ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล่นหัว

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นหัว-, *เล่นหัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นหัว[V] play, See also: sport, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอกเย้า, หยอกเอิน, Example: เด็กคนนี้ไม่ยอมเล่นหัวกับใครเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นหัวก. หยอกล้อกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I couldn't understand how you could play with us.ฉันไม่เข้าใจว่าพ่อกลับมาเล่นหัวกับเราได้อย่างไร 21 Grams (2003)
You've got some damned nerve laughing and chattering like that!พวกเธอยังมาคุยเล่นหัวเราะ อยู่อย่างนี้ได้อีกเหรอ! Swing Girls (2004)
Unless bill gibson likes to play with doll heads.ถ้า บิล กิ๊บสัน ไม่ได้ชอบเล่นหัวตุ๊กตานะ Family Remains (2009)
KYLE: Play with it a little. Let's all rub it together.เล่นหัวเค้าอีกสิ ถูไปถูมาก็ได้ 50/50 (2011)
Oh, you mean Jeff "nipple play" winger?คุณหมายถึง เจฟ "เล่นหัวนม" วิงเกอร์เหรอ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Britta, there's a difference between telling us a guy likes nipple play and telling us a guy makes hats out of babies.บริตต้า มันมีความแตกต่าง ระหว่างการบอกเรา เรื่องผู้ชายที่เล่นหัวนม และผู้ชายที่เอาหัวทารกมาทำเป็นหมวก Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
I just don't like being played.ผมแค่ไม่ชอบถูกเล่นหัว Damaged (2012)
You know the one, she played the head of NASA!คุณจะรู้ว่าคนที่เธอเล่นหัวของนาซ่า! A Haunted House 2 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นหัว[v.] (lenhūa) EN: play ; sport ; banter   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaff[VT] หยอกล้อ, See also: เล่นหัว, ล้อเล่น, Syn. mock, tease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dandlevt. เล่นหัวหรือหยอกล้อกับเด็ก,โอ๋

English-Thai: Nontri Dictionary
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
fondle(vt) กอด,ลูบไล้,เคล้าคลึง,เล่นหัว
romp(vi) วิ่งเล่น,เล่นหัว,เล่นสนุก
wanton(vi) เล่นหัว,เล่นพิเรน,ซน,ป่าเถื่อน,โหดร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top