ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*teas*

T IY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: teas, -teas-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tease(vt) หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate
tease(vi) หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate
tease(vt) ทำให้ขบขัน
tease(vi) ขบขัน
tease(vt) กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (โดยเฉพาะความต้องการทางร่างกาย)
tease(vt) หวีผมให้ดูหนาขึ้น
tease(n) คนชอบแกล้ง, See also: คนชอบเย้าแหย่, Syn. teaser
tease(n) คนหลอกให้ผู้อื่นมีความต้องการทางเพศแล้วก็ปฏิเสธ
tease(n) การยั่วเย้า, See also: การหยอกเย้า
teasel(n) พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, See also:
teaser(n) คนที่หยอกเย้าผู้อื่น, See also: ผู้แหย่
protease(n) น้ำย่อยโปรตีน เช่น pepsin, trypsin
teaspoon(n) ช้อนชา, Syn. measuring spoon
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
tease out(phrv) ทำให้เป็นปุย, See also: ทำให้เป็นขุย
striptease(n) การเต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. strip
striptease(vi) เต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. strip
stripteaser(n) นักเต้นระบำเปลื้องผ้า
teaspoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonful(adj) ที่มีปริมาณหนึ่งช้อนชา
brain-teaser(n) ปัญหาที่ยากแต่ก็สนุกที่จะหาทางแก้
brain-teaser(sl) ปริศนา, See also: ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protease(โพร'ทีแอส) n. น้ำย่อยโปรตีน
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
tease(ทีซ) vt., vi., n. (การ, ผู้) ยั่ว, เย้า, แหย่, ล้อ, กวนโทโส, ทำให้ (เส้นใย) เป็นขุยขน, See also: teasingly adv.
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน
teaser(ที'เซอะ) n. ผู้ยั่ว, ผู้ยั่วเย้า
teaspoonn. ช้อนชา, ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา, ปริมาณ, =1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
tease(vt) ล้อเล่น, ยั่ว, แหย่, กวนโมโห
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teaseเขี่ยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaspoonช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Association of Souteast Asian Nationsสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Example: ประเทศสมาชิก ASEAN ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม [ธุรกิจ]
Herbal teasชาสมุนไพร [TU Subject Heading]
Protease inhibitorsโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Proteasome endopeptidase complexสารเชิงซ้อนโปรติเอโซม เอ็นโดเปปติเดส [TU Subject Heading]
Bacterial Proteaseเอนซัยม์ของแบคทีเรีย [การแพทย์]
Elastolytic Proteaseอีลาสโตไลติคโปรตีเอส [การแพทย์]
proteaseเอนไซม์โปรตีเอส, เอนไซม์ย่อยโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Herbal Teasชาสมุนไพร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Striptease, baby!เปลื้องผ้า ที่รัก ! I Spit on Your Grave (1978)
Oh, Christ! We should report this to Teasle, Gault! Look at that!โอ้ พระเจ้า เราควรจะรายงานเรื่องนี้ไปยัง ทีเสล กอลท มองไปที่ First Blood (1982)
Art, Art! This is Teasle, he's heading for Chapman's gorge.อาท อาท นี้เป็น ทีสล เขาก็มุ่งหน้าไปยังหุบเขา แชปแมน First Blood (1982)
