ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ride

R AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ride-, *ride*
Possible hiragana form: りで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ride(vi) ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride(vt) ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride(vi) ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride(vt) ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride(vi) เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride(vt) เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride(vi) ขึ้นลิฟท์, Syn. lift
ride(vt) ขึ้นลิฟท์, Syn. lift
ride(vi) ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. handle, control
ride(vi) ลอย, See also: ล่องลอย, Syn. float

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ride(ไรดฺ) { rode, ridden, riding, rides } vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป, วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า, การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่, ผู้ขับ, สัตว์ที่ใช้ขี่, ข้อความเพิ่มเติม, ส่วนที่ปรับปรุง
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
astride(แอสไทรดฺ') adv., prep. คร่อม (ม้า, เก้าอี้) บนสองข้างของ, เท้าทั้งสองเหยียดห่างออกจากกัน
bestride(บิสไทรดฺ') { bestrode, bestridden/bestrid } vt. ขี่, คร่อม, ข้าม, ยืนอยู่เหนือ, ควบคุม, Syn. strude
bride(ไบรดฺ) n. เจ้าสาว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
bridewelln. สถานดัดสันดาน, คุก

English-Thai: Nontri Dictionary
ride(n) การขับ, การขี่, การไป, การควบม้า
ride(vi) ขี่, ไป, ควบ, เดินเรือ, จอดเรือ, โต้คลื่น
ride(vt) ขับ, ขี่, ควบ, ครอบงำ, เทียบท่า, จอดเรือ
rider(n) ผู้ขับ, ผู้ขี่, สัตว์ที่ใช้ขี่, ข้อความเพิ่มเติม
astride(adv) คร่อม
bestride(vt) ก้าวข้าม, ข้าม, พาดขา, คร่อม, ขี่(ม้า)
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น
bride(n) เจ้าสาว
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riderข้อกำหนดต่อท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
riderแผ่นผนวก, ข้อกำหนดต่อท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rider๑. ข้อกำหนดเพิ่มเติม๒. ข้อกำหนดต่อท้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rider policyกรมธรรม์ผู้ขับขี่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ride(vt) หาเรื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ride in the other car.ไปนั่งคันอื่น The Great Dictator (1940)
- You ride around in a coach and four - Wait!คุณนั่งรอบในโค้ชและสี่ รอ! Pinocchio (1940)
You have to ride down here, we all do.พวกเราต้องขี่ม้ากันลงมาที่นี่ Rebecca (1940)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
You leave him be! He doesn't know who rides every horse!ปล่อยเขาเถอะ ใครจะไป รู้จักเจ้าของม้าได้หมด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Rides well, doesn't he?ขี่ม้าดีที่เขาไม่ได้? Yellow Submarine (1968)
Well, it got so that every piss-ant prairie punk who thought he could shoot a gun would ride into town to try out the Waco Kid.ฉันมักเจอพวกจิ๊กโก๋ ...มาขอดวลปืน... ...คิดจะโค่นแว็คโก้ คิด Blazing Saddles (1974)
Mike, you wanna ride along with me today?ไมค์ นายอยากไปนั่งรถเล่นกับฉันมั้ยล่ะ Phantasm (1979)
Okay, slow down and let him ride right up on our ass.โอเค ช้าลงนิด ให้พวกมันเข้ามาใกล้เราหน่อย Phantasm (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rideBill can ride a bicycle.
rideCan I give you a ride?
rideCan I ride this horse for a long time?
rideCan I ride this horse for a while?
rideCan she ride a bicycle?
rideCan't he ride a bicycle?
rideCan't you ride a bicycle?
rideCan you give me a ride to the office on Wednesday?
rideCan you give me a ride to the station?
rideCan you ride a bicycle?
rideCan you ride a horse?
rideCould you give me a ride to the station?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้คลื่น(v) counter waves, See also: ride the waves (boat, ship), Thai Definition: ฟันฝ่าคลื่น
ขี่(v) ride, Syn. คร่อม, Example: นายพรานขี่ม้านำนักท่องเที่ยวเข้าไปในป่า, Thai Definition: นั่งเอาขาคร่อมบนพาหนะ
ขี่ม้า(v) ride a horse, See also: be on horse back, Example: เธอต้องไปหัดขี่ม้าให้สมบทบาทของการแสดง, Thai Definition: นั่งคร่อมบนหลังม้าเพื่อบังคับม้าให้เดินหรือวิ่งไป
ขี่หลัง(v) ride piggyback, See also: ride pickaback, ride on one's back, Example: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป, Thai Definition: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง
ขับ(v) drive, See also: ride, Syn. ขับขี่, ขับรถ, Example: ถ้าเธอยังขับฉวัดเฉวียนแบบนี้อีก ฉันขอลงดีกว่า, Thai Definition: บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ
สารถี(n) driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป
โดยสาร(v) take, See also: ride, get on, go/travel by, Syn. ขึ้นรถ, , Example: เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ, Thai Definition: เดินทางโดยยานพาหนะ
