หรือคุณหมายถึง haraß?
Search result for

harass

(75 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harass-, *harass*, haras
English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harass[VT] ทำให้ลำบากใจ, See also: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด
harass[VT] รบกวน, See also: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง, Syn. annoy, badger, bother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex

English-Thai: Nontri Dictionary
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harassment of occupierการก่อกวนผู้ครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
harassment (n) การรบกวน, การก่อกวน, การรังควาน, การราวี
See also: S. annoyance, vexation, irritation,,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brightsize apparel, eight sexual harassment suits in two years.มองในแง่ดี คดีลนลามทางเพศ 8 คดีใน 2 ปี Dying Changes Everything (2008)
Six out of ten victims never even report harassment.6 ใน 10 ของเหยื่อไม่เคยแม้แต่จะรายงานว่าเป็นการลวนลาม Dying Changes Everything (2008)
Are you out of your mind? We need help and you harass old ladies? !ฉันชอบใหญ่ๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What are you, a Fed... thinking that you can keep on harassing--- - คุณเป็น FBI รึไง ถึงได้เที่ยวกวนใจอยู่เรื่อย Scylla (2008)
Amy is suing Happy Time for harassment.เอมี่ยื่นฟ้องแฮปปี้ ทามส์ ที่กระทำการข่มขู่เธอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- You are harassing me!-คุณกวนใจฉันมากพอแล้ว Duplicity (2009)
Mr. Purcell isn't here to be harassed, Detective.คุณเพอร์เซลไม่ได้มาที่นี่เพื่อ จะต้องทำเรื่องพวกนี้นะ I Knew You Were a Pig (2009)
He wasn't sexually harassing me.เขาไม่ได้คุกคามผมนิ The Ugly Truth (2009)
You leave him alone. This is harassment, this is.ปล่อยเค้าเดี๋ยวนี้ นี่มันข่มขู่กันชัด ๆ Harry Brown (2009)
These kids on the estate, they were harassing him.พวกเด็กแถวบ้านเค้า พวกนั้นข่มขู่เค้า Harry Brown (2009)
Some kind of harassment. I may have a couple of ideas, sir.ผมมีความคิดอย่างสองอย่างครับ ท่าน Chuck Versus the Beefcake (2009)
Well, don't you go and slap me with a harassment suit for telling you this, but if you don't go out back right now and take off all your clothes, I will fire you.นี่ อย่ามาตบก้นฉันนะ แล้วมาฟ้องลวนลามที่บอกเธอว่า ถ้าเธอไม่ไปข้างหลังนั่นเดี๋ยวนี้ Hard-Hearted Hannah (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harassHe is always harassed with debts.
harassHe is being harassed by questions of his students.
harassI wonder if you can sue someone of the same sex for sexual harassment?
harassOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
harassSexual harassment has now become a social issue.
harassShe said that what they were doing was contrary to the company's sexual harassment policy.
harassShe was sexually harassed in an elevator.
harassThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
harassThe mayor's family was harassed with threatening phone calls all day.
harassWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
harassWomen's rights groups are going after sexual harassment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา
กุมเหง[V] bully, See also: harass, persecute, Syn. ข่มเหง, รังแก, Example: เขาเป็นคนเจียมตัว ไม่อวดบารมี เที่ยวกุมเหงคนที่ด้อยโอกาสกว่า, Thai definition: ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, Notes: (ปาก)
แผ้วพาน[V] disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน
ตอแย[V] provoke, See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound, Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่, สนใจ, Example: ไม่มีใครอยากตอแยกับคนเจ้าอารมณ์อย่างเธอหรอก, Thai definition: ยั่วให้เกิดความรำคาญหรือให้โกรธ, สนใจ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น อย่าไปตอแยด้วย
ตื๊อ[V] pester, See also: harass, bother, importune, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: เขาตื้อเธอให้ยอมแต่งงานกับเขา, Thai definition: รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนร่ำไป
ราวี[V] attack, See also: harass, vex, annoy, disturb, Syn. รังควาน, รบกวน, ก่อกวน, Thai definition: รบกวน หรือเบียดเบียน โดยใช้กำลังรังแก
รังควาน[V] harass, See also: disturb, annoy, vex, Syn. รบกวน, Example: ถึงแม้ไทยจะปราบพม่าให้ราบคาบลงโดยสิ้นเชิงไม่ได้ แต่พม่าก็ขยาดฝีมือไทย ไม่กล้ายกทัพมารังควานโดยประมาทใจเหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: ทำให้รำคาญ
กินเศษกินเลย[V] molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai definition: ล่วงเกินทางเพศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
การคุกคามทางเพศ[n. exp.] (kān khukkhām thāng phēt) EN: sexual harassment   
การล่วงละเมิด[n.] (kān lūanglamoēt) EN: harassment   FR: harcèlement [m]
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
กวนใจ[v.] (kūanjai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate   FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate   
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute   FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
งุ่นง่าน[v.] (ngūn-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed   FR: être sur les nerfs
รังควาน[n.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; vex   FR: déranger ; harceler
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry   FR: harceler ; harasser

CMU English Pronouncing Dictionary
HARASS    HH ER0 AE1 S
HARASSED    HH ER0 AE1 S T
HARASSER    HH ER0 AE1 S ER0
HARASSERS    HH ER0 AE1 S ER0 Z
HARASSING    HH ER0 AE1 S IH0 NG
HARASSMENT    HH ER0 AE1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harass    (v) (h a1 r @ s)
harassed    (v) (h a1 r @ s t)
harasses    (v) (h a1 r @ s i z)
harassing    (v) (h a1 r @ s i ng)
harassment    (n) (h a1 r @ s m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルハラ[, aruhara] (n) alcohol-related harassment [Add to Longdo]
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[, sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment [Add to Longdo]
セクハラ[, sekuhara] (n) (abbr) (See セクシュアルハラスメント) sexual harassment; (P) [Add to Longdo]
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei [Add to Longdo]
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment [Add to Longdo]
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使困扰[shǐ kùn rǎo, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, 使 / 使] harass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harass \Har"ass\ (h[a^]r"as or h[.a]*r[a^]s"), v. t. [imp. & p.
   p. {Harassed} (h[a^]r"ast or h[.a]*r[a^]st"); p. pr. & vb. n.
   {Harassing}.] [F. harasser; cf. OF. harace a basket made of
   cords, harace, harasse,a very heavy and large shield; or
   harer to set (a dog) on.]
   To fatigue; to tire with repeated and exhausting efforts;
   esp., to weary by importunity, teasing, or fretting; to cause
   to endure excessive burdens or anxieties; -- sometimes
   followed by out.
   [1913 Webster]
 
      [Troops] harassed with a long and wearisome march.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Nature oppressed and harass'd out with care. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Vext with lawyers and harass'd with debt. --Tennyson.
 
   Syn: To weary; jade; tire; perplex; distress; tease; worry;
     disquiet; chafe; gall; annoy; irritate; plague; vex;
     molest; trouble; disturb; torment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harass \Har"ass\, n.
   1. Devastation; waste. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Worry; harassment. [R.] --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harass
   v 1: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
      staff when he is overworked"; "This man harasses his female
      co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
      {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
      {provoke}]
   2: exhaust by attacking repeatedly; "harass the enemy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top