Teasle, you and all your men couldn't handle him before, what makes you think you can handle him now?ทีสล คุณและทุกคนไม่สามารถจัดการเขาก่อน , ทำให้คุณคิดว่าคุณสามารถจัดการเขาตอนนี้ First Blood (1982)
You're gonna die, Teasle.คุณจะตาย ทีสล First Blood (1982)
Eh, grandpa, grandpa, you're a big teaser.อ่าคุณปู่คุณปู่คุณใหญ่โต Idemo dalje (1982)
You kids, stop teasing that dog!ไอ้หนู เลิกยั่วหมาได้แล้ว! Stand by Me (1986)
Stop teasing him!เลิกยั่วมันได้แล้ว! Stand by Me (1986)
Sonny, I'm gonna beat your ass, teasing my dog like that!ไอ้หนู ฉัยจะตีก้นพวกแก ที่มายั่วหมาฉันอย่างงั้น! Stand by Me (1986)
"Methinks the lesbian doth protest too much." Just teasing.ฉันว่าพวกเลสเบี้ยน ไม่ค่อยประท้วงนัก Punchline (1988)
Ralph, I need three teas, a root beer, and two lemonades.ราล์ฟ ขอชา 3 รูทเบียร์ 1 น้ำมะนาว 2. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And if he refuses, I'll go upstairs and never tease him again.และหากเขาปฏิเสธ ฉันจะขึ้นไปข้างบน และไม่ล้อเขาอีกเลย Wuthering Heights (1992)
She's just teasing this half-wit.เธอไม่ชอบไอ้ทึ่มนี่หรอก The Lawnmower Man (1992)
[ Schindler ] Um, boxed teas are good.เอาชา... กาแฟ... Schindler's List (1993)
You're such a tease.โอ้ สปันจ์ เธอล้อเล่น James and the Giant Peach (1996)
- What was that? A tease?- หลอกให้ดีใจเฉย ๆ อย่างนั้นหรือ As Good as It Gets (1997)
... it'sa Ioteasierfor everyone if we come up at separate times.... มันง่ายกว่าถ้าเราจะไปงานนี้ แบบต่างคนต่างไป The Story of Us (1999)
Mem sha, Louis is teasing me.Mem sha, Louis is teasing me. Anna and the King (1999)
Which is why, Louis, I'm sure His Majesty was only teasing.Which is why, Louis, I'm sure His Majesty was only teasing. Anna and the King (1999)
Some kid that you teased in the sixth grade is probably not worth getting all worked up over.เขาขืนใจฉันในงานเต้นรำ เขาถูกส่งไปโรงเรียนดัดนิสัยเพราะเรื่องนี้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงขู่คุณ แต่เชลลี่ละ? ทำไมถึงเป็นเพื่อนคุณ? Valentine (2001)
I shouldn't tease.ฉันไม่ควรมาแหย่เธอเล่นเลย. Millennium Actress (2001)
His name spelledbackwards was Krap Nek, andl used to tease him.ชื่อของมันถ้าสะกดกลับหลังจะเป็น "Krap Nek" ซึ่งผมล้อมันเป็นประจำ Ken Park (2002)
I'm just teasing.ชั้นแค่ล้อเล่นน่าา Ken Park (2002)
I'd hidden because Olive Hornby was teasing me about my glasses.ฉันมาซ่อน เพราะโอลีฟ ฮอร์นบี้ล้อฉันเรี่องแว่นตา Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
-No, no. Wait. I was teasing.- เดี๋ยวๆ ผมล้อเล่น Mona Lisa Smile (2003)
It's alright, they're just teasing usมันก็แค่ยุเราเท่านั่นแหล่ะ Rice Rhapsody (2004)
Stop teasing himเลิกล้อเขาได้แล้ว Spygirl (2004)
Still upset at me teasing you for not having a girlfriend? I do! She's right next to meยังน้อยใจที่ฉันล้อแกเรื่อง หาแฟนไม่ได้อยู่อีกเหรอ Spygirl (2004)
Hitting and teasing each other.หาเรื่องแกล้งหนูตลอด My Little Bride (2004)
when you do it, I feel like you're teasing meแล้วทำไมฉันถึงเรียกเธออย่างนั้นไม่ได้ล่ะ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I'm not teasingเวลาเธอทำแบบนั้น.. เหมือนเธอล้อเลียนผมอยู่ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Now I am confident that you are teasing.ตอนนี้ฉันมั่นใจว่าคุณคงล้อเล่น Memoirs of a Geisha (2005)
