ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -馆-, *馆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[馆, guǎn, ㄍㄨㄢˇ] public building; shop, house, establishment
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [ideographic] A public 官 building where food 饣 is served; 官 also provides the pronunciation,  Rank: 1,011

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, / ] house; establishment, #2,532 [Add to Longdo]
图书[tú shū guǎn, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] library, #4,742 [Add to Longdo]
[bīn guǎn, ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄢˇ, / ] guesthouse, #5,095 [Add to Longdo]
博物[bó wù guǎn, ㄅㄛˊ ㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] museum, #5,398 [Add to Longdo]
体育[tǐ yù guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] gym; gymnasium; stadium, #8,215 [Add to Longdo]
[cān guǎn, ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant, #8,650 [Add to Longdo]
[lǚ guǎn, ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] hotel, #9,832 [Add to Longdo]
使[shǐ guǎn, ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使 / 使] consulate; diplomatic mission, #10,947 [Add to Longdo]
纪念[jì niàn guǎn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] memorial hall; commemorative museum, #13,723 [Add to Longdo]
大使[dà shǐ guǎn, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使 / 使] embassy, #15,578 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come. A museum guard found dead in the room with the princess.[CN] 来,一位博物的守卫死在了公主的展厅里 The Mummy (1932)
We could rent rooms down there.[CN] 我们都可以在下面地下室开小旅 The Blue Angel (1930)
Hmm.[CN] 在废弃的咖啡背后 Couples Retreat (2009)
Imhotep was alive when that mummy in the museum was a vestal virgin in the temple.[CN] 当博物里的那具木乃伊 还是神庙中的处女祭司时 伊姆霍特普还活着 The Mummy (1932)
There is no hotel in our village. Stay here.[CN] 我们村可没 旅,你就呆在这儿吧 Seduction (1929)
GERMAN FILM LIBRARY MUSEUM OF FILM AND TV[CN] 德国电影档案 影视博物 Battleship Potemkin (1925)
Supported by German Federal Film Archive, Berlin and British Film Institute, London[CN] 鸣谢: 德国联邦电影档案 柏林,及伦敦英国电影学院 Battleship Potemkin (1925)
I'd go on with my work for the museum.[CN] 我也必须继续大不列颠博物的工作 The Mummy (1932)
She has gone to him. They must be in the museum.[CN] 她去找他了 他们一定在博物 The Mummy (1932)
Coffee.[CN] 行 领事 Inferno (2016)
Only... foreign museums.[CN] 只有... 外国的博物 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top