ถีบจักรยาน(v) pedal a bicycle, See also: ride a bicycle, Syn. ถีบรถ, Example: เขาถีบจักรยานไปถึงเชียงใหม่, Thai Definition: ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป
ซ้อนท้าย(v) sit behind the bicycle rider, See also: ride on a pillion, Syn. นั่งซ้อนท้าย, Example: เขาซ้อนท้ายรถจักรยานเพื่อนไปโรงเรียนทุกวัน, Thai Definition: นั่งท้ายรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานไปด้วยกัน
ควบ(v) gallop, See also: ride, Syn. ห้อ, ขี่, Example: เขาควบม้าทะยานหายไปในสายหมอก, Thai Definition: วิ่งเต็มที่จนดูเหมือนเท้าไม่ติดดิน (ใช้แก่ม้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[banghīen] (n) EN: rein ; bridle  FR: bride [ f ] ; rêne [ f ]
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [ f ] ; décor [ m ] ; rideau [ m ] ; écran [ m ]
ชักม่าน[chak mān] (v, exp) FR: tirer le rideau
ฉมวก[chamūak] (n) EN: harpoon ; spear  FR: harpon [ m ] ; trident [ m ]
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
เอื้องกุหลาบ[eūang kulāp] (n, exp) EN: Aerides falcata Lindl.
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด[eūang kulāp krapao poēt] (n, exp) EN: Aerides falcata Lindl.
เอื้องกุหลาบป่า[eūang kulāp pā] (n, exp) EN: Aerides falcata Lindl.
เอื้องกุหลาบพวง[eūang kulāp phūang] (n, exp) EN: Aerides falcata Lindl.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIDE R AY1 D
RIDER R AY1 D ER0
RIDEN R AY1 D AH0 N
RIDES R AY1 D Z
RIDEAU R IH0 D OW1
RIDELL R IH0 D EH1 L
RIDERS R AY1 D ER0 Z
RIDEOUT R AY1 D AW2 T
RIDENER R IH1 D IY0 N ER0
RIDEAUX R IH0 D OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ride (v) rˈaɪd (r ai1 d)
rider (n) rˈaɪdər (r ai1 d @ r)
rides (v) rˈaɪdz (r ai1 d z)
riders (n) rˈaɪdəz (r ai1 d @ z)
riderless (j) rˈaɪdələs (r ai1 d @ l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘坐[chéng zuò, ㄔㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] ride (in a vehicle) #5,268 [Add to Longdo]
骑马[qí mǎ, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] ride on horseback #15,913 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrt { f } | ein Fahrt machenride | to go for a ride [Add to Longdo]
Ritt { m }; Ausritt { m } | Ritte { pl }; Ausritte { pl }ride | rides [Add to Longdo]
Fahrstörung { f }ride disturbance [Add to Longdo]
Laufunruhe { f }ride disturbance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほ, ho] (n) (1) step; stride; (ctr) (2) counter for steps; (P) #2,525 [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P) #3,805 [Add to Longdo]
騎手[きしゅ, kishu] (n) horseman; rider; (P) #3,808 [Add to Longdo]
ライダー[raida-] (n) rider; (P) #5,107 [Add to Longdo]
乗り[のり, nori] (n, n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P) #5,361 [Add to Longdo]
砦;塁;寨[とりで, toride] (n) fortress #6,057 [Add to Longdo]
花嫁[はなよめ, hanayome] (n, adj-no) bride; (P) #7,741 [Add to Longdo]
嫁(P);娵;婦;媳[よめ, yome] (n) (1) wife; bride; (2) (one's) daughter-in-law; (P) #8,823 [Add to Longdo]
誇り[ほこり, hokori] (n) pride; boast; (P) #8,866 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
刻み幅[きざみはば, kizamihaba] stride [Add to Longdo]
上書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
長距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
物理伝送路[ぶつりでんそうろ, butsuridensouro] physical link [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, v. t.
   1. To sit on, so as to be carried; as, to ride a horse; to
    ride a bicycle.
    [1913 Webster]
 
       [They] rend up both rocks and hills, and ride the
       air
       In whirlwind.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To manage insolently at will; to domineer over.
    [1913 Webster]
 
       The nobility could no longer endure to be ridden by
       bakers, cobblers, and brewers.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To convey, as by riding; to make or do by riding.
    [1913 Webster]
 
       Tue only men that safe can ride
       Mine errands on the Scottish side.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) To overlap (each other); -- said of bones or
    fractured fragments.
    [1913 Webster]
 
   {To ride a hobby}, to have some favorite occupation or
    subject of talk.
 
   {To ride and tie}, to take turn with another in labor and
    rest; -- from the expedient adopted by two persons with
    one horse, one of whom rides the animal a certain
    distance, and then ties him for the use of the other, who
    is coming up on foot. --Fielding.
 
   {To ride down}.
    (a) To ride over; to trample down in riding; to overthrow
      by riding against; as, to ride down an enemy.
    (b) (Naut.) To bear down, as on a halyard when hoisting a
      sail.
 