Oh, Mr Bennet, how can you tease me so?แหม คุณเบนเน็ตก็ ทำไมต้องแกล้งฉันอย่างนี้ด้วย Pride & Prejudice (2005)
Mr Darcy is not to be teased.-ไม่หรอก ล้อคุณดาร์ซี่ไม่ได้หรอก Pride & Prejudice (2005)
Oh, dear. I cannot tease you about that.โอ ที่รัก เราแหย่คุณเรื่องนั้นไม่ได้เลย Pride & Prejudice (2005)
This is to tease me?การแหย่เราเหรอ? Episode #1.1 (2006)
Let this be a lesson to you all, cowboy, that no man shall judge, tease, or criticize another man.ให้มันเป็นบทเรียนกับพวกนาย คาวบอย ไม่ควรตัดสิน กวนอารมณ์ หรือวิจารณ์คนอื่น The Key and the Clock (2006)
He's just teasing me because of my mistake at the Palace!องค์ชายแค่ล้อข้าเล่นเพราะ ความผิดของข้าที่วัง Episode #1.8 (2006)
I can't believe the way he was teasing her.ไม่อยากจะเชื่อเลย ท่าทางที่เขาหยอกล้อกับหล่อน Bandidas (2006)
Come on, stop teasing me!มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ อย่าล้อฉันสิ Yeolliji (2006)
First, you gotta start with just some little teases.ก่อนอื่นต้องเลียเบาๆ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
He's probably looking for someone who won't cock-tease him.ไม่หรอกเค้าไปเพราะนาย ไม่ต้องการเค้าต่างหาก ไม่แม้แต่จะมีอะไรกัน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Nothing gets me angrier... than a tease.ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมโกรธมากไปกว่า การถูกหยอกเย้า Rio (2006)
- Two teas, please. - Two teas.- ชา 2 แก้วค่ะ Faith Like Potatoes (2006)
Listen, when vertebrate is locked in a small place they would tease... those weaker onesฟังนะ พอสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกขังอยู่ในที่แคบๆรวมกัน มันจะเหยียบย่ำรังแก... ตัวที่อ่อนแอกว่า One Missed Call Final (2006)
I never teased you and did nothing wrong to you... why it's me?ฉันไม่เคยแกล้งเธอเลยนะ แล้วก็ไม่เคยทำผิดต่อเธอเลย... .. ทำไมถึงเป็นฉัน? One Missed Call Final (2006)
The roosters that tease, laugh and watch the others... everybody should go to hell!ไก่ที่คอยจิกตัวอื่น หรือหัวเราะ หรือแค่มองดูคนอื่นถูกกลั่นแกล้ง ทุกคนสมควรลงนรก! One Missed Call Final (2006)
Emiri, you never teased her, right?เอมิลี่ คุณไม่เคยแกล้งเธอใช่ไหม? One Missed Call Final (2006)
Ah, uh, we were just teasing Ida.อ้า เราแค่หยอกกันเล่นนะ Now You Know (2007)
Prickling and teasing and prodding to be fed.ตอกย้ำ ยั่วเย้า และกระตุ้น เพื่อได้รับการสนองให้เต็มอิ่ม An Inconvenient Lie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teasIt is easy to get the cranky man's goat by teasing him.
teasThat child teased his mother for candy.
teasThe other boys teased him when he got his hair cut.
teasSeveral teas are sold here.
teasTwo teas and a coffee, please.
teasHe took delight in teasing the kitten.
teasI looked to see if he was teasing me.
teasBring two breakfasts, please. No 2 on the menu, and two teas with milk.
teasShe's a big teaser.
teasThey teased the new student.
teasHe teased his father to buy for a bicycle.
teasIs the name 'Shinosuke' a target for teasing?
teasThe schoolboys teased each other endlessly.
teasSince she was wearing the very strange hat, people teased her.
teasI can't stand to see animals be teased.
