ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

card

K AA1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -card-, *card*, car
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cardioversion(n) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.

English-Thai: Longdo Dictionary
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
card(n) บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน, See also: บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงินสำหรับโทรศัพท์ บั
card(n) บัตรประจำตัว
card(n) บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม)
card(n) บัตรรายการ, See also: บัตรเรียงดรรชนี
card(n) บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร)
card(n) บัตรอวยพร
card(vt) บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ), See also: จดแต้ม
card(n) ใบเหลืองหรือใบแดง (ในกีฬาฟุตบอล)
card(n) โปสการ์ด
card(n) แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า), See also: การ์ด, แผ่นการ์ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
card(คาร์ด) n. บัตร, คนตลก, ไพ่, แผนการ, การดำเนินการ vt. ใส่บัตร, ให้บัตร, ติดบนบัตร, เขียนลงบนบัตร
card codeรหัสบัตรหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตร มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น รหัสนี้บางทีเรียกรหัสฮอลเลอริท (Hollerith code) เพราะดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Dr. Hermann Hollerith) เป็นผู้กำหนดไว้ ดู card ประกอบ
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
cardamonn. กระวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
card(n) บัตร, นามบัตร, กระดาษแข็ง, สูจิบัตร, บัตรเชิญ, การ์ด, ไพ่, อุบาย, แผนการ
cardboard(n) กระดาษแข็ง
cardigan(n) เสื้อสเวตเตอร์ถัก
cardinal(adj) สำคัญ
cardinal(n) พระราชาคณะ
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ, บัตรเครดิต
discard(vt) ทิ้ง, ทอดทิ้ง, ให้ออก, ทิ้ง(ไพ่), เลิก(บุหรี่)
placard(n) ใบปลิว, ใบประกาศ, ป้ายประกาศ
placard(vt) ปิดประกาศ, ปิดใบปลิว
POST post card(n) ไปรษณียบัตร, โปสการ์ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
card๑. บัตร๒. แผ่นวงจร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cardบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
card๑. บัตร๒. แผ่นวงจร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
card feedส่วนป้อนบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card fileแฟ้มบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
card hopper; hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card imageภาพลักษณ์ของบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card phoneโทรศัพท์ใช้บัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card punchอุปกรณ์เจาะบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card punchเครื่องเจาะบัตร [ ดู keypunch ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการ, Example: <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/CardCarbinet.jpg" alt="Card-Catalog-Cabinet"> <p>ภาพตู้บัตรรายการ <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/CardCarbinet2.jpg" alt="Card-Catalog-Cabinet"> <p>ภาพตู้บัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Card Houseคาร์ดเฮาส์ [การแพทย์]
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cardamon Mixture, Compoundยาขับลม [การแพทย์]
Cardiaคาร์เดีย, กระเพาะอาหาร;คาร์เดีย [การแพทย์]
Cardia Portionส่วนคาร์เดีย [การแพทย์]
Cardia Rate Metersเครื่องแสดงอัตราหัวใจ [การแพทย์]
Cardiacระบบหัวใจ [การแพทย์]
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Cardiac Beri Beriโรคหัวใจเหน็บชา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cardan joint(n) ข้อต่ออ่อน
cardiotoxin(n) พิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น Pinocchio (1940)
The negotiator plays cards until Mike is back safe.การเจรจาต่อรองที่เล่นไพ่จนไมค์กลับมาอยู่ที่ปลอดภัย The Godfather (1972)
Do me a favor, and look at that card again.ช่วยผมหน่อย ช่วยดูนามบัตรนั้นอีกที Oh, God! (1977)
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย Oh, God! (1977)
-There are no cards there.ไม่มีไพ่นี่นา Oh, God! (1977)
Yes, I've seen them make cards appear and disappear.ผมเคยเห็นคนเสกไพ่มา และเสกให้หายไป Oh, God! (1977)
-He made himself and the cards disappear.ท่านทำให้ตัวเองและไพ่หายตัวไป Oh, God! (1977)
It'sjust harder to put baseball cards in the spokes. Get the feel of the plane.เอาบัตรเบสบอลใส่ซี่ล้อรถ ยังยากกว่าอีก รู้สึกถึงเครื่องบินไว้ Airplane! (1980)
--may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is.สามารถเข้าไปเรียกตรวจบัตร จากหญิงอินเดียที่อยู่ในนั้นได้ Gandhi (1982)
Moe Pressman's a big card player. He'll join our game.โม เพรซแมน ขาไพ่เลยล่ะ เดี๋ยวเขาก็มาเล่นกับเรา Dirty Dancing (1987)
I've been playing cards all weekend and I've got an all-night game tonight.ฉันเล่นไพ่มาทั้งอาทิตย์เลย คืนนี้ก็ต้องเล่นอีกทั้งคืน Dirty Dancing (1987)
So you're probably playing cards and he cheated...พวกเจ้าอาจจะเล่นไพ่ แล้วเขาขี้โกง The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
card2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
cardA card was attached to the gift.
cardActually I wrote her a card.
cardAfter dinner we played cards till eleven.
cardAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
cardAll major credit cards accepted.
cardA lot of birthday cards will arrive soon.
cardAny student with an I.D. card has access to the library.
cardAre you mad that you should stay up all night playing cards?
cardAt Christmas we send Christmas cards to our friends.
cardCan I borrow cash with this card?
cardCan I get travelers checks with this card?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรรายการ(n) catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
การ์ด(n) card, Syn. บัตร, Example: การแจกการ์ดเป็นการบอกเล่าถึงสิ่งที่ตนตั้งใจจะทำ โดยบอกถึงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่ตนจะจัดงาน, Count Unit: ใบ, Thai Definition: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความต่างๆ เช่น บัตรเชิญ นามบัตร เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
การ์ด(n) greeting card, See also: card, Syn. บัตรอวยพร, Example: การ์ดเหล่านี้ราคาแพงกว่าการ์ดมาตรฐานอื่นๆ ทั่วไป, Count Unit: ใบ, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องเจาะบัตร(n) card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
โทรศัพท์ใช้บัตร(n) cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Example: มหาวิทยาลัยติดตั้งโทรศัพท์ใช้บัตรบริเวณโรงอาหารเพิ่มอีก 10 เครื่อง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์แทนการหยอดเหรียญ
โทรศัพท์ใช้บัตร(n) cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Thai Definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์
ขา(n) gambler, See also: card partner, Syn. คน, สมาชิก, Example: เดี๋ยวรอให้ขามาครบก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นกัน, Count Unit: ขา, คน, Thai Definition: ผู้เล่นการพนัน
เครื่องอ่านบัตร(n) card reader, See also: card punch, key punch, Example: โดยทั่วไปเครื่องอ่านบัตรจะมีความเร็วตั้งแต่ 200-1200 บัตรต่อนาที, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องที่ใช้ในการรับรู้ข้อความ โดยการอ่านจากรูที่เจาะในบัตรแล้วแปลงออกมาเป็นอักษร ซึ่งเป็นการสัมผัสด้วยไฟฟ้าแล้วส่งเข้าไปในหน่วยความจำ จึงจะประมวลผลออกมาได้
ไพ่(n) card, See also: playing card, card game, Example: เจ้ามือให้พวกเราหยิบไพ่คนละใบเพื่อดูว่าใครได้แต้มสูงกว่ากัน, Count Unit: ใบ, สำรับ, Thai Definition: เครื่องเล่นการพนันทำเป็นแผ่นบางๆ ทำด้วยกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มือผี(n) card player, See also: one asked to fill in at card games, Example: ขาไพ่มาไม่ครบ เขาเลยต้องมาเป็นมือผีให้, Count Unit: มือ, คน, Thai Definition: ขาไพ่ที่เข้าเล่นพอให้ครบสำรับ ไม่ต้องได้เสียด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [ m ] ; certificat [ m ] ; permis [ m ]
ใบแดง[bai daēng] (n, exp) EN: red card  FR: carte rouge [ f ]
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) EN: yellow card  FR: carte jaune [ f ]
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: certificate of identity ; monk's identification card
ใบต่างด้าว[bai tāngdāo] (n, exp) EN: alien identification card  FR: carte d'immigration [ f ]
บัตร[bat] (n) EN: card ; ticket ; leaf  FR: carte [ f ] ; ticket [ m ] ; bulletin [ m ]
บัตรเบิกเงินสด[bat boēk ngoen sot] (n, exp) EN: cash card
บัตรเชิญ[bat choēn] (n, exp) EN: invitation card ; written invitation ; invitation  FR: carte d'invitation [ f ] ; invitation écrite [ f ] ; invitation [ f ]
บัตรเอทีเอ็ม[bat Ē.Thī.Ēm.] (n, exp) EN: banking card  FR: carte de banque [ f ] ; carte bancaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CARD K AA1 R D
CARDY K AA1 R D IY0
CARDA K AA1 R D AH0
CARDS K AA1 R D Z
CARDER K AA1 R D ER0
CARDEN K AA1 R D AH0 N
CARD'S K AA1 R D Z
CARDIA K AA1 R D IY0 AH0
CARDIN K AA1 R D IH0 N
CARDED K AA1 R D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
card (v) kˈaːd (k aa1 d)
cards (v) kˈaːdz (k aa1 d z)
carded (v) kˈaːdɪd (k aa1 d i d)
Cardiff (n) kˈaːdɪf (k aa1 d i f)
cardiac (j) kˈaːdɪæk (k aa1 d i a k)
carding (v) kˈaːdɪŋ (k aa1 d i ng)
Cardigan (n) kˈaːdɪgən (k aa1 d i g @ n)
cardamom (n) kˈaːdəməm (k aa1 d @ m @ m)
cardigan (n) kˈaːdɪgən (k aa1 d i g @ n)
cardinal (n) kˈaːdɪnl (k aa1 d i n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心血管[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cardiovascular #9,533 [Add to Longdo]
卡片[kǎ piàn, ㄎㄚˇ ㄆㄧㄢˋ, ] card #10,364 [Add to Longdo]
基数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] cardinal number #11,495 [Add to Longdo]
持卡人[chí kǎ rén, ㄔˊ ㄎㄚˇ ㄖㄣˊ, ] cardholder #16,413 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] card; note; letter #21,727 [Add to Longdo]
纸板[zhǐ bǎn, ㄓˇ ㄅㄢˇ, / ] cardboard #30,300 [Add to Longdo]
强心剂[qiáng xīn jì, ㄑㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, / ] cardiac stimulant #48,059 [Add to Longdo]
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty #57,009 [Add to Longdo]
枢机[shū jī, ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] cardinal (Catholicism) #73,615 [Add to Longdo]
加的夫[Jiā de fū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄈㄨ, ] Cardiff #107,322 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
カード[かーど, ka-do] TH: บัตร  EN: card

