ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

josh

JH AA1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -josh-, *josh*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
josh(vi) พูดเล่น, See also: เย้าแหย่, ล้อเล่น, หยอกเล่น, Syn. chaff, banter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
josh(จอช) { joshed, joshing, joshes } vt., vi., n. (การ) หยอกเย้า, หยอกล้อ, ล้อเล่น., See also: josher n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Josh Baskin. - How're you doin'? - This is Derek.อธิษฐาน Big (1988)
- Uh, I'm... I'm Josh Baskin.ฉันต้องพิสูจน์ก่อนว่าเขาไม่เป็นไร Big (1988)
Josh is all right. I mean, he's OK and everything.จริงด้วย Big (1988)
Josh and Leslie. They're right there.Josh และ Leslie พวกเขาอยู่นั่น Squeeze (1993)
Josh is asleep. I'm sure this can wait a few minutes.จอร์จหลับแล้ว ผมว่า เรื่องนี้ไว้จัดการทีหลังได้ The Story of Us (1999)
If you wanna leave a message for Katie, Ben, Josh or Erin what better time than....ถ้าคุณต้องการส่งข้อความถึง เคที่ เบน จอร์จ หรือ เอริน... ... อะไรจะดีไปกว่าเวลานี้ ... . The Story of Us (1999)
Who will pick up Josh from his clarinet lessons?ใครจะไปรับจอร์จ จากโรงเรียนดนตรี? The Story of Us (1999)
Now I didn't know what we were, except Josh and Erin's parents.ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกัน นอกจากเป็น ผู้ปกครองของ จอร์จ กับ เอริน The Story of Us (1999)
- What? - Josh proposed! Did you get the rock yet?อะไรนะ \ จอชขอแต่งงาน Legally Blonde (2001)
OH, MY GOD. IS THAT JOSH DUHAMEL?โอ้ พระเจ้าช่วย นี่คือ จอร์ช ดูฮาเมลหรือเปล่าเนี่ย? Betty's Wait Problem (2007)
Josh lindsey hired me to get you back to l.a.safely.จอช ลินด์ซีย์จ้างผม ให้ตามคุณกลับแอลเออย่างปลอดภัย Fever (2007)
You ran instead of calling josh because you knew thatคุณหนีแทนที่จะโทรหาจอช เพราะคุณรู้ว่า Fever (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดล้อ(v) tease, See also: josh, mock, Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่, Example: เขาพูดล้อแค่นี้ทำเป็นโกรธเป็นจริงเป็นจังไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดล้อ[phūt-lø] (v, exp) EN: tease ; josh ; mock
สัพยอก[sapphayøk] (v) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib  FR: taquiner ; cajoler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOSH JH AA1 SH
JOSHI JH OW1 SH IY0
JOSHUA JH AA1 SH UW2 AH0
JOSHUA'S JH AO1 SH UW2 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Josh (n) ʤˈɒʃ (jh o1 sh)
Joshua (n) ʤˈɒʃuəʳ (jh o1 sh u@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约书亚[Yuē shū yà, ㄩㄝ ㄕㄨ ㄧㄚˋ, / ] Joshua (name, biblical prophet) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
女神[めがみ(P);じょしん, megami (P); joshin] (n) goddess; (P) #4,378 [Add to Longdo]
助手[じょしゅ(P);すけて, joshu (P); sukete] (n) helper; helpmeet; assistant; tutor; (P) #4,533 [Add to Longdo]
女子高[じょしこう, joshikou] (n) girls' high school #8,116 [Add to Longdo]
女子大[じょしだい, joshidai] (n) (abbr) (See 女子大学) women's college; women's university; (P) #9,140 [Add to Longdo]
女将[おかみ;じょしょう, okami ; joshou] (n) mistress; landlady; hostess; proprietress #15,182 [Add to Longdo]
叙爵[じょしゃく, joshaku] (n) conferring a peerage #19,757 [Add to Longdo]
ヨシュア記[ヨシュアき, yoshua ki] (n) Joshua (book of the Bible) [Add to Longdo]
医療補助者[いりょうほじょしゃ, iryouhojosha] (n) paramedic [Add to Longdo]
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
加除式[かじょしき, kajoshiki] (n) looseleaf [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
削除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
女囚[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
女子[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 josh
   v 1: be silly or tease one another; "After we relaxed, we just
      kidded around" [syn: {kid}, {chaff}, {jolly}, {josh},
      {banter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top