teasI ordered two teas and three coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเล่น(v) tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai Definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
เย้าหยอก(v) play with, See also: kid, banter, pull one's leg, tease, Syn. หยอกเย้า, สัพยอก, Example: สามีอุ้มและเย้าหยอกกับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้เธอ, Thai Definition: แกล้งเล่นๆ ด้วยกายหรือวาจา
ช้อนกาแฟ(n) coffee spoon, See also: teaspoon, Syn. ช้อนชา, Example: ช้อนกาแฟชุดนี้แกะสลักลายงดงาม, Count Unit: คัน
ล้อ(v) tease, See also: banter, kid, ridicule, joke, make fun of, Syn. ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, สัพหยอก, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว, Example: ใครต่อใครต่างล้อรูปร่างของเธอกันว่าราวกับช้างน้ำหรือสาวซูโม่มวยปล้ำ, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาหยอกเย้า เย้าแหย่ให้เขาเกิดรำคาญให้ได้อายหรือให้ได้โกรธเป็นต้น
แหย่(v) tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai Definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
อ่อยเหยื่อ(v) flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai Definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
เย้า(v) tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai Definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
เย้าแหย่(v) tease, See also: banter, pull one's leg, goad, joke, trick, kid, Syn. กระเซ้า, แหย่เย้า, Example: พี่รงค์ชอบที่จะเย้าแหย่กับเพื่อนนักเรียน, Thai Definition: แกล้งทำให้โกรธหรืออายเพื่อความสนุก
พูดล้อ(v) tease, See also: josh, mock, Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่, Example: เขาพูดล้อแค่นี้ทำเป็นโกรธเป็นจริงเป็นจังไปได้
หยอก(v) tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอกเย้า, หยอกล้อ, เย้าหยอก, Example: วิลล์มีเรื่องตลกเล่าและเย้าหยอกสมาชิกให้เพลิดเพลินตลอดเวลา, Thai Definition: เล่นหรือล้อ ไม่จริงจัง
หยอกเย้า(v) tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, หยอกล้อ, Example: เขาอุ้มและหยอกเย้าอยู่กับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้ภรรยาอุ้มอีก
หยอกล้อ(v) tease, See also: make fun of, jolly, kid, Syn. หยอกเย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, Example: พ่อแม่ ลูก ที่ได้หยอกล้อและใกล้ชิดกันอย่างมีความสุข ถือเป็นการเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว
หยิกแกมหยอก(v) tease, See also: jolly, Syn. เหน็บแนม, Example: ในการล้อการเมือง เราจะล้อในภาพรวม หรือไม่ก็หยิกแกมหยอก ไม่เล่นตรงๆ, Thai Definition: เหน็บแนมทีเล่นทีจริง
ตอแย(v) provoke, See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound, Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่, สนใจ, Example: ไม่มีใครอยากตอแยกับคนเจ้าอารมณ์อย่างเธอหรอก, Thai Definition: ยั่วให้เกิดความรำคาญหรือให้โกรธ, สนใจ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น อย่าไปตอแยด้วย
ยั่วยวน(v) enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน(v) enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วเย้า(v) tease, See also: taunt, tantalize, harass, kid, Syn. เย้า, เย้าแหย่, Example: บิดามารดาเด็กบางคนมีเหตุผลในการเลี้ยงดู ไม่ชอบยั่วเย้าให้เด็กอารมณ์เสียเสียก่อนจึงสนองตอบความต้องการของเด็ก, Thai Definition: พูดหยอกล้อให้โกรธ
ซิกซี้(v) chuckle, See also: tease, banter, Syn. กระซิกกระซี้, ระริก, ระริกระรี้, Example: หล่อนไม่เคยต้องซิกซี้กับใครเลย นับตั้งแต่เกิดมา, Thai Definition: หัวเราะเย้าหยอกกัน
แซว(v) tease, See also: kid, make fun of, Syn. กระเซ้า, เย้าแหย่, ล้อเลียน, Example: ตอนเย็น ผมจะชักชวนเพื่อนไปแซวผู้หญิง ที่ป้ายรถโดยสาร, Thai Definition: พูดหรือกระทำทีเล่นทีจริง เพื่อเย้าแหย่ให้ขำ ให้ได้อาย หรือโกรธ
กระซิกกระซี้(v) banter, See also: jest, tease, take liberties with each other, Example: เธอกระซิกกระซี้กับเขาตลอดวัน, Thai Definition: ซิกซี้ยียวน
กระเซ้า(v) tease, See also: joke, play, make fun of, Syn. หยอก, เย้าแหย่, Example: ผู้ชายเมื่ออยู่คนเดียวอาจไม่กล้ากระเซ้าเย้าแหย่ผู้หญิงที่เดินผ่าน
กินเศษกินเลย(v) molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai Definition: ล่วงเกินทางเพศ
แกล้ง(v) tease, See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice, Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก, Example: พี่แกล้งน้องจนร้องไห้
ช้อนชา(n) teaspoon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนชา[chøn-chā] (n, exp) EN: teaspoon  FR: cuillère à café [ f ]
ช้อนกาแฟ[chøn-kāfaē] (n, exp) EN: coffee spoon ; teaspoon  FR: cuillère à café [ f ]
ขี้ล้อ[khīlø] (adj) EN: geaven to teasing  FR: taquin
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ล้อ[lø] (v) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of  FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[lølen] (v) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter  FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
พูดล้อ[phūt-lø] (v, exp) EN: tease ; josh ; mock
แซว[saēo] (v) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on  FR: taquiner ; raconter des blagues
สตอร์เบอรี[satøboērī] (v) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly  FR: faire le matamore
ตอแย[tøyaē] (v) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease  FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
แหย่[yaē] (v) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; pull someone's leg  FR: taquiner ; asticoter (fam.)