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckenabschnitt { m } bei Lochkartencard corner [Add to Longdo]
Einbauschlitz (für Platine) { m }card slot [Add to Longdo]
Karte { f } | Karten { pl } | ein Spiel Kartencard | cards | a pack of cards [Add to Longdo]
Kartei { f } | Karteien { pl }card index | card indexes [Add to Longdo]
Kartei { f }card file [Add to Longdo]
Karteikasten { m } | Karteikästen { pl }card index box | card index boxes [Add to Longdo]
Kartenführung { f }card guide [Add to Longdo]
Kartenkunststück { n }card trick [Add to Longdo]
Kartenmagazin { n }card hopper [Add to Longdo]
Kartenmischer { m }card collator [Add to Longdo]
Kartenprüfgerät { n }; Kartenprüfer { m }card verifier [Add to Longdo]
Kartenrückseite { f }card back [Add to Longdo]
Kartenspalte { f }card column [Add to Longdo]
Kartenspiel { n }card game [Add to Longdo]
Kartenspieler { m }card player [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n, n-suf) (1) use; service; role; (2) post; position; (3) scoring combination (e.g. in mahjong, card games, etc.); hand; (P) #287 [Add to Longdo]
クラブ[kurabu] (n) (1) club (e.g. golf, tennis); (2) clubs (card suit); (3) (See 蟹) crab; (P) #332 [Add to Longdo]
没(P);歿[ぼつ, botsu] (n, n-suf) (1) discard; (n) (2) death; (3) (没 only) (abbr) rejection (of a manuscript, etc.); (n-pref) (4) (没 only) lacking; without; (P) #486 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
カード[ka-do] (n) (1) card; (2) curd; (P) #1,139 [Add to Longdo]
親(P);祖(iK)[おや, oya] (n) (1) parent; parents; (2) dealer (in cards); (3) founder; (4) (pet) owner; (P) #1,782 [Add to Longdo]
ボール[bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P) #2,250 [Add to Longdo]
番目[ばんめ, banme] (n) cardinal number suffix; (P) #2,345 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
カード[かーど, ka-do] card [Add to Longdo]
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
カードデック[かーどでっく, ka-dodekku] card deck [Add to Longdo]
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Card \Card\ (k[aum]rd), n. [F. carte, fr. L. charta paper, Gr. ?
   a leaf of paper. Cf. {Chart}.]
   1. A piece of pasteboard, or thick paper, blank or prepared
    for various uses; as, a playing card; a visiting card; a
    card of invitation; pl. a game played with cards.
    [1913 Webster]
 
       Our first cards were to Carabas House. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. A published note, containing a brief statement,
    explanation, request, expression of thanks, or the like;
    as, to put a card in the newspapers. Also, a printed
    programme, and (fig.), an attraction or inducement; as,
    this will be a good card for the last day of the fair.
    [1913 Webster]
 
   3. A paper on which the points of the compass are marked; the
    dial or face of the mariner's compass.
    [1913 Webster]
 
       All the quartere that they know
       I' the shipman's card.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Weaving) A perforated pasteboard or sheet-metal plate for
    warp threads, making part of the Jacquard apparatus of a
    loom. See {Jacquard}.
    [1913 Webster]
 
   5. An indicator card. See under {Indicator}.
    [1913 Webster]
 
   {Business card}, a card on which is printed an advertisement
    or business address.
 
