ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tearoom

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tearoom-, *tearoom*
Possible hiragana form: てあろおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tearoom(n) ห้องน้ำชา, See also: โรงขายน้ำชา, ร้านขายน้ำชา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Charlotte's doll academy, where I got Valerie, has this tearoom.สถาบันตุ๊กตาของมิสชาร์ล็อต ที่ๆฉันซื้อวาเลรี่มา มีห้องน้ำชาด้วย I'm Still Here (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tearoomAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
tearoomAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
tearoomI went into a tearoom, where I happened to see him.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tearoom
tearooms

WordNet (3.0)
teashop(n) a restaurant where tea and light meals are available, Syn. tea parlour, tea parlor, teahouse, tearoom

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ,   /  ] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong) #26,649 [Add to Longdo]
小饭馆[xiǎo fàn guǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ,    /   ] tearoom; canteen; cafeteria [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teestube { f } | Teestuben { pl }tearoom | tearooms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティールーム[tei-ru-mu] (n) tearoom [Add to Longdo]
茶室[ちゃしつ, chashitsu] (n) tea arbour; tea arbor; tearoom; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top