เย้า[yao] (v) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib  FR: taquiner ; faire marcher
หยิกแกมหยอก[yikkaēmyøk] (v) EN: tease ; jolly
หยอก[yøk] (v) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of  FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[yøk lø] (v, exp) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid
หยอกเย้า[yøkyao] (v) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of
ยั่ว[yūa = yua] (v) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter  FR: exciter ; énerver
ยั่วเย้า[yūayao] (v) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag  FR: taquiner ; asticoter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEAS T IY1 Z
TEAST T IY1 S T
TEASE T IY1 Z
TEASON T IY1 S AO0 N
TEASED T IY1 Z D
TEASER T IY1 Z ER0
TEASES T IY1 Z IH0 Z
TEASTER T IY1 S T ER0
TEASLEY T IY1 Z L IY0
TEASING T IY1 Z IH0 NG
TEASDALE T IY1 Z D EY2 L
TEASPOON T IY1 S P UW2 N
PROTEASE P R OW1 T IY0 EY2 Z
TEASPOONS T IY1 S P UW2 N Z
STRIPTEASE S T R IH1 P T IY2 Z
TEASPOONFUL T IY1 S P UW2 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teas (n) tˈiːz (t ii1 z)
tease (v) tˈiːz (t ii1 z)
teased (v) tˈiːzd (t ii1 z d)
teasel (n) tˈiːzl (t ii1 z l)
teaser (n) tˈiːzər (t ii1 z @ r)
teases (v) tˈiːzɪz (t ii1 z i z)
teasels (n) tˈiːzlz (t ii1 z l z)
teasers (n) tˈiːzəz (t ii1 z @ z)
teashop (n) tˈiːʃɒp (t ii1 sh o p)
teasing (v) tˈiːzɪŋ (t ii1 z i ng)
teashops (n) tˈiːʃɒps (t ii1 sh o p s)
teaspoon (n) tˈiːspuːn (t ii1 s p uu n)
teasingly (a) tˈiːzɪŋliː (t ii1 z i ng l ii)
teaspoons (n) tˈiːspuːnz (t ii1 s p uu n z)
striptease (n) strˈɪptˈiːz (s t r i1 p t ii1 z)
teaspoonful (n) tˈiːspuːnful (t ii1 s p uu n f u l)
brain-teaser (n) brˈɛɪn-tiːzər (b r ei1 n - t ii z @ r)
teaspoonfuls (n) tˈiːspuːnfulz (t ii1 s p uu n f u l z)
brain-teasers (n) brˈɛɪn-tiːzəz (b r ei1 n - t ii z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dòu, ㄉㄡˋ, ] to stay; to stop; to pause (while reading); to tease (play with) #6,527 [Add to Longdo]
网易[Wǎng yì, ㄨㄤˇ ㄧˋ, / ] NetEase #10,469 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] tease; disturb #18,342 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, / ] joy; to joke; to banter; to tease; to mock; Taiwan pr. nüe4 #20,624 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions) #21,434 [Add to Longdo]
招惹[zhāo rě, ㄓㄠ ㄖㄜˇ, ] to provoke; to tease #22,134 [Add to Longdo]
挑逗[tiǎo dòu, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ, ] to provoke; to entice; to lure; to tantalize; to tease; to titillate #24,176 [Add to Longdo]
取笑[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, ] tease; make fun of #25,573 [Add to Longdo]
捉弄[zhuō nòng, ㄓㄨㄛ ㄋㄨㄥˋ, ] to tease #27,626 [Add to Longdo]
嘲弄[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, ] tease; poke fun at; make fun of #33,549 [Add to Longdo]
茶匙[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon #38,019 [Add to Longdo]
吃豆腐[chī dòu fu, ㄔ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to eat tofu; to flirt; to tease #41,572 [Add to Longdo]
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously #47,488 [Add to Longdo]
撩拨[liáo bō, ㄌㄧㄠˊ ㄅㄛ, / ] to provoke; to tease #49,118 [Add to Longdo]
