Search result for

อ่อย

(31 entries)
(0.1039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อย-, *อ่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อย[ADV] softly, See also: gently, lightly, Thai definition: ค่อยๆ, เบาๆ
อ่อย[ADJ] gentle, See also: soft, light, Syn. ค่อย, เบา, Example: หล่อนตอบเสียงอ่อยด้วยความเกรงใจ, Thai definition: ค่อยๆ, เบาๆ
อ่อย[V] bait, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai definition: ล่อลวงให้มาติดกับ
อ่อย[V] tempt, See also: entice, lure, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai definition: ให้สิ่งของ หรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ
อ่อยเหยื่อ[V] flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
อ่อยเหยื่อ[V] bait, See also: attract, Syn. ล่อเหยื่อ, Example: คนตกปลาอ่อยเหยื่อปลาด้วยไส้เดือนตัวใหญ่, Thai definition: โปรยเหยื่อล่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้อยน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Saccharum officinarum L. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ข้างในตัน มีหลายพันธุ์ เช่น อ้อยขาไก่ อ้อยตะเภา หีบเอานํ้าหวานทำนํ้าตาลทรายหรือใช้ดื่ม หรือเคี้ยวกินแต่นํ้าหวาน.
อ๋อยว. คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอ๋อย
อ๋อยใช้เน้นแสดงว่ามาก ในคำว่า เหลืองอ๋อย.
อ่อยก. โปรยเหยื่อล่อปลา, มักใช้ว่า อ่อยเหยื่อ
อ่อยให้สิ่งของหรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ.
อ่อย ๒, อ่อยว. ค่อย ๆ เบา ๆ เช่น เสียงอ่อยพูดอ่อย ๆ.
อ้อยช้างน. ชื่อไม้ต้นชนิด Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ในวงศ์ Anacardiaceae ขึ้นตามป่า ใช้ทำยาได้, กุ๊ก ก็เรียก.
อ้อยช้างดู กาซะลองคำ ที่ กาซะลอง.
อ้อยส้อยว. ทำอาการเศร้าสร้อยอ้อยอิ่งเพื่อให้เขาเห็นใจ.
อ้อยอิ่งว. รํ่าไร, ทำเชื่องช้าเหมือนไม่เต็มใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey! She assaulted me, demanded I deflower her.เฮ้ เธอ อ่อย ฉันก่อน อยากให้ฉันทำลายพรหมจรรย์เธอ There Might be Blood (2008)
- Go flirt with him.- เข้าไปอ่อยเลย The House Bunny (2008)
He'd never fancy your mum in a zillion years.เขาไม่มีทางอ่อยแม่เธอได้ อีกแสนล้านปี Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Oh, my God, you dirty little slut.-พระเจ้า แม่ตัวดี อ่อยเหรอยะ? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Last time, I promise!เธออ่อยฉันก่อนหน้านี้ Some Kinda Love (2009)
Don't you try and flirt with me.ไม่ต้องมาทำเป็นอ่อยใส่ Keep This Party Going (2009)
- I just transferred from BU.อืม หล่อนมาอ่อยฉัน The Goodbye Gossip Girl (2009)
Guidance counselor. Real floozy and a man-eater.ยัยครูแนะแนว ชอบอ่อยผู้ชายเป็นที่สุด Vitamin D (2009)
- Maybe there's been a little bit of flirting. - Oh. Thank you.บางทีก็มีอ่อยกันเล็กๆ โอ้ ขอบคุณนะ Reversals of Fortune (2009)
I should go, too.ฉันอ่อยเหยื่อสาวจีนไว้เมื่อคืนนี้ Definitions (2009)
Well, i'm a terrible i.m. flirter,ก็.. ฉันมันแย่นี่ ฉันเป็นพวกชอบอ่อย Rufus Getting Married (2009)
So stop your little bromance bitch act.งั้นหยุดทำตาหวาน เยิ้มอ่อยกันเสียที The Turning Point (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อย[n.] (øi) EN: sugar cane   FR: canne à sucre [f]
อ้อยควั่น[n. exp.] (øi khwan) EN: sugar cane peeled and chopped   

English-Thai: Nontri Dictionary
decoy(vt) ล่อ,อ่อยเหยื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top