   {To ride out} (Naut.), to keep safe afloat during (a storm)
    while riding at anchor or when hove to on the open sea;
    as, to ride out the gale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d],
   archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n.
   {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G.
   reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan.
   ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word.
   Cf. {Road}.]
   1. To be carried on the back of an animal, as a horse.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let your master ride on before, and do you gallop
       after him.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a
    car, and the like. See Synonym, below.
    [1913 Webster]
 
       The richest inhabitants exhibited their wealth, not
       by riding in gilden carriages, but by walking the
       streets with trains of servants.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To be borne or in a fluid; to float; to lie.
    [1913 Webster]
 
       Men once walked where ships at anchor ride.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To be supported in motion; to rest.
    [1913 Webster]
 
       Strong as the exletree
       On which heaven rides.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On whose foolish honesty
       My practices ride easy!        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To manage a horse, as an equestrian.
    [1913 Webster]
 
       He rode, he fenced, he moved with graceful ease.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle;
    as, a horse rides easy or hard, slow or fast.
    [1913 Webster]
 
   {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent
    pitching or straining at the cables.
 
   {To ride hard} (Naut.), to pitch violently.
 
   {To ride out}.
    (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer.
    (b) To ride in the open air. [Colloq.]
 
   {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds
    in hunting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Drive.
 
   Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used
      throughout the English Bible) to be carried on
      horseback or in a vehicle of any kind. At present in
      England, drive is the word applied in most cases to
      progress in a carriage; as, a drive around the park,
      etc.; while ride is appropriated to progress on a
      horse. Johnson seems to sanction this distinction by
      giving "to travel on horseback" as the leading sense
      of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a
      secondary sense. This latter use of the word still
      occurs to some extent; as, the queen rides to
      Parliament in her coach of state; to ride in an
      omnibus.
      [1913 Webster]
 
         "Will you ride over or drive?" said Lord
         Willowby to his quest, after breakfast that
         morning.             --W. Black.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, n.
   1. The act of riding; an excursion on horseback or in a
    vehicle.
    [1913 Webster]
 
   2. A saddle horse. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   3. A road or avenue cut in a wood, or through grounds, to be
    used as a place for riding; a riding.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bodkin \Bod"kin\ (b[o^]d"k[i^]n), n. [OE. boydekyn dagger; of
   uncertain origin; cf. W. bidog hanger, short sword, Ir.
   bideog, Gael. biodag.]
   1. A dagger. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he himself might his quietus make
       With a bare bodkin.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Needlework) An implement of steel, bone, ivory, etc.,
    with a sharp point, for making holes by piercing; a
    stiletto; an eyeleteer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A sharp tool, like an awl, used for picking out
    letters from a column or page in making corrections.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of needle with a large eye and a blunt point, for
    drawing tape, ribbon, etc., through a loop or a hem; a
    tape needle.
    [1913 Webster]
 
       Wedged whole ages in a bodkin's eye. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. A kind of pin used by women to fasten the hair.
    [1913 Webster]
 
   {To sit}, {ride}, or {travel bodkin}, to sit closely wedged
    between two persons. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ride
   n 1: a journey in a vehicle (usually an automobile); "he took
      the family for a drive in his new car" [syn: {drive},
      {ride}]
   2: a mechanical device that you ride for amusement or excitement
   v 1: sit and travel on the back of animal, usually while
      controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you
      ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young
      mare" [syn: {ride}, {sit}]
   2: be carried or travel on or in a vehicle; "I ride to work in a
     bus"; "He rides the subway downtown every day" [ant: {walk}]
   3: continue undisturbed and without interference; "Let it ride"
   4: move like a floating object; "The moon rode high in the night
     sky"
   5: harass with persistent criticism or carping; "The children
     teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
     failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
     jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
     {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
     {ride}]
   6: be sustained or supported or borne; "His glasses rode high on
     his nose"; "The child rode on his mother's hips"; "She rode a
     wave of popularity"; "The brothers rode to an easy victory on
     their father's political name"
   7: have certain properties when driven; "This car rides
     smoothly"; "My new truck drives well" [syn: {drive}, {ride}]
   8: be contingent on; "The outcomes rides on the results of the
     election"; "Your grade will depends on your homework" [syn:
     {depend on}, {devolve on}, {depend upon}, {ride}, {turn on},
     {hinge on}, {hinge upon}]
   9: lie moored or anchored; "Ship rides at anchor"
   10: sit on and control a vehicle; "He rides his bicycle to work
     every day"; "She loves to ride her new motorcycle through
     town"
   11: climb up on the body; "Shorts that ride up"; "This skirt
     keeps riding up my legs"
   12: ride over, along, or through; "Ride the freeways of
     California"
   13: keep partially engaged by slightly depressing a pedal with
     the foot; "Don't ride the clutch!"
   14: copulate with; "The bull was riding the cow" [syn: {ride},
     {mount}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RIDE
     Research Issues in Data Engineering (IEEE-CS)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ride /ʀid/ 
  furrow; wrinkle

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 ride
  ride

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top