ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยอกล้อ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยอกล้อ-, *หยอกล้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยอกล้อ[V] tease, See also: make fun of, jolly, kid, Syn. หยอกเย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, Example: พ่อแม่ ลูก ที่ได้หยอกล้อและใกล้ชิดกันอย่างมีความสุข ถือเป็นการเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, he will be remembered for tempting fate.ไม่ เขาจะถูกจดจำในฐานะ ที่หยอกล้อดวงชะตา Gandhi (1982)
I'm just... playing the part, Fiona.ฉันแค่... หยอกล้อ ฝูงชนน่ะ , ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
You don't play. You don't know anything about love.พ่อกับแม่ไม่ได้หยอกล้อเล่นกัน / พ่อกับแม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักหรอก The Notebook (2004)
Regina was dangling Aaron in front of me on purpose.เรจินาหยอกล้อแอรอน โดยตั้งใจต่อหน้าชั้น. Mean Girls (2004)
The winds of the coming winter lap at the waves calling me into the darkยามลมหนาวพัดมา หยอกล้อเกลียวคลื่น ร้องเรียกหาในความืดมน Nobody Knows (2004)
I can't believe the way he was teasing her.ไม่อยากจะเชื่อเลย ท่าทางที่เขาหยอกล้อกับหล่อน Bandidas (2006)
You guys still bickering nowadays?คุณหยอกล้อทะเลาะที่สงบสมัยปัจจุบันนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
The children weren't blamed. They were only playing.พวกเด็กๆ ไม่ได้ถูกทำโทษ พวกเขาแค่หยอกล้อเล่นกันเฉยๆ The Orphanage (2007)
And on top of that you have to listen endlessly to meaningless banter.แล้วยิ่งกว่านั้นนายจะต้องฟังคำหยอกล้อไร้สาระโดยไม่รู้จักจบด้วย We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Lynette dallied with temptation...ลินเน็ตหยอกล้อกับความปรารถนา In Buddy's Eyes (2008)
Because of some good-Natured teasing.กับอีแค่คำพูดหยอกล้อ We're So Happy You're So Happy (2008)
You call that good-Natured?คุณว่ามันหยอกล้อไหมล่ะ ? We're So Happy You're So Happy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bait[VT] หยอกล้อ, See also: เย้าแหย่, Syn. tease, torment
chaff[VT] หยอกล้อ, See also: เล่นหัว, ล้อเล่น, Syn. mock, tease
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
play at[PHRV] หยอกล้อกับ, See also: ล้อเล่นกับ
rag[VI] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rag[VT] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rally[VT] ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
razz[VT] หยอกล้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
sport[VT] หยอกล้อ, See also: ล้อเล่น, Syn. joke, trifle
tease[VT] หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
cutup(คัท'อัพ) n. คนหยอกล้อ
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
dandlevt. เล่นหัวหรือหยอกล้อกับเด็ก,โอ๋
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
josh(จอช) {joshed,joshing,joshes} vt.,vi.,n. (การ) หยอกเย้า,หยอกล้อ,ล้อเล่น., See also: josher n.
play(เพล) n. การเล่น,การละเล่น,การหยอกล้อ,การหยอกเย้า,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,การปฏิบัติ vt.,vi. เล่น,ล้อเล่น,หยอกเย้า,แสดง,บรรเลง,เล่นละคร,ปฏิบัติ,พนัน, See also: playable adj. playability,n.
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
play(n) การเล่น,การละเล่น,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกล้อ
play(vt) เล่น,แสดง,เล่นละคร,บรรเลง,หยอกล้อ
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
raillery(n) การยั่วเย้า,การพูดล้อเล่น,การหยอกล้อ
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
揶揄う[からかう, karakau] หยอกล้อ, แซว, อำ
揶揄う[からかう, karakau] หยอกล้อ, แซว, อำ ตัวอย่าง เขาถูกอำแต่ไม่รู้สึกตัว 彼はからかわれていることに気がついていない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top