Search result for

ดังที่

(35 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดังที่-, *ดังที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังที่[CONJ] as, See also: according to, as if, Syn. ตามที่, ด้วยเหตุที่, เนื่องจาก, Example: ถ้าไม่มีความรู้นี้แล้วก็ไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาดังที่มนุษย์ทำได้, Thai definition: เหมือนที่,เช่นที่
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[ADV] as above-mentioned, Example: เครื่องอัดชนิดนี้มีประสิทธิภาพเกินตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensity, Maximumดังที่สุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bold, young, single mother. Let's talk with Jung-nam Hwang.เธอเป็นซิงเกิ้ลมัมที่โด่งดังที่สุดในยุคเรา คุณ ฮวัง จัง นัม Scandal Makers (2008)
Top Law School, my ass. He's been a bum for 5th yrs.โรงเรียนกฎหมายที่ดังที่สุด Heartbreak Library (2008)
Have you found out of Lee Dong Chul's whereabouts?คุณหาโกดังที่อีดงชอลอยู่ พบหรือยัง? Episode #1.9 (2008)
They're all standing in front of an empty hangar.พวกเขาอยู่ข้างหน้าโกดังที่ว่างเปล่า Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We're not seeing soil liquefaction we'd expect or any evidence of fracture propagation within the tectonic plates.เรายังไม่พบการทรุดตัวของดินดังที่คาดไว้ หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง บนแผ่นธรณีภาค 2012 (2009)
As you know catastrophe has struck our nation has struck the world.ดังที่ทราบกันอยู่ ภัยร้าย ได้คุกคามชาติของเรา คุกคามโลกของเรา 2012 (2009)
He owned the warehouse where they found Darbyเค้าเคยเป็นเจ้าของโกดังที่พวกเขาเจอศพดาร์บี้ Law Abiding Citizen (2009)
As a list was found of men who were rumored...ดังที่รายชื่อได้ถูกค้นพบชายที่กำลังเป็นข่าวลืออยู่... . Pleasure Is My Business (2009)
As we call on the name of the lord.ดังที่เราเรียกขานในนามของพระเจ้า Demonology (2009)
It's about the storage unit she just rented.เเจ้งเกี่ยวกับโกดังที่เธอเช่าไว้น่ะค่ะ Marry Me a Little (2009)
I had to actually translate that into action somehow.ตอนที่ฟลิปเปอร์ออกฉายครั้งแรกในปี 1964 ริค โอแบรี่ได้กลายเป็นคนฝึกโลมาที่ดังที่สุดในโลก The Cove (2009)
Looking for a warehouse at the end of a dirt road.มองหาโกดังที่ปลายถนนลูกรัง The Good Wound (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังที่[conj.] (dangthī) EN: as ; according to ; as if   FR: comme ; ains que
ดังที่ทราบกัน[xp] (dangthī sap kan) FR: comme nous le savons ; comme chacun sait
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[xp] (dangthī dāi klāo mā laēo) EN: as above-mentioned   FR: comme mentionné précédemment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aforementioned[ADJ] ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, See also: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น, ดังที่กล่าวมา
aforesaid[ADJ] ดังที่กล่าวมาก่อน
as[CONJ] ดังที่, See also: ตามที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
crunch(ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เคี้ยวเสียงดัง. n. การเคี้ยวหรือบดเสียงดัง,เสียงดังที่เกิดขึ้นดังกล่าว., Syn. craunch
hellern. คนเสียงดังที่ชอบก่อความวุ่นวาย
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้,ดังที่กล่าวมาแล้ว
lung(ลัง) n. ปอด. -Phr. (at the top of one's lungs ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้,ดังสุดกู่)
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
as(con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่
ditto(adi) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ดังที่กล่าวมาแล้ว
SO-so-called(adj) ที่สมมุติกันว่า,ดังที่เรียกกัน,ที่ขนานนามกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as such[แอ็ส ซัช] (prep ) ดังที่เป็นเช่นนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top