Search result for

หยอก

(58 entries)
(0.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยอก-, *หยอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยอก[V] tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอกเย้า, หยอกล้อ, เย้าหยอก, Example: วิลล์มีเรื่องตลกเล่าและเย้าหยอกสมาชิกให้เพลิดเพลินตลอดเวลา, Thai definition: เล่นหรือล้อ ไม่จริงจัง
หยอกล้อ[V] tease, See also: make fun of, jolly, kid, Syn. หยอกเย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, Example: พ่อแม่ ลูก ที่ได้หยอกล้อและใกล้ชิดกันอย่างมีความสุข ถือเป็นการเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว
หยอกเย้า[V] tease, See also: kid, jolly, make fun of, Syn. เย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, หยอกล้อ, Example: เขาอุ้มและหยอกเย้าอยู่กับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้ภรรยาอุ้มอีก
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยอกก. เล่นหรือล้อไม่จริงจัง.
หยอกว. ใช้ในประโยคปฏิเสธ หมายความว่า มาก เช่น เก่งไม่หยอก คือ เก่งมาก
หยอกเย้าก. สัพยอก, กระเซ้าเย้าแหย่, เย้าหยอก ก็ว่า.
หยอกเอินก. หยอกในทำนองชู้สาว.
ยันเย้าหยอก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got your head stucked pretty good, huh guy?หัวนายติดนิ? \ ดูดีไม่หยอกเลยนะ หืม? Bolt (2008)
All that shit about Ben-Hur and struggling to raise the money.เขาเล่นหยอกกับนายเมื่อวานนะ ทำเป็นคุยเรื่องเบนเฮอร์ หวังข่มทับขอเงินเพิ่ม Frost/Nixon (2008)
I'm just messing with him.ผมแค่หยอกเขาเล่น Chapter Three 'Building 26' (2009)
Oh, we tease beuse we love.แหม รักหรอกจึงหยอกเล่น Rose's Turn (2009)
We just meant to shit him up.เราแค่อยากจะหยอกเค้าเล่น Harry Brown (2009)
Just a little friendly ribbing.แค่หยอกเล่นนิดหน่อยนะ Chuck Versus the First Kill (2009)
Guys used to tease me mercilessly about my rear end.ผู้ชายก็หยอกล้อแม่ สุดท้ายอย่างเลือดเย็น The Pickle Jar (2009)
I'm just busting your chops.ผมแค่หยอกคุณเล่นน่ะ Blinded by the Light (2009)
- Shooting implies caring.ฉันเกินกว่าจะมาหยอกเล่น กันแล้ว โลแกน Family Ties (2009)
Let's go, old buddy.อ่า.. ไม่อ่า \ มาดเท่ห์ไม่หยอก G-Force (2009)
- So touchy all of a sudden.แหม หยอกเล่นแค่นี้ ทำงอนไปได้ When in Rome (2010)
- Hey hey, Alice, wait. I was only fooling.- นี่ อลิซ เดี๋ยวก่อน ผมแค่หยอกเล่น Frankie & Alice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid   
หยอกเย้า[v.] (yøkyao) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   
หยอกเอิน[v.] (yøk-oēn) EN: dally ; flirt   
หยอกเอินผู้หญิง[v. exp.] (yøk-oēn phūying) EN: dally with a woman ; flirt with a woman   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bait[VT] หยอกล้อ, See also: เย้าแหย่, Syn. tease, torment
chaff[VT] หยอกล้อ, See also: เล่นหัว, ล้อเล่น, Syn. mock, tease
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
play a trick on[IDM] หลอกเล่น, See also: หยอกเล่น
play at[PHRV] หยอกล้อกับ, See also: ล้อเล่นกับ
rag[VI] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rag[VT] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rally[VT] ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
razz[VT] หยอกล้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib[VI] เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banter(แบน'เทอะ) {bantered,bantering,banters} n.,vt.,vi. ล้อเล่น,กระเซ้าหยอกเล่น, See also: banterer n., Syn. raillery
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
cutup(คัท'อัพ) n. คนหยอกล้อ
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
dandlevt. เล่นหัวหรือหยอกล้อกับเด็ก,โอ๋
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
frolic(ฟรอล'ลิค) {froliced,frolicing,frolics} vi.,n. (การ) หยอกเย้า,เล่นหยอกเย้า,เล่นสนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น. adj. สนุกสนาน,รื่นเริง., See also: frolicker n.
frolicsomeadj. ร่าเริง,สนุกสนาน,หยอกเย้า, Syn. lighthearted

English-Thai: Nontri Dictionary
banter(n) การล้อ,การล้อเล่น,การหยอกเย้า
banter(vt) ล้อ,ล้อเล่น,หยอกเย้า
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
frolic(vi) เล่นสนุก,สนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,หยอกเย้า
frolicsome(adj) รื่นเริง,เล่นซน,ร่าเริง,หยอกเย้า,สนุกสนาน
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
揶揄う[からかう, karakau] หยอกล้อ, แซว, อำ
揶揄う[からかう, karakau] หยอกล้อ, แซว, อำ ตัวอย่าง เขาถูกอำแต่ไม่รู้สึกตัว 彼はからかわれていることに気がついていない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top