Search result for

flirt

F L ER1 T   
89 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flirt-, *flirt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flirt[VI] เกี้ยวพาราสี, See also: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้, Syn. philander, chat up
flirt[N] คนเจ้าชู้, Syn. philanderer, coquette
flirt[VT] โยน, See also: ขว้าง, ทุ่ม. โบก, สะบัด, Syn. fling, Ant. catch
flirt[VI] ทำเล่นๆ, See also: นึกเล่นๆ, Syn. toy, trifle
flirt[VT] โผ, See also: โถม, โผน, Syn. dart, fly, flit
flirt with[PHRV] เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น, See also: เกี้ยว, จีบเล่น, Syn. dally with, play with, sport with, toy with, trifle with
flirtatious[ADJ] เจ้าชู้, See also: ชอบแทะโลม, Syn. teasing, amorous, coquettish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flirtationn. การจีบ,การรักเล่น ๆ, Syn. dalliance
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy,wanton

English-Thai: Nontri Dictionary
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be locked in a kitchen, while he flirts with woman after woman?เพื่อหมกมุ่นอยู่ก้นครัว ขณะที่เขาไปจีบหญิงอื่นรึ Woman on Top (2000)
I know it'll never happen, but if you flirt with Ji-hoon for even a second, you're dead.ฉันรู้ว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้หรอก แต่ถ้าเธอยั่วยวนจิฮุนอีกแม้แต่สักวินาทีเดียว เธอได้ตายแน่ My Tutor Friend (2003)
Right, You need to hang out and flirt with the shy guy with the nice-smelling sweat,ใช่สิ แม่ต้องออกไปจีบหนุ่มขี้อาย ที่มีกลิ่นเหงื่อหอมฉุย Shall We Dance (2004)
If you do not check her, she'll be fixed as the silliest flirt who ever made her family ridiculous.ถ้าพ่อไม่สั่งสอนหล่อน หล่อนจะมีชื่อว่าเป็นเด็กใจแตก จะทำให้ครอบครัวต้องขายหน้า Pride & Prejudice (2005)
Look at her flirt with him!ดูหล่อนยั่วเขาสิ! 425 00: 42: Jenny, Juno (2005)
I say you're a flirt and you say you're broke.ฉันบอกว่าคุณเจ้าชู้คุณก็บอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว Super Rookie (2005)
When I have the money, I wanna go flirts around, why?ผมมีเงินเมื่อไร ผมจะเจ้าชูไปทั่วเลย,จะทำไม? Super Rookie (2005)
How could I believe it when you flirt with everyone?ผมจะเชื่อได้ไง ก้คุณเล่นจีบใครๆไปทั่ว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I don't flirt with everyone; I just like making friends.ผมไม่ได้จีบ แค่หาเพื่อน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I used to flirt with this one, but we never did anything because I wasn't available.เราแค่พลอดรักกันเฉยๆ ไม่ทำอะไรมากหรอก ขอโทษนะ ฉันไม่ว่างเล่นกับเธอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Wait, being a flirt was my only flaw, right?เดี๋ยว ผมต้องเป็นคนจีบคุณนี่นา Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
You're saying she's gonna go down there, and flirt with Lon Kirk, alone?นายบอกว่าเธอจะไปที่เรือแล้วก็... ยั่วลอน เคิร์ก งั้นเหรอ Chuck Versus the Crown Vic (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flirtAs a young man he flirted briefly with communism.
flirtHe flirts with every woman he meets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับไก่[V] flirt with a girl/woman, Example: ลูกชายของเขาไม่ทำมาหากินอะไร วันๆ เอาแต่จับไก่เพื่ออวดเพื่อน, Thai definition: จีบหญิงไปเพื่อเสพสุข, Notes: (ปาก)
อ่อยเหยื่อ[V] flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
เกาะแกะ[V] approach, See also: flirt, take liberties with(a woman), Example: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก, Thai definition: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
เข้าพระเข้านาง[V] flirt, See also: be romantic, to court, Example: พอเขาจะเข้าพระเข้านางกัน ใยนี่ต้องเข้ามาขัดทุกทีเลย, Thai definition: แสดงบทโอ้โลม, แสดงบทเกี้ยวพาราสี
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
เล่นหูเล่นตา[V] give the glad eye, See also: flirt with the eyes, make eyes at someone, wink at someone, Example: ผู้หญิงบางคนชอบเล่นหูเล่นตากับผู้ชายอย่างไม่อาย, Thai definition: แสดงอาการยียวนด้วยสายตา, แสดงอาการให้ท่าด้วยสายตา
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ
เจ้าชู้[V] flirt, See also: be licentious, Syn. หลายใจ, Ant. รักเดียวใจเดียว, Example: เขาบอกแม่ว่า ระวังลูกชายคนโตจะเจ้าชู้ หักอกผู้หญิงไม่เลือกหน้า, Thai definition: ู้ใฝ่ในการชู้สาว
กะลิ้มกะเหลี่ย[V] flirt, Syn. เจ้าชู้, Example: นี่เธอ อย่ามากะลิ้มกะเหลี่ยแถวนี้บ่อยนักนะ
ปล่อยตัว[V] let (oneself) go sexually, See also: flirt, permit oneself liberties, Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว, Example: ถ้าผู้หญิงปล่อยตัวจนเกินไปก่อนแต่งงานอาจถูกสังคมติฉินนินทาได้, Thai definition: ไม่สงวนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt   FR: courtiser ; faire la cour ; flirter
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter
เกี้ยว[v.] (kīo) EN: woo ; court ; make advances ; flirt (with)   FR: courtiser ; faire la cour
เกี้ยวกันเล่น[v. exp.] (kīo kan len) FR: flirter
เกาะแกะ[v.] (kǿkae) EN: approach ; flirt ; take liberties with (a woman)   FR: courtiser ; flirter avec
หลายใจ[v.] (lāijai) EN: flirt   
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen tā) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone   FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: let (oneself) go sexually ; flirt; permit oneself liberties   
หยอกเอิน[v.] (yøk-oēn) EN: dally ; flirt   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIRT F L ER1 T
FLIRTS F L ER1 T S
FLIRTED F L ER1 T IH0 D
FLIRTING F L ER1 T IH0 NG
FLIRTATION F L ER0 T EY1 SH AH0 N
FLIRTATIONS F L ER0 T EY1 SH AH0 N Z
FLIRTATIOUS F L ER0 T EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flirt (v) flˈɜːʳt (f l @@1 t)
flirts (v) flˈɜːʳts (f l @@1 t s)
flirted (v) flˈɜːʳtɪd (f l @@1 t i d)
flirting (v) flˈɜːʳtɪŋ (f l @@1 t i ng)
flirtation (n) flˈɜːʳtˈɛɪʃən (f l @@1 t ei1 sh @ n)
flirtations (n) flˈɜːʳtˈɛɪʃənz (f l @@1 t ei1 sh @ n z)
flirtatious (j) flˈɜːʳtˈɛɪʃəs (f l @@1 t ei1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调情[tiáo qíng, ㄊㄧㄠˊ ㄑㄧㄥˊ, / 調] flirt, #28,556 [Add to Longdo]
娇媚[jiāo mèi, ㄐㄧㄠ ㄇㄟˋ, / ] flirtatious, #31,954 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] flirtatious; short flight, #154,153 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flirt {m} | Flirts {pl}flirt; flirting; flirtation | flirts; flirtations [Add to Longdo]
Flirter {m}flirter [Add to Longdo]
flirten | flirtend | geflirtet | flirtet | flirteteto flirt | flirting | flirted | flirts | flirted [Add to Longdo]
flirtento coquet [Add to Longdo]
flirten | flirtend | flirtet | flirteteto mash | mashing | mashes | mashed [Add to Longdo]
flirten | flirtend | flirtet | flirteteto gallivant | gallivanting | gallivants | gallivanted [Add to Longdo]
flirten | flirtend | geflirtet | flirtetto philander | philandering | philandered | philanders [Add to Longdo]
flirtend {adv}flirtingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P) [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
火遊び[ひあそび, hiasobi] (n,vs) (1) playing with fire; (2) playing with something dangerous; (3) playing around (love); flirting; having an affair [Add to Longdo]
戯れ[たわむれ, tawamure] (n) play; sport; fun; caprice; joke; jest; flirtation; (P) [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P) [Add to Longdo]
女と戯れる[おんなとたわむれる, onnatotawamureru] (exp,v1) to flirt with a woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, v. t. [imp. & p. p. {Flirted}; p. pr. & vb. n.
   {Flirting}.] [Cf. AS. fleard trifle, folly, fleardian to
   trifle.]
   1. To throw with a jerk or quick effort; to fling suddenly;
    as, they flirt water in each other's faces; he flirted a
    glove, or a handkerchief.
    [1913 Webster]
 