   {Card basket}
    (a) A basket to hold visiting cards left by callers.
    (b) A basket made of cardboard.
 
   {Card catalogue}. See {Catalogue}.
 
   {Card rack}, a rack or frame for holding and displaying
    business or visiting card.
 
   {Card table}, a table for use inplaying cards, esp. one
    having a leaf which folds over.
 
   {On the cards}, likely to happen; foretold and expected but
    not yet brought to pass; -- a phrase of fortune tellers
    that has come into common use; also, according to the
    programme.
 
   {Playing card}, cards used in playing games; specifically,
    the cards cards used playing which and other games of
    chance, and having each pack divided onto four kinds or
    suits called hearts, diamonds, clubs, and spades. The full
    or whist pack contains fifty-two cards.
 
   {To have the cards in one's own hands}, to have the winning
    cards; to have the means of success in an undertaking.
 
   {To play one's cards well}, to make no errors; to act
    shrewdly.
 
   {To play snow one's cards}, to expose one's plants to rivals
    or foes.
 
   {To speak by the card}, to speak from information and
    definitely, not by guess as in telling a ship's bearing by
    the compass card.
 
   {Visiting card}, a small card bearing the name, and sometimes
    the address, of the person presenting it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Card \Card\, v. i. [imp. & p. p. {Carded}; p. pr. & vb. n.
   {Carding}.]
   To play at cards; to game. --Johnson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Card \Card\, n. [F. carde teasel, the head of a thistle, card,
   from L. carduus, cardus, thistle, fr. carere to card.]
   [1913 Webster]
   1. An instrument for disentangling and arranging the fibers
    of cotton, wool, flax, etc.; or for cleaning and smoothing
    the hair of animals; -- usually consisting of bent wire
    teeth set closely in rows in a thick piece of leather
    fastened to a back.
    [1913 Webster]
 
   2. A roll or sliver of fiber (as of wool) delivered from a
    carding machine.
    [1913 Webster]
 
   {Card clothing}, strips of wire-toothed card used for
    covering the cylinders of carding machines.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Card \Card\, v. t.
   1. To comb with a card; to cleanse or disentangle by carding;
    as, to card wool; to card a horse.
    [1913 Webster]
 
       These card the short comb the longer flakes. --Dyer.
    [1913 Webster]
 
   2. To clean or clear, as if by using a card. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This book [must] be carded and purged. --T. Shelton.
    [1913 Webster]
 
   3. To mix or mingle, as with an inferior or weaker article.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You card your beer, if you guests being to be drunk.
       -- half small, half strong.      --Greene.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the manufacture of wool, cotton, etc., the process
      of carding disentangles and collects together all the
      fibers, of whatever length, and thus differs from
      combing, in which the longer fibers only are collected,
      while the short straple is combed away. See {Combing}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 card
   n 1: one of a set of small pieces of stiff paper marked in
      various ways and used for playing games or for telling
      fortunes; "he collected cards and traded them with the
      other boys"
   2: a card certifying the identity of the bearer; "he had to show
     his card to get in" [syn: {card}, {identity card}]
   3: a rectangular piece of stiff paper used to send messages (may
     have printed greetings or pictures); "they sent us a card
     from Miami"
   4: thin cardboard, usually rectangular
   5: a witty amusing person who makes jokes [syn: {wag}, {wit},
     {card}]
   6: a sign posted in a public place as an advertisement; "a
     poster advertised the coming attractions" [syn: {poster},
     {posting}, {placard}, {notice}, {bill}, {card}]
   7: a printed or written greeting that is left to indicate that
     you have visited [syn: {calling card}, {visiting card},
     {card}]
   8: (golf) a record of scores (as in golf); "you have to turn in
     your card to get a handicap" [syn: {card}, {scorecard}]
   9: a list of dishes available at a restaurant; "the menu was in
     French" [syn: {menu}, {bill of fare}, {card}, {carte du
     jour}, {carte}]
   10: (baseball) a list of batters in the order in which they will
     bat; "the managers presented their cards to the umpire at
     home plate" [syn: {batting order}, {card}, {lineup}]
   11: a printed circuit that can be inserted into expansion slots
     in a computer to increase the computer's capabilities [syn:
     {circuit board}, {circuit card}, {board}, {card}, {plug-in},
     {add-in}]
   v 1: separate the fibers of; "tease wool" [syn: {tease}, {card}]
   2: ask someone for identification to determine whether he or she
     is old enough to consume liquor; "I was carded when I tried
     to buy a beer!"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CARD
     Candidate Access Router Discovery (RFC 4066)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top