调笑[tiáo xiào, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, / 調] to tease; to poke fun at #50,253 [Add to Longdo]
戏耍[xì shuǎ, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄚˇ, / ] tease #52,767 [Add to Longdo]
逗趣[dòu qù, ㄉㄡˋ ㄑㄩˋ, ] to amuse; to make sb laugh; to tease #52,770 [Add to Longdo]
逗弄[dòu nòng, ㄉㄡˋ ㄋㄨㄥˋ, ] to tease; to provoke #65,353 [Add to Longdo]
书馆[shū guǎn, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers; (attached to name of publishing houses); (in former times) private school; library (of classic texts) #65,429 [Add to Longdo]
引逗[yǐn dòu, ㄧㄣˇ ㄉㄡˋ, ] to tantalize; to lead on; to tease #111,495 [Add to Longdo]
调弄[tiáo nòng, ㄊㄧㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, / 調] to tease; to make fun of; to provoke; to stir up (trouble) #152,691 [Add to Longdo]
挑弄[tiǎo nòng, ㄊㄧㄠˇ ㄋㄨㄥˋ, ] to incite; to provoke; to tease #189,862 [Add to Longdo]
撩逗[liáo dòu, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄡˋ, ] to provoke; to tease #237,992 [Add to Longdo]
谑而不虐[xuè ér bùnu:e4, ㄒㄩㄝˋ ㄦˊ ㄅㄨˋnu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, / ] to tease; to mock sb without offending; to banter #590,296 [Add to Longdo]
撩惹[liáo rě, ㄌㄧㄠˊ ㄖㄜˇ, ] to provoke; to tease [Add to Longdo]
书馆儿[shū guǎn r, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄦ˙, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers [Add to Longdo]
茶馆儿[chá guǎn r, ㄔㄚˊ ㄍㄨㄢˇ ㄦ˙, / ] a teashop [Add to Longdo]
谑语[xuè yǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄩˇ, / ] words to tease sb [Add to Longdo]
逗趣儿[dòu qù r, ㄉㄡˋ ㄑㄩˋ ㄦ˙, / ] to amuse; to make sb laugh; to tease [Add to Longdo]
钢管舞[gāng guǎn wǔ, ㄍㄤ ㄍㄨㄢˇ ㄨˇ, / ] pole dancing (a form of strip-tease) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeige { f }; Reklame { f } | Anzeigen { pl } | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Denksportaufgabe { f }; harte Nuss { f }; schwere Frage { f }teaser; brain teaser [Add to Longdo]
Karde { f } [ bot. ] | Karden { pl }teasel | teasels [Add to Longdo]
Kraftbrühe { f } [ cook. ] | Kraftbrühen { pl }beef tea | beef teas [Add to Longdo]
Lockartikel { m }; Appetitanreger { m }; etwas, was die Aufmerksamtkeit erregtteaser [Add to Longdo]
Löffel { m } | Löffel { pl }teaspoon | teaspoons [Add to Longdo]
foppt; sticheltteases [Add to Longdo]
foppte; stichelteteased [Add to Longdo]
Protease { f } [ biochem. ]protease [Add to Longdo]
Schelm { m }; Necker { m }; Schäker { m }teaser [Add to Longdo]
Scherzbold { m }tease [Add to Longdo]
Spottdrossel { f } [ übtr. ]tease; mocker [Add to Longdo]
Stichelei { m }teasing [Add to Longdo]
Stripteaseklub { m }strip club [Add to Longdo]
Striptease { m }; Strip { m }; Entkleidung { f }; Entkleidungsnummer { f }striptease; strip [Add to Longdo]
Stripteasetänzer { m }; Stripteasetänzerin { f } | Stripteasetänzer { pl }; Stripteasetänzerinnen { pl }stripteaser | stripteasers [Add to Longdo]
Teelöffel { m }teaspoon (tsp.) [Add to Longdo]
Teelöffelvoll { m }teaspoonful [Add to Longdo]
ein gestrichener Teelöffela level teaspoon [Add to Longdo]
Teemischung { f }mixture of teas [Add to Longdo]
aufziehend { adv }teasingly [Add to Longdo]
gereiztteased [Add to Longdo]
