ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาจริง

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาจริง-, *เอาจริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาจริง[V] be strict, See also: be stern, be rid, be serious, Syn. เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, กวดขัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงกับแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมครั้งนี้รวมทั้งสอบสวนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังด้วย, Thai definition: ถือเป็นเรื่องจริงจัง
เอาจริงเอาจัง[V] be serious, See also: be in earnest, be stern, be austere, be rigid, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ที่ประชุมไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใด, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
เอาจริงเอาจัง[ADV] seriously, See also: earnestly, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาจริง ๑, เอาจริงเอาจังว. ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน.
เอาจริงว. เอาแน่, ไม่ล้อเล่น.
เอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังอย่างรุนแรง เช่น เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ เถียงกันเอาเป็นเอาตายไปได้.
เอาเรื่องเอาจริง, เอาจริงเอาจัง เช่น เขาเป็นคนเอาเรื่อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seriously?เอาจริงดิ้? Sadie Hawkins (2013)
Hold it, men. He's not bluffing.อย่า มันเอาจริง Blazing Saddles (1974)
Oh, Lordy, Lord, he's desperate! Do what he say! Do what he say!เขาเอาจริงนะ ทำตามที่เขาพูดด้วย Blazing Saddles (1974)
Boy, is he strict!ให้ตายสิ หมอนี่เอาจริงแฮะ Blazing Saddles (1974)
He means it, Johnny. He killed Logan in cold blood.เขาเอาจริง จอห์นนี่ เขาฆ่าโลแกนอย่างเลือดเย็น Day of the Dead (1985)
Then I will have to be more serious too.งั้นข้าก็จะเอาจริงล่ะ Vampire Hunter D (1985)
What's so funny? You. Your face.คุณ หน้าคุณน่ะ เอาจริงเอาจังมากเลย *batteries not included (1987)
-All right, so he sells camel dung.-เอาจริง ๆ เพคะ? . -ก็ได้ ๆ ท่านเป็นพ่อค้าขายปุ๋ยขี้อูฐจ้ะ. Mannequin (1987)
Are you serious?นายเอาจริงรึ? Akira (1988)
Are you serious? Yes, I'm serious.- เอาจริงหรือเปล่า Punchline (1988)
He's serious, man.เขาเอาจริงแฮะ Casualties of War (1989)
He wouldn't do it, would he?เขาเอาจริงมั้ย Casualties of War (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beyond a joke[IDM] เลิกเล่นสนุก, See also: เอาจริงเอาจังเกินไป, เลิกตลก, Syn. be past a joke
earnest[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
go beyond[PHRV] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: ไม่ตลกอีกแล้ว, Syn. be beyond
go past a joke[IDM] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond, get beyond, get past
one means business[IDM] จริงจังมาก, See also: เอาจริงมาก
intense[ADJ] แรงกล้า, See also: เอาจริงเอาจัง, Syn. fervent, strenuous, zealous
sober[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
solemn[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด,
hard-coreadj. ไม่ยอมใครง่าย ๆ ,ดื้อรั้น,เอาจริงเอาจัง, Syn. absolute
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong ,-A. weak
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
take seriously (vt ) เอาจริงเอาจัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top