Search result for

ล้อเลียน

(49 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้อเลียน-, *ล้อเลียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน[V] mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้อเลียนก. เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น เช่น พูดทำเสียงล้อเลียนคนติดอ่างหรือคนพูดไม่ชัด แสดงกิริยาเดินขากะเผลกล้อเลียนคนขาเป๋.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political satireล้อเลียนการเมือง [TU Subject Heading]
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mocking him and insulting him...ด้วยการล้อเลียนกับดูถูกเขา Dying Changes Everything (2008)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
Whether meant as satire orjoke,ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา Portrait of a Beauty (2008)
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Of course it's Shifu. What do you think I'm doing?ก็ชีฟูน่ะสิ เจ้าคิดว่า ข้าล้อเลียนใคร Kung Fu Panda (2008)
Harvey may not know you well enough to understand you're making fun of him...ฮาวี่ อาจจะยังไม่รู้จักคุณดีพอที่จะ... เข้าใจว่าคุณล้อเลียน แต่ว่าฉันเข้าใจ The Dark Knight (2008)
Did you just mimic me?นี่คุณล้อเลียนเลียนฉันใช่มั้ยเนี้ย? The Ruins (2008)
He was totally mimicking you.นั้นแหละ.. เขาล้อเลียนชัดๆ The Ruins (2008)
It just bugs me.นายก็รู้นี่ เอาเรื่องปีศาจกับเวทมนต์มาล้อเลียน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You were being humiliated by those punks.อะไร นี่นายคิดว่ามันเป็นเกมส์หรือไง ไอ้เด็กพวกนั้น มันล้อเลียนนาย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- More blind jokes?ตลกล้อเลียนคนตาบอดอีกแล้วเหรอ? Death Takes a Holiday (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody   FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jape[VI] ล้อเล่น, See also: ล้อเลียน, Syn. jest, joke, gibe
mock at[PHRV] ล้อเลียน, See also: หัวเราะเยาะ
mime[VT] แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mimic[VT] ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mock[VT] เลียนแบบ, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic
parody[VT] ล้อเลียน
rag[VI] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rag[VT] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rally[VT] ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
ridicule[VT] เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
caricature(แค'ระคะเชอะ) {caricatured,caricaturing,caricatures} n. ภาพล้อ,ภาพล้อบุคคล,การ์ตูนล้อเลียน,ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
leg(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
mime(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,การแสดงท่าทางล้อเลียน,ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน,จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery

English-Thai: Nontri Dictionary
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
joke(vi) พูดเล่น,พูดตลก,พูดล้อเลียน,เล่นตลก
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ,การล้อเลียน,การจำลอง,คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน,ล้อ,เลียนแบบ,จำลอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top