ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

茶匙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茶匙-, *茶匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶匙[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon, #38,019 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"lf it is bitter, add 2 tsp sugar"[CN] 若你覺得苦,加兩茶匙白糖 Fei xia xiao bai long (1968)
A teaspoon of neutron star would weigh 1 00 million tons.[CN] 一茶匙大小的中子星有一亿吨重 Supernovas (2010)
- Doesn't need any more. - Just another spoonful.[CN] 不必再加 要多一茶匙 The Tiger and the Snow (2005)
A half-gallon of soda for one person, 48 teaspoons of sugar.[CN] 一个人喝1.8公升(半加仑)的汽水 48茶匙的糖分 Super Size Me (2004)
Just a little teaspoon of this--[CN] 只要喝一茶匙这个... Littleman (2006)
"A half a teaspoon of cayenne pepper.[CN] "半茶匙辣椒粉 John and Mary (1969)
One teaspoon or two?[CN] 一茶匙還是兩茶匙 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
And a teaspoon of olive oil and we'll be done.[CN] 在来一茶匙的橄榄油 我们就做好了. The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
In America, we are eating 22 teaspoons of sugar each day.[CN] 在美国 本身消耗22茶匙 每天糖。 Hungry for Change (2012)
Half a teaspoon of Wor-Worcester."[CN] 半茶匙伍斯特(作料牌子)" John and Mary (1969)
The dessert spoons and teaspoons go in different sections.[CN] 甜点匙和茶匙要放在不同的地方 Temple Grandin (2010)
Napoleon used half of his days on St. Helena counting spoons.[CN] 拿破仑花费生命中一半的时间在Saint Helens数茶匙 Emmanuelle (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top