ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teased

T IY1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teased-, *teased*, teas, tease
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some kid that you teased in the sixth grade is probably not worth getting all worked up over.เขาขืนใจฉันในงานเต้นรำ เขาถูกส่งไปโรงเรียนดัดนิสัยเพราะเรื่องนี้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงขู่คุณ แต่เชลลี่ละ? ทำไมถึงเป็นเพื่อนคุณ? Valentine (2001)
I never teased you and did nothing wrong to you... why it's me?ฉันไม่เคยแกล้งเธอเลยนะ แล้วก็ไม่เคยทำผิดต่อเธอเลย... .. ทำไมถึงเป็นฉัน? One Missed Call Final (2006)
Emiri, you never teased her, right?เอมิลี่ คุณไม่เคยแกล้งเธอใช่ไหม? One Missed Call Final (2006)
Compared to the kids who teased and ostracized me, those kids made me feel even worse.เทียบกับเด็กที่แหย่และขับไล่ชั้น, เด็กพวกนั้นทำให้ชั้นรู้สึกแย่ยิ่งกว่า. Flowers for My Life (2007)
Because of that, we were teased by our classmates.ด้วยเหตุนั้น พวกเราจึงมักถูกเพื่อนๆ ร่วมชั้นล้อ 5 Centimeters Per Second (2007)
I'm the one who gets teased for that. That's who I am.ฉันคือคนๆนั้น In Buddy's Eyes (2008)
Do you want him to be teased at schoolลูกอยากให้ที่โรงเรียนล้อเขา Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Then she teased me about my tats.เธอล้อผมเรื่องรอยสักของผม Phoenix (2010)
I teased her about her power suit.ผมล้อเธอเรื่องสูท ที่ดูมีอำนาจของเธอ Phoenix (2010)
# Sorry I teased you ## ขอโทษที่หลอกเธอ # Comeback (2011)
♪ Left you outcast, bullied or teased# ลืมซะที่ถูกโห่ไล่ โดนล้อ โดนรังแก# Born This Way (2011)
And I teased her, which apparently was the wrong thing to do.และฉันก็หลอกเธอ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย Someone to Watch Over Me (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teasedHe teased his father to buy for a bicycle.
teasedI can't stand to see animals be teased.
teasedSince she was wearing the very strange hat, people teased her.
teasedThat child teased his mother for candy.
teasedThe other boys teased him when he got his hair cut.
teasedThe schoolboys teased each other endlessly.
teasedThey teased the new student.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEASED T IY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teased (v) tˈiːzd (t ii1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆毛[さかげ, sakage] (n) hair which is combed back or puffed up or teased [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tease \Tease\ (t[=e]z), v. t. [imp. & p. p. {Teased} (t[=e]zd);
   p. pr. & vb. n. {Teasing}.] [AS. t?san to pluck, tease; akin
   to OD. teesen, MHG. zeisen, Dan. t[ae]se, t[ae]sse. [root]58.
   Cf. {Touse}.]
   1. To comb or card, as wool or flax. "Teasing matted wool."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To stratch, as cloth, for the purpose of raising a nap;
    teasel.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) To tear or separate into minute shreds, as with
    needles or similar instruments.
    [1913 Webster]
 
   4. To vex with importunity or impertinence; to harass, annoy,
    disturb, or irritate by petty requests, or by jests and
    raillery; to plague. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       He . . . suffered them to tease him into acts
       directly opposed to his strongest inclinations.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To vex; harass: annoy; disturb; irritate; plague;
     torment; mortify; tantalize; chagrin.
 
   Usage: {Tease}, {Vex}. To tease is literally to pull or
      scratch, and implies a prolonged annoyance in respect
      to little things, which is often more irritating, and
      harder to bear, than severe pain. Vex meant originally
      to seize and bear away hither and thither, and hence,
      to disturb; as, to vex the ocean with storms. This
      sense of the term now rarely occurs; but vex is still
      a stronger word than tease, denoting the disturbance
      or anger created by minor provocations, losses,
      disappointments, etc. We are teased by the buzzing of
      a fly in our eyes; we are vexed by the carelessness or
      stupidity of our servants.
      [1913 Webster]
 
         Not by the force of carnal reason,
         But indefatigable teasing.    --Hudibras.
      [1913 Webster]
 
         In disappointments, where the affections have
         been strongly placed, and the expectations
         sanguine, particularly where the agency of
         others is concerned, sorrow may degenerate into
         vexation and chagrin.       --Cogan.
      [1913 Webster]
 
   {Tease tenon} (Joinery), a long tenon at the top of a post to
    receive two beams crossing each other one above the other.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teased
   adj 1: feeling mild pleasurable excitement [syn: {teased},
       {titillated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top