   2. To toss or throw about; to move playfully to and fro; as,
    to flirt a fan.
    [1913 Webster]
 
   3. To jeer at; to treat with contempt; to mock. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am ashamed; I am scorned; I am flirted. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, v. i.
   1. To run and dart about; to act with giddiness, or from a
    desire to attract notice; especially, to play the
    coquette; to play at courtship; to coquet; as, they flirt
    with the young men.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter contemptuous language, with an air of disdain; to
    jeer or gibe. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, n.
   1. A sudden jerk; a quick throw or cast; a darting motion;
    hence, a jeer.
    [1913 Webster]
 
       Several little flirts and vibrations. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       With many a flirt and flutter.    --E. A. Poe.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. LG. flirtje, G. flirtchen. See {Flirt}, v. t.] One
    who flirts; esp., a woman who acts with giddiness, or
    plays at courtship; a coquette; a pert girl.
    [1913 Webster]
 
       Several young flirts about town had a design to cast
       us out of the fashionable world.   --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flirt \Flirt\, a.
   Pert; wanton. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flirt
   n 1: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men
      [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx},
      {tease}, {prickteaser}]
   2: playful behavior intended to arouse sexual interest [syn:
     {flirt}, {flirting}, {flirtation}, {coquetry}, {dalliance},
     {toying}]
   v 1: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
      guys always try to chat up the new secretaries"; "My
      husband never flirts with other women" [syn: {chat up},
      {flirt}, {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette},
      {romance}, {philander}, {mash}]
   2: behave carelessly or indifferently; "Play about with a young
     girl's affection" [syn: {dally}, {toy}, {play}, {flirt}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Flirt /flœ̃rt/ 
  flirtation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top