้น, ดังนั้น, จากที่ซึ่ง, ด้วยเหตุฉะนั้น, ดังนั้น
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม, เมื่อไรก็ตาม, เมื่อไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)
- Hence the word "remarried."ถึงใช้คำว่าแต่งงานใหม่ไง Good Will Hunting (1997)
Aspartic acid, hence the name.เขาเอาชื่อกรด แอสปราติก ที่อยู่ในหน่อไม้ มาตั้งเป็นชื่อ The Story of Us (1999)
Hence the word "butt".ดังนั้น คำว่า "ก้อน" The Story of Us (1999)
Hence I'm at a crap factory in Smallville.เพราะงั้น ผมถึงต้องเสียโรงงานในสมอลวิลล์ไป Hothead (2001)
So it will never be examined or felt, hence your behavior becomes repetitive like the story.เพื่อให้พฤติกรรมของคุณ เป็นเหมือนในเรื่องเล่า - เหมือนในเรื่อง I Heart Huckabees (2004)
- Hence the weeping.- และก็ร้องไห้ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder.คุณมีโอกาสเล่าเรียนด้วยความเมตตา... ...ของใครบางคนที่ส่งเสียคุณ ทำให้คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์ Casino Royale (2006)
We've been involved for quite a while hence the shared suite.เราสองคนคบกันมานาน... ...ถึงขนาดแชร์ห้องสวีทห้องเดียวกัน Casino Royale (2006)
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้ Golden Door (2006)
Hence the 20-foot jackal staring at you. Don't make eye contact.อีกอย่าง หมาในสูง 20 ฟุตกำลังจ้องนาย อย่าไปสบตามัน Night at the Museum (2006)
Fresh blood has oovery high pranic energy content, Hence the blood link to vampires.เลือดสด ๆมีพลังงานมาก เป็นความพึงพอใจที่เชื่อมต่อระหว่างเลือดไปสู่แวมไพร์ No Such Thing as Vampires (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
henceExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
henceHence 50 percent of the muscle can give way to fat.
henceHence, I shall have to stay here.
henceHence, loathed melancholy.
henceHence one can say that, of all political ideals, that of making people happy is the most dangerous.
henceIt will be all the same a hundred years hence.
henceOfficers will henceforth wear ties at dinner.
henceWhat will become of the world thirty years hence?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้นไป(adv) from now on, See also: henceforth, hereafter, henceforward, Example: การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่นี้ไป(adv) henceforth, See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future, Syn. นับจากนี้ไป
ต่อนี้ไป(adv) henceforth, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป, Example: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร
ต่อจากนี้(conj) henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai Definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป
ต่อแต่นี้ไป(adv) hence, See also: from now on, Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป, Example: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วและต่อแต่นี้ไปฝั่งทะเลตะวันตกคงจะชุ่มชื้นด้วยไอฝน, Thai Definition: เวลานับจากปัจจุบันเป็นต้นไป
จากนี้ไป(conj) from now, See also: hence, from this now, Syn. ต่อไปนี้, ต่อจากนี้ไป, ตั้งแต่นี้ไป, Example: อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อแน่ว่านับจากนี้ไป สนามการเมืองในกทม.คงจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
จากไหน[jāk nai] (x) EN: from where ; whence  FR: d'où ?
จากนั้น[jāknan] (conj) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จากนี้ไป[jāknī pai] (x) EN: from now ; hence ; from this now
ครั้นแล้ว[khran laēo] (conj) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then  FR: puis ; ensuite
เป็นต้นไป[pen ton pai] (adv) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward  FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
เพราะฉะนั้น[phrǿ chanan] (x) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HENCE HH EH1 N S
HENCEFORTH HH EH1 N S F AO1 R TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hence (a) hˈɛns (h e1 n s)
henceforth (a) hˈɛnsfˈɔːθ (h e1 n s f oo1 th)
henceforward (a) hˈɛnsfˈɔːwəd (h e1 n s f oo1 w @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以此[yǐ cǐ, ㄧˇ ㄘˇ, ] hence #4,316 [Add to Longdo]
从今以后[cóng jīn yǐ hòu, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] henceforth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weg damit!Hence with it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以来[いらい, irai] (n-adv, n-t) since; henceforth; (P) #1,536 [Add to Longdo]
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
そこから;そっから[sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence [Add to Longdo]
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason [Add to Longdo]
それだから[soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
であるから;であるからして[dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate [Add to Longdo]
此処に於て[ここにおいて, kokonioite] (conj) (1) (uk) now; at this time; (2) as such; for this reason; hence [Add to Longdo]
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hence \Hence\ (h[e^]ns), adv. [OE. hennes, hens (the s is prop.
   a genitive ending; cf. {-wards}), also hen, henne, hennen,
   heonnen, heonene, AS. heonan, heonon, heona, hine; akin to
   OHG. hinn[=a]n, G. hinnen, OHG. hina, G. hin; all from the
   root of E. he. See {He}.]
   1. From this place; away. "Or that we hence wend." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Arise, let us go hence.        --John xiv.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       I will send thee far hence unto the Gentiles. --Acts
                          xxii. 21.
    [1913 Webster]
 
   2. From this time; in the future; as, a week hence. "Half an
    hour hence." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. From this reason; therefore; -- as an inference or
    deduction.
    [1913 Webster]
 
       Hence, perhaps, it is, that Solomon calls the fear
       of the Lord the beginning of wisdom. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. From this source or origin.
    [1913 Webster]
 
       All other faces borrowed hence
       Their light and grace.        --Suckling.
    [1913 Webster]
 
       Whence come wars and fightings among you? Come they
       not hence, even of your lusts?    --James. iv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hence is used, elliptically and imperatively, for go
      hence; depart hence; away; be gone. "Hence with your
      little ones." --Shak. -- From hence, though a pleonasm,
      is fully authorized by the usage of good writers.
      [1913 Webster]
 
         An ancient author prophesied from hence.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Expelled from hence into a world
         Of woe and sorrow.         --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hence \Hence\, v. t.
   To send away. [Obs.] --Sir P. Sidney.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hence
   adv 1: (used to introduce a logical conclusion) from that fact
       or reason or as a result; "therefore X must be true";
       "the eggs were fresh and hence satisfactory"; "we were
       young and thence optimistic"; "it is late and thus we
       must go"; "the witness is biased and so cannot be
       trusted" [syn: {therefore}, {hence}, {thence}, {thus},
       {so}]
   2: from this place; "get thee hence!"
   3: from this time; "a year hence it will be forgotten"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top