neckento tease [Add to Longdo]
reizen; foppen; sticheln; ärgernto tease [Add to Longdo]
reizendteasing [Add to Longdo]
reiztteases [Add to Longdo]
Ihm sitzt der Schalk im Nacken.He's a real teaser. [Add to Longdo]
Teelöffelvolltsp : teaspoonful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いびる[ibiru] (v5r, vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]
おちゃらかす[ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r, vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b, vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
ストリップショー[sutorippusho-] (n) strip show; striptease [Add to Longdo]
ストリップティーズ[sutoripputei-zu] (n) striptease [Add to Longdo]
タンパク質分解酵素;蛋白質分解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質分解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質分解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease [Add to Longdo]
チーゼル[chi-zeru] (n) teasel [Add to Longdo]
ティースプーン[tei-supu-n] (n) teaspoon [Add to Longdo]
ヌードショー[nu-dosho-] (n) striptease (wasei [Add to Longdo]
プロテアーゼ[purotea-ze] (n) protease [Add to Longdo]
プロテアーゼ阻害剤[プロテアーゼそがいざい, purotea-ze sogaizai] (n) protease inhibitor [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na, adj-no, n, vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) [Add to Longdo]
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P) [Add to Longdo]
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1, vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
逆毛[さかげ, sakage] (n) hair which is combed back or puffed up or teased [Add to Longdo]
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r, vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp, v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial) [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
手足[てあし, teashi] (n) one's hands and feet; limbs; (P) [Add to Longdo]
手足を伸ばす[てあしをのばす, teashiwonobasu] (exp, v5s) to stretch out [Add to Longdo]
手足口病[てあしくちびょう, teashikuchibyou] (n) hand, foot and mouth disease; HFMD [Add to Longdo]
小さじ(P);小匙[こさじ, kosaji] (n) teaspoon; (P) [Add to Longdo]
焦らす女;じらす女[じらすおんな, jirasuonna] (n) cock-teaser (woman who pretends to be "easy") [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u, vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
甚振る[いたぶる, itaburu] (v5r) (uk) to torment; to harass; to tease [Add to Longdo]
男誑し[おとこたらし, otokotarashi] (n) flirt; tease; promiscuous woman [Add to Longdo]
茶々を入れる;茶茶を入れる[ちゃちゃをいれる, chachawoireru] (v1, exp) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
茶さじ;茶匙[ちゃさじ, chasaji] (n) teaspoon [Add to Longdo]
負うた子に教えられて浅瀬を渡る[おうたこにおしえられてあさせをわたる, outakonioshierareteasasewowataru] (exp) (obsc) A fool may give a wise man counsel [Add to Longdo]
弄び物;もてあそび物;弄物(io)[もてあそびもの, moteasobimono] (n) plaything; toy [Add to Longdo]
嬲る[なぶる, naburu] (v5r, vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper [Add to Longdo]
揶揄[やゆ, yayu] (n, vs) banter; raillery; tease; ridicule; banter with [Add to Longdo]
揶揄い[からかい, karakai] (n) (uk) (See 揶揄う) banter; teasing; persiflage [Add to Longdo]
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手足[てあし, teashi] Haende_und_Fuesse, Glieder [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top